STRAIPSNIAI

MARTYNAS BEVER. DIEVO PIRŠTAS ATSKLEIDŽIA TIESĄ
MARTYNAS BEVER. DIEVO PIRŠTAS ATSKLEIDŽIA TIESĄ

Martynas BEVER

 

           NAUJAS SKANDALAS ,,KRYŽIŲ KALNE"

 

 

,,DIEVO PIRŠTAS“ TALKINA  TIESOS ATSTATYMUI 

 

 

 

,,Laisvo laikraščio" Lietuvai korespondentas, leidinio ,,Tiesos šauklių" vyr. redaktorius bei įkurto labdaros-paramos ,,Biblijos studijos" fondo steigėjas A.Veberis ,,Kryžių kalne" pastatė ,,Marijos skulptūrą", kai ši neatpažįstamai sudegė po popiežiaus Jono Pauliaus II maldų.

 

 

Vėliau pamatė, išstudijavęs Bibliją su Amerikos misionieriais, kad pasitarnavo šėtono kėslams. Betono skulptūrą nuvertė, kad neklaidintų tikinčiųjų. Vietoje jos įrengė neiškraipytą Dekalogą ant 2 akmens plokščių (10 Dievo įsakymų) su perspėjančia lenta, remdamasis Dievo Žodžiu: NESILENK STABAMS! NEKVAILINK SAVĘS! DIEVĄ GARBINK! Dekaloge II įsakymu drožinių, piešinių garbinimas pasmerktas. Kad tikintieji nežinotų Tiesos, katalikų bažnyčios šalininkai kelis kartus Dekalogą išniekino, paslėpė. Vėliau atstatė ir vėl pradangino.

 

Šiuo metu Dekalogas (2 akmens plokštės)  slepiamas nuo visuomenės ir tikinčiųjų. Ikiteisminis tyrimas dėl šių nusikalstamų veiksmų sustabdytas (baudžiamoji byla už šį vandalizmo aktą, A.Veberio iniciatyva, pradėta. Vėliau sustabdyta. Šiuo metu ji  randasi pas Šiaulių prokuratūros prokurorą S.Dobiliauską).

 

 

Policija, prokuratūra, vyskupas E.Bartulis apie viešai atliktus nusikaltimus, neva tai, nieko nežino ir neranda kaltininkų. Dekalogas iki šios dienos slepiamas nuo visuomenės.

Tiesa yra ta, kad Dievas atskleidė nusikaltėlius ir be institucijų žinios, jie atėjo tiesiai į A.Veberio glėbį. Apie tai visuomenė artimiausiu metu bus informuota.

 

,,Kryžių kalnas" senovėje buvo vadinamas Alkakalnis - vieta garbinti semisios prigimtinės religijos Dievus ir Deives (pagonybės kalnas. Šiuo metu, tai analogas R.Karbauskio įrengtai Naisių alkai su stabų garbinimu,- medžio drožiniais ir laužais). Paskui lenkai išniekino kalną - pristatė nužudymo įrankio kryžiaus atvaizdų. Matyt ne be reikalo Kryžių kalnas yra įtrauktas į šiurpiausių pasaulio vietų dešimtuką. Šis vakar dienos belgų filmavimas filmo kūrimui irgi skirtas šiurpumo aurai palaikyti. Ne be Dievo žinios šie įvykiai lenda į dienos Šviesą. Tikintieji akli ir kurti. Būtinas sukrėtimas. Jis įvyko.

 

Katalikų bažnyčia nepasimokė, kad po A. Veberio įrengto Dekalogo išniekinimo, degė ne kartą Kryžiaus kalnas, Tytuvėnų vienuolynas... Svarstant šį vandalizmo aktą (susirinkus kompetentingai komisijai), Šiaulių rajono mero Algimanto Gaubo kabinete buvo reikalaujama, kad A.Veberis Dekalogą išvežtų. Tuo pat metu įgriuvo Tytuvėnų bažnyčios stogas. To tikslo susirinkusi komisija nepasiekė. A.Veberis pabrėžė, kad jo darbas turi atspindėti TIESĄ ir Dekalogas privalo stovėti ant jo įrengto pamato.

Bažnyčia šiam reikalavimui nepakluso. Dekalogo neatstatė. Vėliau, Dievas talkino šiam padarytam nusikaltimui. Degė viena po kitos dešimtys visoje respublikoje katalikų bažnyčių. Ir tai Katalikų bažnyčiai nepadėjo atsikvošėti.

 

Vakar belgų atliktas ne pats padoriausias aktas su nuogu vyriškiu, vaizduojančiu žvėrį. Tai tik paryškino problemą, kai Kryžių kalnas paverstas prekiautojų, tarsi, plėšikų landyne. Gal po šio akto katalikų hierarchai ir tikintieji suvoks, kad šis piliakalnis tai raktas į pragarą. Sovietai nesinaudodami Šventu Raštu-Biblija naikino Kryžių kalną, tačiau nesėkmingai. Dekalogas ir nuogo vyro su kauke filmo kūrimas, manau, atskleis ir paryškins Tiesą. Dievas atėjo pagelbėti tiems, kuriems Dievo Žodis svarbiau už Judo sidabrinius.

 

Visiems tiems, kurie puola smerkti šį belgų resižisierių filmo kūrimą,  norisi patarti, kad susilaikytų nuo komentarų. Savo rūpesčiu dalinkitės ir panaudokite  atskleisdami Romos katalikų bažnyčioje vyraujantiems pedofilijos skandalams, trimituokit dėl įvesto celibato, kuris atitolina tradicinę šeimą,   prieštaraujant Dievo įsakymams. Kur kunigų, Seimo narių, visokių Žiobienių pagalba Garliavos byloje-žudikėje? Akli, kurti ir nebylūs? Seimo nariui A.Gedvilui ir visiems kitiems keliantiems šaršalą, patarimas: atsikvošėkit ir pakelkit akis į dangų! Be Dievo žinios niekas nevyksta.

 

https://m.kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/del-ant-kryziu-kalno-filmuojamo-nuogo-vyro-seimo-nario-kreipimasis-1061228