STRAIPSNIAI

LAUKIAME TEISINGUMO MINISTERIJOS NUOMONĖS. ATSAKYMAS STRINGA
LAUKIAME TEISINGUMO MINISTERIJOS NUOMONĖS. ATSAKYMAS STRINGA

 

LR TEISINGUMO MINISTERIJAI

 

 

P A R E I Š K I M A S

Panevėžys, 2019-08-05

 

Neseniai perėmęs Labdaros-paramos fondo „Biblijos studijos“ vadovo pareigas ir susipažinęs su ten esančia dokumentacija, pamačiau dvi nerimą keliančias problemas, kurios aiškiai diskredituoja teisėsaugą ir tuo pačiu kelia pavojų Valstybei:

 

1. Skundai, siunčiami aukštesnėms instancijoms, grąžinami nagrinėti toms pačioms institucijoms, kurios yra skundžiamos. Tai veda iki absurdų ir daro parodiją iš teisingumo.

 

Iš organizacijos archyve esančių dokumentų matyti, kad Fondas ilgą laiką iš vietinių institucijų reikalavo ginti senolių ir našlaičių viešąjį interesą, skundė pareigūnų neveikimą, prašė kelti jiems baudžiamasias bylas, bet skundai buvo atmetinėjami, ir nei vienas rimtas ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas, o jeigu ir būdavo pradedams, tai greit būdavo ir nutraukiamas "neradus nusikaltimo sudėties". Vietoj to, tuo pačiu viešo intereso gynimo pretekstu, pačiam fondui buvo iškelta byla Nr. e2-26-1026/2019. Tai labiau panašėja į bandymą susidoroti su Fondu teismų pagalba.

 

Klausimas 1.

Ar nemanote, kad įsigalėjusi praktika skundus grąžinti tirti patiems skundžiamiesiems, pažeidžia vieną iš pagrindinių teisės principų, kad "niekas negali būti teisėjas savo paties byloje"? Ką gali padaryti Ministerija, kad ši ydinga praktika būtų išgyvendinta?

 

Teisėjos sprendimas aukščiau minėtoje byloje Nr. e2-26-1026/2019 yra šokiruojantis ir sveiku protu nesuvokiamas. Verdiktas priimtas remantis viena, iš esmės ginčytina (dėl galimų procedūrinių pažeidimų) medicinos ekspertų išvada, o bylos faktų visuma, liudijanti priešingai, yra ignoruojama.

 

Klausimas 2. 

Ar Ministerija pasiryžusi inicijuoti grąžinimą į Baudžiamąjį kodeksą straipsnį, kuriuo būtų įtvirtinta teisėjų atsakomybė už akivaizdžiai neteisingų sprendimų priėmimą?

 

Pagarbiai -

Fondo vadovas Valentinas Repšys

 

Bylos Nr. e2-26-1026/2019  esmė trumpai.