STRAIPSNIAI

Ištrauka iš Birutės Zalieskienės-Rubinštein straipsnio ,,JUODASIS ORDINAS'' arba ,,DEMONIZACIJA''

Kažkada Hitleris, kalbėdamas su Raušningu apie žmonijos mutacijos problemas, išsakė mintį apie antžmogius. Raušningas nežinojo, ką tuo nori pasakyti Hitleris ir pagalvojo, kad jis nori pagerinti vokiečių padermę. Jis pasakė, kad naują padermę gali sukurti tik gamta, nes išvedant naują gyvūnų rūšį, ne visada pavyksta sukurti naujus bruožus. „Naujas žmogus jau gyvena tarp mūsų! Jis - čia!“ – sušuko Hitleris. „Jums to pakanka?

 

Pasakysiu kaip paslaptį: aš mačiau naują žmogų! Jis skleidžia baimę! Koks siaubas!“ – šaukė Hitleris, drebėdamas ir susirietęs į kamuoliuką. Dar pridūrė: „Niekas nepajėgs prieš jį atsilaikyti....“ Dabartiniai mokslininkai jau žino, kad yra ypač žemo dažnio garso vibracijos, kurių ausis negirdi, bet jos... sukelia baimę ir siaubą! Tai demonų ginklas, kurio negali ištverti net ruoniai Pietų Afrikos pakrantėse. „Antžmogiai išropojo į žemės paviršių! Atsinaujinusi ir papildyta nacistinė ideologija – tai piktybinis auglys, pasiekęs trečią stadiją, mat ruošiasi trečiajam pasauliniam karui.

 

Bavarija, kuriai po A. Hitlerio mirties buvo perduotos jo biografijos autorinės teisės, ruošiasi atnaujinti A. Hitlerio knygos „Mano kova“ leidybą. Nuo 1945 metų Vokietijoje ši knyga buvo uždrausta, bet kitais metais šis apribojimas baigs galioti. Pompastiška fiurerio biografija yra persunkta neapykantos žydams. Joje surašyti ir A. Hitlerio planai užvaldyti Rytus, Rusiją ir visą pasaulį. Vokietijos valdžia baiminasi, kad pradėjus laisvai pardavinėti šios knygos kopijas, šalyje gali būti pakurstyti neonaciai. Koks kvailas pasiteisinimas prieš žmoniją! Ta knyga yra tik sena, suplyšusi širma, už kurios slėpėsi realūs veikėjai! Dabar jie – pasaulio scenoje, išlindo į dienos šviesą ir diktuoja „pasauliui ir miestui“ savo sąlygas: arba jūs būsite mūsų vergais, arba mėšlas naujos rasės dirvose.

 

Šis mūsų Tautos referendumas, įvykęs birželio 29 –tą dieną, patvirtino faktą: esame vergai, neturintys jokių teisių kelti balsą prieš valdžią, nors... galite vaidinti, kad esate laisvi. Teisingai Seimo narys Saulius Stoma kartą televizijos laidoje pasakė, kad dabartinė valdžia yra „tik mėšlas, reikalingas patręšti dirvą, kurioje bus auginamos naujos kartos daigai.“ Tie „daigai“ ir jų atžalos šiandien persodinti į Briuselį, kad suliepsnotų nacistinio karo ugnis – neapykanta: „Sausio 13 – toji“ Lietuvoje, Maidano laužai Ukrainoje, ultimatumai ir grasinimai Rusijai ir t.t. „Tai mano kova“, - patenkinta šiepiasi Hitlerio šmėkla! Kuo visa ši „kova“ baigsis? Demonizacija? Ne! Dievų sprendimas kitoks: demonų patinų kastracija! Piktžoles reikia rauti su šaknimis, o jų sėklas – sudeginti Ugnyje. Tik taip bus valoma Žemė, kurioje Kaino palikuonys valstiečiai augina duoną ir sodo vaisius.

 

Lietuva – žemdirbių Tauta. Baisu, kai ją drasko NATO šarvuočių nagai, o padangę teršia naikintuvų bezdalai. Kam jie mums, taikiems gyventojams, reikalingi? Kad apgintų nuo rusų? Rusams mes nereikalingi, nes Rusijai pakanka savos žemės. Apginti nuo žydų? Kas matė žemę ariantį žydą? Jų talmudas tai draudžia. Lietuvos žemė reikalinga tik NATO krankliams veistis, tik jų karinėms bazėms įsitvirtinti, Rusijos pašonėje!

 

Kas tuos plėšrūnus įleido į Lietuvą? Algirdas Mykolas Brazauskas. Prie jo kapo keistas paminklas, mirusiajam atminti: ant „ padėklo“ padėta buvusio prezidento galva, o veidas ir akys patvirtina liaudies posakį: „Kai žvanga ginklai, protas tyli“. „Protezinė galva“ yra išdavikų savybė. „Protezas“ ir po mirties vadovauja saviesiems: A. Butkevičius, Z. Balčytis, D. Grybauskaitė ir t.t. Ko negali įveikti ginklai, tam pasitelkiama religija ir burtai. Daug kam teko skaityti slaptą Kabalos mokymą, tačiau šio mokymo tikslas prieštarauja Dieviškajam Mokymui. Tai – kosmotologinė religija, sukurta tik tam, kad sužlugdytų Dievo Planą. Visa kabalos „išmintis“ supresuota į Taro kortų kaladę, todėl senovėje burtininkė buvo vadinama „kabulninkė“, „kerėtoja“ ir „piktoji burtininkė“.

 

Aš tą supratau tik tada, kai perskaičiau Majų raštus „Kabalos kelias“. Žydų kabalistas Michailas Laitmanas savo knygoje „Kabala“ (hebrajų kalba reiškia „gauti“) šias žinias pateikia kaip „nekaltą išmintį“, kurią dalina Dievas, tačiau slapta! Slaptai veikia tik demonai, bet ne Dievas. Jėzus Kristus yra pasakęs: „Palaiminti tyraširdžiai, kuriuos pažįsta Tėvas. Tai jų bus Dangaus karalystė“. Visos slaptos organizacijos, visokie ordinai ir sektos yra „velnio sėkla“, kuria užterštos visos religijos. Kam reikalinga išpažintis katalikų bažnyčiose? Rinkti informaciją, šnipinėti, įrašyti ir paskui šantažuoti numatytą auką! Tas dabar vyksta ypač intensyviai, nes „neįvykusio referendumo“ priežastis ir yra bažnyčios hierarchų pastangų rezultatas. Beje, brangiai apmokėtų paslaugų rezultatas.

 

Pati tuo įsitikinau, kai referendumo dieną salė buvo tuščia, o bažnyčioje vyko Petro ir Povilo (apaštalų) atlaidai. Keletas senyvo amžiaus žmogelių atėjo balsuoti tiesiai iš atlaidų, išsigandę, nes kunigai liepė neiti, boikotuoti... Kaip matome, religija ir fanatizmas yra baisus ginklas, kuriuo galima užvaldyti žmonių protus, jei juo naudojasi demonų sąjungininkai.

B.d.