STRAIPSNIAI

Ištrauka iš Birutės Zalieskienės-Rubinštein straipsnio ,,JUODASIS ORDINAS'' arba ,,DEMONIZACIJA''
Ištrauka iš Birutės Zalieskienės-Rubinštein straipsnio ,,JUODASIS ORDINAS'' arba ,,DEMONIZACIJA''

Išsigimęs kapitalizmas, piratinis, išaugino naują veislę – demonizmą, kurio užuomazga iš nacionalsocializmo peraugo į demonokratiją.

Nacizmas – maginė fašizmo dvasia apsiginklavo visais materialinio pasaulio pranašumais. Nacizmas – tai magija plius tankų divizijos. Tą patvirtina šiandienos įvykiai visame pasaulyje, ne tik Ukrainoje.

Hitleris sakė Raušningui: „Aš atskleisiu jums paslaptį – aš kuriu Ordiną“.

 

Mes nebūsim apsaugoti nuo nacizmo recidyvo, tiksliau, nuo tolimesnių mėginimų įkūnyti satanistų dvasią, kurios šešėlį nacizmas metė ant pasaulio, jeigu neatskleisime jo ir neįveiksim savo sąmonėje realių vaizdinių, kurie buvo klaikaus nacizmo variklis. Albertas Einšteinas. Atsirado „airių“ fizika! Čia gimsta rasizmo paženklinti mokslai ir kalbama apie rases! Atrodo, kad tokių keistų reiškinių negalima paaiškinti ekonomine infliacija. Atsakymo geriau ieškoti kosmologijos žemiausio lygio iškraipymuose ir keistose religijose. Hitlerizmo istorijai būdinga tai, kad kai kurie jo aspektai dingsta, jeigu stebima įprastu žvilgsniu. Esmė tame, kad slaptieji ordinų tikslai gudriai „užtušuoti“, paslėpti nuo materialistų, o įžvalgesnis žmogus pasakė: „Hitleris pasauliui paskelbė “dievų karą!“ Tai jau ne nuomonė, o aksioma, faktas!

 

Hitlerio „Juodasis ordinas“ įgavo visas „vaivorykštės spalvas“, o „slaptoji doktrina“ nusiėmė kaukę ir jau ne makaronus „kabina ant ausų“, bet besiporuojantiems individams šokoladu teplioja intymias vietas, kurias jie pasigardžiuodami laižo. Viešai, net televizijos laidose. Jau viešoji „nacizmo doktrina“ naujos rasės naujagimius moko ir pratina lytiškai pasitenkinti, todėl nauja „religija“ – pedofilija. Tik pažinęs šią slaptą „religijos“ esmę nacizmas galėjo pradėti antrąjį pasaulinį karą kitoje sferoje – sukelti didžiulius dvasinius konfliktus. Šis karas tęsiasi jau 70 metų ir daugiau, nes „Juodasis ordinas“ nesnaudė: su NASA ir Pentagono pagalba tobulino patirtį. Šiandien jie taip „ išsitobulino“, kad žmonija – silpnavaliai, neverti žmogaus vardo „kirmėlynai“, „šunauja“, nes jiems, tiems valdovams, saintologijos sekta („bažnyčia“) sugebėjo prilipdyti „protezinę galvą“ – demonizmo programą!

 

Dr. Villi Lei, vienas iš pasaulinių ekspertų raketų kūrimo srityje, 1933 m. pabėgo iš Vokietijos. Jis pasakojo apie slaptą draugiją, veikusią Berlyne prieš nacizmo atsiradimą. Ją sukurti paskatino anglų rašytojo B. Littono romanas „Rasė, kuri mus aplenks“. B. Littonas priklausė slaptai organizacijai ir buvo žymus praeito šimtmečio valstybės veikėjas. Romane rašytojas aprašė įvykius ir žmones, kurie veikia dabartiniame pasaulyje. Tų žmonių psichika pasiekė aukščiausią išsivystymo stadiją: jie įgavo galią valdyti visą pasaulį bei save ir tapo lygūs dievams. Šie antžmogiai slepiasi po žeme, giliuose urvuose, bet greit pasirodys ir valdys žmoniją. Hitleris labai susižavėjo šia svajone, panoro tapti lygus su antžmogiais, besislapstančiais po žeme. Dabar jau išaiškinta geografinė vieta, kur yra tų antžmogių požeminė bazė. Tai Pietų ašigalio zona (Antarktida). Iškilimas į paviršių – ties Pietų Afrikos žemyno smaigaliu, o antžmogių „ryšių mazgas“ – Keiptaunas.

 

Draugijos narių asmeninei transformacijai tarnauja vidinių psichinių pratimų sistema ir sportas. Ši slapta draugija vadinosi „Spindinti ložė“ arba „Vrilio draugija“, pats žodis „vrilis“ – tai kažkokia grandiozinė energija, pripildžiusi visą Visatą – žmogiško dieviškumo nervas. Žmogus, valdąs Vrilį, taps savo kūno, kitų žmonių ir viso pasaulio valdovu. Todėl visomis išgalėmis stengiamasi įvaldyti Vrilį. Visi kiti mokslai – psichologija, moralė, religija – tušti žodžiai, neišmanėlių plepalai. Pasaulis pasikeis, kai antžmogiai išlįs į žemės paviršių. Tie, kurie neįstengs tapti lygūs jiems ir nesudarys su jais sąjungos, kartu su paprastais žmonėmis taps vergais, mėšlas, ant kurio išaugs naujas pasaulis.

 

Štai jums ir atsakymas, kodėl Europos Sąjunga išprievartavo Ukrainą, kad sudarytų su antžmogiais sąjungą. Valdžios uzurpatorius Piotras Parašanka priklauso „Vrilio“ sektai ir slaptai nacių doktrinai! Premjeras Lesniukas taip pat. Kremlius tą žino, tačiau Ukrainos gyventojai „prezidentą“ išsirinko ir jį dievina: milijardierius – antžmogis. Kas tie „slaptieji vadai“, kurie skleidžia Baimę? Jų bijo net V. Putinas. Samuelis Matersas rašė: „Aš pažįstų juos kaip žemiškas būtybes, bet apdovanotas siaubinga antžmogiška jėga. Iš savo patirties žinau, kad paprastam mirtingajam, netgi šventikui, sunku ištverti jų buvimą šalia. Po susitikimo su jais aš neišgyvenau fizinės depresijos, kaip būna po magnetinio išlydžio, tačiau jaučiausi, kaip žmogus, šalia kurio trenkė žaibas. Tai apsunkintas kvėpavimas, nervinis sukrėtimas, šaltas prakaitas ir kraujo prasiveržimas iš nosies, burnos, kartais iš akių ir ausų.“

 

Kažkada Hitleris, kalbėdamas su Raušningu apie žmonijos mutacijos problemas, išsakė mintį apie antžmogius. Raušningas nežinojo, ką tuo nori pasakyti Hitleris ir pagalvojo, kad jis nori pagerinti vokiečių padermę. Jis pasakė, kad naują padermę gali sukurti tik gamta, nes išvedant naują gyvūnų rūšį, ne visada pavyksta sukurti naujus bruožus. „Naujas žmogus jau gyvena tarp mūsų! Jis - čia!“ – sušuko Hitleris. „Jums to pakanka? Pasakysiu kaip paslaptį: aš mačiau naują žmogų! Jis skleidžia baimę! Koks siaubas!“ – šaukė Hitleris, drebėdamas ir ssusirietęs į kamuoliuką. Dar pridūrė: „Niekas nepajėgs prieš jį atsilaikyti....“ Dabartiniai mokslininkai jau žino, kad yra ypač žemo dažnio garso vibracijos, kurių ausis negirdi, bet jos... sukelia baimę ir siaubą! Tai demonų ginklas, kurio negali ištverti net ruoniai Pietų Afrikos pakrantėse. „Antžmogiai išropojo į žemės paviršių! Atsinaujinusi ir papildyta nacistinė ideologija – tai piktybinis auglys, pasiekęs trečią stadiją, mat ruošiasi trečiąjam pasauliniam karui.

 

Bavarija, kuriai po A. Hitlerio mirties buvo perduotos jo biografijos autorinės teisės, ruošiasi atnaujinti A. Hitlerio knygos „Mano kova“ leidybą. Nuo 1945 metų Vokietijoje ši knyga buvo uždrausta, bet kitais metais šis apribojimas baigs galioti. Pompastiška fiurerio biografija yra persunkta neapykantos žydams. Joje surašyti ir A. Hitlerio planai užvaldyti Rytus, Rusiją ir visą pasaulį. Vokietijos valdžia baiminasi, kad pradėjus laisvai pardavinėti šios knygos kopijas, šalyje gali būti pakurstyti neonaciai. Koks kvailas pasiteisinimas prieš žmoniją! Ta knyga yra tik sena, suplyšusi širma, už kurios slėpėsi realūs veikėjai! Dabar jie – pasaulio scenoje, išlindo į dienos šviesą ir diktuoja „pasauliui ir miestui“ savo sąlygas: arba jūs būsite mūsų vergais, arba mėšlas naujos rasės dirvose.

 

Šis mūsų Tautos referendumas, įvykęs birželio 29 –tą dieną, patvirtino faktą: esame vergai, neturintys jokių teisių kelti balsą prieš valdžią, nors... galite vaidinti, kad esate laisvi. Teisingai Seimo narys Saulius Stoma kartą televizijos laidoje pasakė, kad dabartinė valdžia yra „tik mėšlas, reikalingas patręšti dirvą, kurioje bus auginamos naujos kartos daigai.“ Tie „daigai“ ir jų atžalos šiandien persodinti į Briuselį, kad suliepsnotų nacistinio karo ugnis – neapykanta: „Sausio 13 – toji“ Lietuvoje, Maidano laužai Ukrainoje, ultimatumai ir grąsinimai Rusijai ir t.t. „Tai mano kova“, - patenkinta šiepiasi Hitlerio šmėkla! Kuo visa ši „kova“ baigsis? Demonizacija? Ne! Dievų sprendimas kitoks: demonų patinų kastracija! Piktžoles reikia rauti su šaknimis, o jų sėklas – sudeginti Ugnyje. Tik taip bus valoma Žemė, kurioje Kaino palikuonys valstiečiai augina duoną ir sodo vaisius.

 

Lietuva – žemdirbių Tauta. Baisu, kai ją drąsko NATO šarvuočių nagai, o padangę teršia naikintuvų bezdalai. Kam jiem mums, taikiems gyventojams, reikalingi? Kad apgintų nuo rusų? Rusams mes nereikalingi, nes Rusijai pakanka savos žemės. Apginti nuo žydų? Kas matė žemę ariantį žydą? Jų talmudas tai draudžia. Lietuvos žemė reikalinga tik NATO krankliams veistis, tik jų karinėms bazėms įsitvirtinti, Rusijos pašonėje!

Kas tuos pėšrūnus įleido į Lietuvą? Algirdas Mykolas Brazauskas. Prie jo kapo keistas paminklas, mirusiąjam atminti: ant „ padėklo“ padėta buvusio prezidento galva, o veidas ir akys patvirtina liaudies posakį: „Kai žvanga ginklai, protas tyli“. „Protezinė galva“ yra išdavikų savybė. „Protezas“ ir po mirties vadovauja saviesiems: A. Butkevičius, Z. Balčytis, D. Grybauskaitė ir t.t. Ko negali įveikti ginklai, tam pasitelkiama religija ir burtai. Daug kam teko skaityti slaptą Kabalos mokymą, tačiau šio mokymo tikslas prieštarauja Dieviškąjam Mokymui. Tai – kosmologinė religija, sukurta tik tam, kad sužlugdytų Dievo Planą. Visa kabalos „išmintis“ supresuota į Taro kortų kaladę, todėl senovėje burtininkė buvo vadinama „kabulninkė“, „kerėtoja“ ir „piktoji burtininkė“. Aš tą supratau tik tada, kai perskaičiau Majų raštus „Kabalos kelias“.

 

Žydų kabalistas Michailas Laitmanas savo knygoje „Kabala“ (hebrajų kalba reiškia „gauti“) šias žinias pateikia kaip „nekaltą išmintį“, kurią dalina Dievas, tačiau slapta! Slaptai veikia tik demonai, bet ne Dievas. Jesus Kristus yra pasakęs: „Palaiminti tyraširdžiai, kuriuos pažįsta Tėvas. Tai jų bus Dangaus karalystė“. Visos slaptos organizacijos, visokie ordinai ir sektos yra „velnio sėkla“, kuria užterštos visos religijos. Kam reikalinga išpažintis katalikų bažnyčiose? Rinkti informaciją, šnipinėti, įrašyti ir paskui šantažuoti numatytą auką! Tas dabar vyksta ypač intensyviai, nes „neįvykusio referendumo“ priežastis ir yra bažnyčios hierarchų pastangų rezultatas. Beje, brangiai apmokėtų paslaugų rezultatas. Pati tuo įsitikinau, kai referendumo dieną salė buvo tuščia, o bažnyčioje vyko Petro ir Povilo (apaštalų) atlaidai. Keletas senyvo amžiaus žmonelių atėjo balsuoti tiesiai iš atlaidų, išsigandę, nes kunigai liepė neiti, boikotuoti... Kaip matome, religija ir fanatizmas yra baisus ginklas, kuriuo galima užvaldyti žmonių protus, jei juo naudojasi demonų sąjungininkai.

 

Kaip kuriamos religijos? Per fantastinius romanus. Pati naujausia religijos forma „saintologija“. Tai mokslo ir fantazijos mišinys. Nenuostabu – jau pats pavadinimas yra kilęs iš žodžio „mokslas“: anglų kalba „science“ reiškia „mokslas“. Lotyniškas žodis „logos“ reiškia „protas“ arba „mokslas apie protą“. Lietuviškai reikštų „moksliškas mokslas“, tačiau mokslininkai to nepripažįsta ir tam yra rimtos priežastys. Patys saintologai save laiko esant religine bendruomene, saintologine bažnyčia. Kita vertus, net visiškai nuklydusius į mistikos džiungles žmones šiuo metu laiko „mokslo autoritetais“, kurie tiesiog hipnotizuoja, o kai kurie šuolaikiniai burtininkai ar šamanai pasivadina parapsichologais, bioenergetikais ir panašiai. Tai suteikia jiems „šventumo“ aureolę ir skatina žmones jais pasitikėti. Saintologų religiją sudaro keistas mokslo, mistikos, magijos persipynimas. Nenuostabu, kad jų daug prisiveisė ir Lietuvoje.

 

Saintologijos religijos „tėvas“ – Lafaetas Ronas Habbardas. Apie jį žinoma nedaug. Mums jis buvo žinomas tik kaip rašytojas fantastas, gimęs ir užaugęs Rytų Azijoje. Buvo neramaus būdo, avantiūristas, intrigantas ir skandalų mėgėjas. Buvęs lakūnas, Holivudo kino scenaristas, ilgai dirbo kariniame laivyne. Turėdamas JAV karinių jūrų pajėgų leitenanto laipsnį, savo karjerą baigė ir metėsi į fantastiką. Išleido vos kelias knygas, kurios neturėjo paklausos.Nusivilimo neslėpė ir metė fantastikos žanrą. 1950 m. išleido jau ne fantastinį romaną, o moksinį „šedevrą“: „Dianetika: šiuolaikinis mokslas apie dvasinę sveikatą“. Neužilgo ši knyga buvo viena iš perkamiausių knygų. Žmonės dianetika susidomėjo, iš kurios ir gimė beprotiška religija – saintologija. Ši knyga buvo padovanota ir man, nes vienas žinomas Lietuvos kino režisierius ja buvo taip susižavėjęs, kad vėliau jam teko gydytis psichatrijėje ligoninėje. Aš greit perpratau šios knygos turinį ir pasibaisėjau: koks demonas prisikniso prie Dieviškų paslapčių ir stengiasi sunaikinti Dievą? Juk čia užprogramuota pasaulio pabaiga! Tą knygą aš sudeginau su malda, kad būtų sudeginti patys „pasaulio pabaigos“ organizatoriai. Mokslininkai jo knygą vertino skeptiškai, kiti jį laikė šarlatanu, nes Habbardo „mokslinė“ terminologija persmelkta ne tik Rytų mistikos ir Vakarų okultizmo terminais, bet ir paties autoriaus sugalvotais siaubą keliančiais vaizdiniais ir sugalvotais „naujadarais“. JAV mokslo visuomenė Habbardui tapo nepakanti, todėl 1959 metais iš JAV jis pabėgo į Angliją. Čia jis išvystė audringą veiklą: Vakarų Europoje ėmė steigtis „Dianetikos tyrimų“ draugijos ir centrai, tačiau 1978 m. vienas Paryžiaus apygardos teismas iškėlė baudžiamą bylą ne tik toms draugijoms, bet ir pačiam „dianetikos tėvui“ L. R. Habbardui. Draugija ir Habbardas buvo apkaltinti ne tik žmonių mulkinimu, pinigų iš jų plėšimu, bet ir tuo, kad jie skleidžia melagingą informaciją: dianetikoje nėra nei mokslo, nei tiesos. Jis buvo nuteistas keturies metams kalėti ir sumokėti 35000 frankų baudą. Tačiau Habbardas nekalėjo nei dienos, baudos mokėti nesiruošė. Tuo metu jis plaukiojo po Atlanto vandenyną ir grįžti į žemyną nesiruošė, o jo šalininkai pakėlė triukšmą ir apkaltino Prancūzijos vyriausybę bei teisėsaugą tuo, kad teismo sprendimas yra žmogaus laisvių ir teisių pažeidimas, autoriaus ir jo pasekėjų persekiojimas už religinius įsitikinimus! Dar 1955 m. JAV pasipylė kaltinimai, jog dianetika yra žalingas „pseudomokslas“, o jam nepavykus įrodyti dianetikos naudos ir efektyvumo, Habbardas viešai paskelbė, kad jo mokymas yra metafizinio, o ne mokslinio pobūdžio, jog tai, ką jis skelbia, yra religija ir jis steigia saintologinę bažnyčią. Oficialiai ši „bažnyčia“ JAV buvo įregistruota tik 1958 metais, todėl Paryžiuje yra veikianti, atseit jo pasekėjų, tos bažnyčios filialas. Jie teigia, kad teisininkai, kaltindami šią draugiją žmonių mulkinimu, turėtų kaltinti ir kitas religines bendruomenes, kurios irgi remiasi tikėjimu, religiniais įsitikinimais: judaizmas, islamas, krikščionybė, katalikų bažnyčia ir kitos. Jie nepabrėžė, kad saintologija yra satanistinė religija, todėl teismo nuosprendžio vykdytojai išsigando sukelto triukšmo, persekioti Habbardo nebedrįso. Jis mirė 1988 metais. Per tuos 10 metų iki mirties neonacistinis dievukas sukūrė ištisą saintologinės – satanologijos bažnyčios imperiją, kuri gyvuoja ir šiandien. Ši satanistinė sistema, kuri kontroliuoja žmogaus mąstymą, yra „slaptas ginklas“, kuris valdo pasaulį, politikus ir religijas. Pervertus „dianetikos“ knygas („mokslas apie mąstymo kontrolės sistemą“), jose galima rasti samprotavimų apie kibernetiką, informacijos teoriją, kompiuterius, įvairių metafizinių mokymų apie sielą, magijos elementų, konkrečių burtininkavimo ir kerėjimo metodų bei kabalistų nuotrupų. Geriau įsigilinus, Habbardas nieko naujo neatrado, bet daro stiprų įspūdį tiems, kurie linkę į okultizmą ir nusikaltimus, norint iš lengvatikių žioplių išpešti kuo daugiau naudos sau. Tai, ką Habbardas laiko esant jo paties atradimu, iš esmės yra tik kitais terminais įvardintos okultizme vartojamos sąvokos, reiškiniai ir „absurdiški naujadarai“. Pavyzdžiui, jo naudojamas žodžių simbolis „E-matuoklis“ priskiriamas ne okultizmui ir ne „dievo“ garbinumui, o rafinuoto, velniškai gudraus sukčiaus sugalvotas mechanizmas. Aiškėja, kad šis naujos religijos kūrėjas nieko naujo neišrado, o tik pasinaudojo „melo detektoriaus“ idėja. Dar 1950 metais jis viešai paskelbė, kad jam pavyko išrasti specialią aparatūrą, kuri leidžia nustatyti žmogaus proto ir psichinę būklę. Jis nustatė, kad žmogaus prote yra kažkokios „Engramos“, panašios į skausmo ir liūdesio sandėlius, kurios iškraipo „tikrąjį“ žmogaus protą, todėl reikia jų atsikratyti. Tada žmogus jausis laimingas, lydės sėkmė, nepersekios nelaimės. „Engramos“ yra tikra bėda žmogui, jei jų nebūtų, žmogus vadovautųsi vien sveiku protu ir būtų laimingas. Tokį „laimingą“ žmogų Habbardas vadina antžmogiu. Kas toji „engrama“ yra iš tiesų? Tai – žmogaus sąžinė, kurios atsikratyti reikia pirmiausia. Tokią ideologiją propaguoja nacistai, toks A. Hitlerio šūkis. Kas yra sąžinė? Tai – Dievas žmoguje! Ko mes stebimės, kad valdžioje sėdi velniai, nes jie neturi sąžinės ir yra labai laimingi. Štai tokią „bažnyčią“ Lietuvoje garbina ir vertina Europos Sąjunga, „užsieniečiai“ velniai, įskiepiję naują religijos „skiepą“ Marijos žemėje.

Taigi, Habbardo tikslas – dianetikos metodais sukurti naują tobulų žmonių rasę, antžmogių rasę.

Prabėgo 26 metai nuo tos dienos, kai tas antžmogių gamintojas nurimo, t.y. numirė. Į ką įsikūnijo to demono dvasia? Gal į profesorių Vytautą Landsbergį? Šis „tautos tėvas“ gąsdina rusų baubais kone visą pasaulį, bet jam baudžiamos bylos niekas nesiruošia kelti, kaip ir Habbbardui. Teisėsauga bijo būti apkaltinta už persekiojimą „dėl religinių įsitikinimų“. Jis įsakė boikotuoti Referendumą, visi pakluso. Net kunigai bažnyčiose lojo: boikotuoti! Бой! Кот!

Aš nesu nusistačiusi prieš religijas, nei prieš mokslą, tačiau abu dalykus iškraipyti yra didelė nuodėmė, nusikaltimas. Yra penkios pagrindinės religijų formos: Induizmas (Tiesa), Budizmas (Darna), Ugnies pagerbimas (Zoroastra) Ramybė, Islamas (Mahometas) Ištikimybė, Krikščionybė (Kristus) Kosminė Meilė, Pasiaukojimas. Tai skirtingi keliai, bet visi veda į vieną Tikslą – pas Dievą. Mokslas yra kaip „C“ raidė, su tarpeliu, religija yra kaip „O“ raidė, be tarpelio, nes gali plėstis tiek kiek plėsis tavo sąmonės ratas – Dievo suvokimas. Mokslas yra Proto vaisius, religija kalba apie Dvasią, žmogaus prigimtį. Protas „atsiranda“ ir „išnyksta“, o Dvasia yra amžina ir nemirtinga. Tai kas yra tas nacių taip mylimas antžmogis? Kur jo ieškoti ir kuo jis vardu, kad galėtume paklausti: „Kas tu esi?“

Ukrainoje gyvena Anastasija Novych, kuri davė teisingą atsakymą apie Kijeve vykstančius procesus: „Žmonių populiacijos valdymas. Levitai“. Pagal „Kaukolės ir kaulų“ ordino programą „Naujoji pasaulio tvarka“ turės tris žmonijos rūšis: 1) levitai, Egipto žynių palikuonys pagal tėvo liniją, Žemės šeimininkai. 2) Žydai, Mozės sukurta ‚Informacinė armija“, palikuonys pagal motinos liniją, vykdo šeimininko įsakymus – tarnauja levitams kaip „aviganiai šunys“. 3) Visi kitataučiai, vadinami gojais (gyvūnai), kuriuos saugo „šunys“ kaip gyvulių (avių ir t.t.) bandą. Levitų kilmė siejama su ateiviais iš kosmoso. Su žydais jie neturi nieko bendro, išskyrus Bibliją, kaip „instruktažą“. Levitų (Egipto žinių) visa informacija užkoduota Kabalos „Gyvybės Medžio“ schemoje.

 

Pirmą Kabalos variantą parašė pirmasis „dirbtinis“ (klonuotas) žmogus Adomas. Jo žmona Ieva, kaip stuburas arba „Medžio kamienas“ palaikė pusiausvyrą tarp Gailestingumo ir Teisingumo (tarp „paklusnumo“ ir „bausmės“). Adomui mirus, jo siela įsikūnijo į Abraomą, kuris patobulino Kabalos turinį. Kitoje epochoje ta pati Adomo – Abraomo siela įsikūnijo Mozės asmenyje, o šis tapo levitų įšventintas į žynių luomą ir paveldėjo slaptas knygas. Sukūrė iš vergų beduinų žydų civilizaciją – Informacinę Armiją, kuri šiandien valdo pasaulį. Toks yra „Kabalos kelias“, kuris žmoniją atvedė prie 3 – čiojo pasaulinio karo slenksčio, nes kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį. Šis „kelias“ veda į susinaikinimą. Todėl levitams prireikė naujos religijos, nes judaizmas nepasiteisino. Levitų pagrindinė veikla susiveda į tai, kad levitai atidžiai stebi, kas ir ką pasaulyje išrado ir tada analizuoja, kaip šį naują dalyką būtų galima panaudoti gojų populiacijos valdymui, norint išlaikyti pusiausvyrą. Jie iš viso nieko neveikia, nieko neišradinėja, nes jiems daug paprasčiau pasinaudoti „dirbtiniu galvos protezu“: kitų žmonių išradimus pakreipti taip, kad jie tarnautų levitų tikslams. Pailiustruosim šį principą praktiniais pavyzdžiais.

Praėjus 2000 metų po Mozės, po žydų gyvenamą teritoriją pradėjo klajoti Jėzus Kristus. Jis pradėjo skleisti savo mokymą, kuris rado daug pasekėjų žydų tarpe. Kristaus mokymas pradėjo efektyviai griauti judaizmo pamatus, todėl žydų rabinų tarpe kilo panika. Vienas iš aršiausių Kristaus persekiotojų buvo Saulius. Jis visokiais būdais bandė kovoti su Kristum, bet nei vienas iš metodų nedavė rezultatų. Ir staiga Sauliui šovė geniali mintis: „Jeigu Kristaus mokymas toks efektyvus, o kovoti su juo neįmanoma, tai tą Kristaus mokymą reikia pačiam perimti, šiek tiek pamodifikuoti ir nukreipti ant gojų, kurie nepajėgs jam pasipriešinti“. Kaip sumanyta, taip padaryta: Saulius prisistatė Kristui, prisigretino prie jo, persivadino nauju vardu: Paulius. Vėliau jis tampa pačiu artimiausiu Kristaus mokiniu. Po to, kai Kristus „nugalabijamas“ ant Kryžiaus, Paulius pasiskelbia didžiuoju apaštalu ir perima krikščionišką bažnyčią į savo rankas. (Apaštalas Paulius 5 m. – 64 m. Romoje – vienas iš krikščionių apaštalų). Jis apaštalu tapo jau po Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo, todėl nepriskiriamas Dvylikai apaštalų, nors yra vienas iš pačių garbingiausių ankstyvosios krikšionybės veikėjų, dėl savo misijinės veiklos vadinamas „Tautų apaštalu“. Gimė garsioje judėjų šeimoje Mažojoje Azijoje Tarso mieste, išsimokslinimą gavo Jeruzalėje pas garsų rašto žinovą Gamalielį. Į naująjį tikėjimą „atsivertė“ kelionės į Damaską metu, „išvydęs“ apreiškimą. Tai buvo melas, kuris turėjo pateisinti jo atsivertimą į krikščionybę. Kadangi Kristus nei vieno savo žodžio neužrašinėjo raštu, tai Paulius ir jo pagalbininkai visą Kristaus mokymą pagal savo nuožiūrą surašė su atitinkamais „patobulinimais“ ir komentarais, ko pasekoje Naujajame Testamente viskas, ką šnekėjo Kristus, yra apversta aukštyn kojom ir nukreipta taip, kaip levitams yra naudingiau. Pauliaus įkurtą ir jo vadovaujamą krikščionišką bažnyčią taisyklingai reikėtų vadinti „Paulianizmu“, tačiau Paulius pasivadino „krikščioniška bažnyčia“ tam, kad prisidengtų Kristaus vardu. Juk Kristus jau išnyko, jo nebėra, o ką ten jis šnekėjo iš tikro, kas ten atseks. Kas Kristaus vardu bus surašyta Naujajame Testamente, tuo gojai ir tikės, nes gojams nieko nelieka. Tokiu būdu levitų sukčiams visai nereikia patiems demonstruoti stebuklų. Už juos tą padarė Kristus, todėl Kristaus rodomais stebuklais buvo suformuota religija gojams, kad gojai būtų paklusnūs žydams ir tarnautų levitams, ką „gyvuliai“ ir privalo daryti. Kristus aukojo savo sveikatą ir gyvybę, o rezultatus sukčiai nukreipė sau naudinga linkme. Taip Biblija virto genocido kronika, populiacijos valdymo ir kontrolės įrankiu.

Sekantis pavyzdys, kurį antžmogiai pademonstravo po 2000 metų. Maždaug 1950 m. Habbardas sumostravo naują mokymą – religiją „scientologiją“. Jo išrastas mokymas buvo tikra revoliucija žmogaus smegenų programavimo srityje, nes jo sudarytos metodikos įgalina perprogramuoti žmogaus elgesio programas, ir daugybę kitų „stebuklų“, kurie be konkurencijos palieka toli už nugaros tradicinius psichatrijos ir psichologijos mokslus. Scientologijos mokykloje adeptas žinias gauna tam tikrais mažais laipteliais, ir už kiekvieną „mokslo“ laiptelį jis turi sumokėti milžiniškas sumas, ko pasekoje adeptas paliekamas be kelnių ir be namų. Susimokėti už „mokslą“ jis privalo tuojau pat, vos pradėjus studijuoti scientologų mokykloje. Tačiau mokinys toje mokykloje žinias gauna ant tiek vertingas, kad jam nebūna gaila atiduoti paskutines kelnes. Tas mokslas būna tiek efektyvus, kad scientologija yra pripažinta kaip pati pavojingiausia totalitarine, ypač pavojinga sekta. „Puikus išradimas, Habbardai, mums jis patiko, atvyk pas mus, mes tau turime puikų pasiūlymą“ – džiaugiasi „Masonų piramidės“ viršūnė! Habbardui pasiūlytas kontraktas patiko ir jis mielai su kontrakto sąlygomis sutiko. Kontrakto esmė sekanti: „Mes priimame po savo „stogu“ scientologijos bažnyčią ir jai atidarom visur, kur tik įmanoma, žalią šviesaforo šviesą“. JAV kongreso ir senato specialiai sušauktas posėdis išimties tvarka atleido Sciensologijos bažnyčią nuo visų įmanomų mokesčių. Tai bažnyčiai buvo perduota visa naujausia sekimo ir stebėjimo techninė įranga. Scientologijos „bažnyčia“ turi galingesnius šnipinėjimo ir sekimo resursus, nei kad CŽV ar FBT, ji gali pasiklausyti visus iki vieno telefoninius pokalbius ne tik Amerikoje, Europoje, net Rusijoje. Ir visa tai Scientologų bažnyčia gavo po to, kai perėjo globon po Piramidės „stogu“, kuris yra... kur? Gal Šveicarijoje, Berlyne, Vatikane ar Kijeve... Scientologija – geras daiktas, modrnus, šiuolaikinis įrankis, reikalingas tuo atveju, jei su dabartiniu įrankiu „judaizmu“ kas nors negero nutiktų, kas nors neprognozuojamo... Šią „bažnyčią“ stengiamasi laikyti kaip atsarginį variantą vietoj judaizmo. Kol kas savo rolę gerai atlieka ir laiko patikrintas judaizmas, tačiau tik kol kas. Žydai negali pamiršti Holokausto ir šaukiasi Mozės keršto... Mozė supyko, nes tokia „levitacija“ jam nepatiko. Ne rožėmis klotas Kabalos kelias... Baisu, kai Dievo duotas Žinojimas pateko į piratų rankas ir jie tarė: „Sukurkime žmogų, panašų į save“. Sukūrė Antžmogį – Monstrą, ir taip atsirado „dievo išrinktoji tauta“ – žydai. Dievas žmogų sukūrė ne iš karto. Tai buvo labai ilgas procesas. Žmogus „gimė“ natūraliai, per fizinį Motinos kūną. Jos įsčiose subrendęs ir pagimdytas, atnešė į pasaulį, į mūsų Žemę šviesą: Žinojimo šviesą. Būtent žydų tarpe gimė Jėzus Kristus prieš 2000 metų. Kodėl? Atsakymas praktiškas: „išpirka“. Savo kraujo ir gyvybės kainą sumokėjo piratams, kad sugrąžintų „įkaitams“ Tikėjimą: Tiesą, Ramybę, Meilę ir Pasiaukojimą (Gailestingumą). Jėzui Kristui pavyko: Jis atsiėmė „Raktą“ nuo Kabalos paslapčių – Atvėrė Duris į Šviesą ir pasakė: „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Aš einu Pirmas, o jūs sekite Mano pėdomis“. Piratai suprato, kad liko apgauti ir suruošė apkaltą, teismą. Teisėjas Pontijus Pilotas nebuvo kvailas, nes Jėzų, kaip „nusikaltėlį“, pristatė žmonių miniai ir pasakė: „Štai Žmogus!“ Jėzus Kristus yra Kelias. Tiesa atskleista dabar (Satja Sai Baba), o Gyvenimą turėsime tokį, kokį susikursime patys. Tai kodėl krikščionybei prireikė pragaro? Demonų kerštas! Anapusiniame pasaulyje nėra nei kančios, nei pragaro. Pragaras yra čia, Žemėje. Apie jį nėra užuominų ir mokymo šv. Rašte. Tą sugalvojo Pauliaus „krikščioniškoji bažnyčia“, sukūrė legendą apie „Adomo ir Ievos“ nuopolį. Atseit, nelabai išmintingas Sutvėrėjas sukūrė netobulus angelus, kurie sukėlė danguje maištą, norėdami susilyginti su Dievu. Sąmokslas nepavyko. Angelai buvo sutramdyti, nutrenkti į pragarą, paversti velniais, jiems leista klajoti po pasaulį ir vesti žmones iš gero kelio. Ši legenda teologams yra pati nemaloniausia, nes tenka aiškinti, kodėl Viešpats buvo toks tuščiagalvis: kūrė, nežinodamas, ką daro ir kas iš to išeis, o padaręs klaidą, nesugebėjo protingai ištaisyti, tik dar labiau viską supainiojo. Suprantama, Viešpats nėra kvailys. Kvaili tie, kurie tokias legendas kuria. Todėl krikščionybė per savo neišmanymą sukūrė pragarą žemėje. Ar tikrai ši „legenda“ yra tokia kvaila? Juk tai atsakymas į klausimą: kas jis, tas „dievas“, kuris sėdi „Aukisnės masonų Piramidės“ viršūnėje? Nepaklusnius „angelus“ žydus pavertė velniais, kuriems ruošia naują Holokaustą, nes atsarginis variantas – Saintologijos bažnyčia. Pačiai krikščionybei pragaro įsileidimas atnešė baisias pasekmes: didelės nelaimės ir kančios. Tos nelaimės nesibaigia ir dabar. Kryžiaus karai, paskelbti baltams ir kitoms tautoms bei religijoms (Islamui) pražudė didžiąją dalį krikščioniško pasaulio. Inkvizicija nukankino ir sudegino milijonus žmonių. Feodalizmas su baudžiava, kapitalizmas, komunizmas, fašizmas, narkomanija, ateizmas, seksualinis iškrypimas ir palaidumas, didieji pasaulio karai, pražudė milijonus žmonių, atnešę baisias kančias, ašaras ir sugriovimus – tai krikščioniško pasaulio dirvoje išaugusios piktžolės. Pragaras žemėje... Savo įgimtos religijos keisti negalima, bėgioti nuo vienos prie kitos, turint asmeninių problemų. Tas pats, kaip iš vienos partijos sąrašo bėga į kitą partiją. Tas pakeitimas atneša dvasinį sąmišį ir pražudo tautas. Krikščionybės išprievartautas krikštas Lietuvoje tautai atnešė tik Mindaugo „karaliaus karūną“ ir... paskutinį referandumą., kuris „neįvyko“, nes „apaštalai“ (Petras ir Paulius) šventė pergalės dieną pas Piotrą Kijeve. Matote, juk Grybauskaitė pasakė, kad reikia džiaugtis, jog Lietuvos piliečiai yra „sąmoningi ir susipratę“, nes nuolankiai susitaikė su „vergo Dalia“, yra pasiruošusi kaip tauta išnykimui. Belieka įsileisti „evrą“ (žydą) ir bus tvarka, kaip Saintologų bažnyčioje. Apaštalo Pauliaus „paskutinės vakarienės“ svečiai skirstosi. Prasidėjo Piotro Parašankos puota maro metu. Kaip šlykštu, ponai demonai. Žinokite, kad lietuviai yra neprognuozuojama tauta! Jūsų „demonizacijos planas“ nepavyko, - jis pavirs į dar vieną ekspermentinę legendą. Šiandien išminčiai kreipiasi į mokslininkus, kad išaiškintų tą pseudoreligiją – Scientologiją: ką reiškia „mokslinis mokslas“? Kuo jis toks vertingas, kad leidosi „perprogramuojamas“ Michailas Gorbačiovas (išvertė Berlyno sieną , sugriovė TSRS ir t.t.), pasidavė ir A. Brazauskas (Mažeikių naftą iškeitė į NATO), ir visi kiti „socialdemonkratai“. Jų ratai jau kratosi. Vienas žemaitis atsakė: „Tas pats, ką reiškia „sviestas sviestuotas“, bet skirtumas yra. Žiūrint, ką žmogui paduosi: jei ant duonos riekės užtepsi šūdo („mėšlo“), o paviršių patepliosi sviestu ir pateiksi kaip „duoną su sviestu“, žmogus užuos kvapą ir nusispjaus, ir pasakys: „ėsk pats tą šūdą“. Žemaičio neapgausi, nes tik pagal kvapą nustatoma kokybė: bites traukia gėlių kvapas, o musės renkasi prie mėšlo krūvos. Vieniems patinka Rytų kvapas, o kiti renkasi Vakarų kanalizaciją.

Neseniai Europa pakraupo nuo eksperimentų, kuriuos atlieka Lietuvos gydytojai su žmonėmis. Dar tik vyksta „teisminis tyrimas“ dėl Panevėžio resp. Ligoninės gydytojo Raimundo Pakšio nukankintų žmonių. „Juodasis sąrašas“ ir jo klano eksperimentininkų nusikaltimai seniai žinomi, bet slepiami. Kas jam uždegė žalią šviesaforo šviesą? Scientologų bažnyčios magnatai! Šių metų birželio 27 dieną į Kauną atvyko Sveikatos apsaugos ministras Andriukaitis pasveikinti Sveikatos mokslo universiteto absolventų. Ministrui pakilus į tribūną, apie šimtą absolventų atsistojo ir nuo jo nusigręžė – ministrui atsuko „kitą veido pusę“ - užpakalį! V. Andriukaitis liko „it musę kandęs“, kaip sako žemaičiai. Už ką toks pažeminimas ministrui, nesuprato net tie, kurie viską supranta. Paklausti tie žmogėnai, būsimieji „gydytojai“, atsakė: „Mes protestavome prieš V. Andiukaičio politiką. Mes nenorime, tik baigę mokslus, trenktis į kaimus, nes ten neįgysime kvalifikacijos, žlugsime kaip specialistai. Taip pat mes nepatenkinti, kad ministras neleidžia medikams daug dirbti ir užsidirbti“. Tai absolventės Ievos atsakymas. Tą „protesto akciją“ stebėjo tūkstančiai: absolventai, jų tėvai, pasveikinti atvykę giminaičiai ir artimieji. Iš sarmatos jiems turėjo svilti ne tik padai, bet ir plaukai! Kur Hipokrato priesaika? Ką ruošia šis „universitetas“ Kaune? Kur tie „1012 baigimo diplomų“, kuriuos gavo „žali žmogeliukai“, bus panaudoti, kad jie galėtų „kelti kvalifikaciją“? Ilgametę patirtį turintys Kauno gydytojai pritaria tų veltėdžių nepasitenkinimui, nes V. Andriukaitis nori riboti medikų galimybes dar daugiau užsidirbti, gal būt tai užuomina, kad būtų įteisintas ekperimentas su „gojais“ – žmonėmis – atlikti bandymus Habbardo sugalvotais metodais! Dėmesio! Globaliai pavojinga sekta, Scientologų bažnyčia jau čia! Jaunieji medikai – jau su „dirbtiniais galvos protezais“ ! Jie nenori trenktis į kaimą ir „kelti kvalifikaciją“, darant eksperimentus su kiaulėmis ar vištomis, nes tie kaimiečiai neturi pinigų –ū –ū – uch... Jie ir be eksperimentų neilgai gyvena!

Gerai, kad Vytenis nepasiduoda: velniop tą Briuselį! Laikykis, mielas ministre Andriukaiti. Kernavės piliakalniai mini Tavo vardą. Kaip chirurgas, Vyteni, turėtumei žinoti, kad žmonija (ne tik žmogus) „serga vėžiu“, įsimetė piktybinis auglys, kurį būtina pašalinti. Reikalinga operacija. Tą gali atlikti tik Dievas, todėl Žemė bus valoma, keisis žemynų kontūrai. Šiuo metu ši operacija jau vyksta. Žmonės bunda iš po „narkozės“ dozės, keliasi. Tik nežinia, kada Žemė bus „supurtyta“.

Kokia kikščionybės ateitis? Liūdna, kaip ir visų kitų religijų, kurios visiškai nutolo nuo savo Mokytojų (religijos įkūrėjų) mokymo. Vienas teologijos mokslų studentas paklausė Borutos apie „pirmųjų tėvų“ Žemėje sukūrimą ir „išvarymą iš rojaus“. Atsakymas miglotas, bet vertas dėmesio: „jie“ mus apiplėšė, atėmė Žinojimą ir pavertė gyvuliais – atėmė sielą, kad tik veistumei ir daugintumeis pagal savo prigimtį. Kaip gyvuliai, kurie neturi supratimo apie Dievą! Kas tie „jie“, kurie nežino, ką daro? Žydai, ar „tie“, kurie žudo, „atima sielą“ ir gamina demonus? Nenuostabu, kad šiandien garbinamas kūnas, nes „gyvename tik vieną, vienintelį kartą“, todėl reikalingas pragaras čia, Žemėje, kad kuo ilgiau būtų pratęstas kūno egzistavimas. Judaizme kitatautis (gojus) laikomas ne žmogum, o gyvuliu. Visi elgesio modeliai, kurie taikomi žmonių tarpe, gojų atžvilgiu automatiškai pagal apibrėžimą negalioja, kadangi gojus nėra žmogus. O visos elgesio normos, kurios taikytinos gyvuliams (karvėms, arkliams, kiaulėms ir t.t.), automatiškai galioja gojų atžvilgiu. Lygiai, kaip kad gojus nemato jokių problemų papjauti karvę ir ją suvalgyti, lygiai taip pat žydas nemato jokių problemų nugalabyti, nukankinti, išmėsinėti gojų, nes gojus – tai gyvulys, tiktai turintis žmogaus pavidalą, tačiau gyvulys, o ne žmogus. Dievas sutvėrė gojus, turinčius žmogaus pavidalą, tik tam, kad žydo akiai būtų maloniau. Jei tau už tarną bus koks paršiukas ar asilas, nebus taip malonu, bet su tokiu gyvuliu žmogaus pavidale galima netgi pasišnekėti, pabendrauti ir panašiai. Žodžiu – dievas tikrai pasirūpino, kad žydo akiai būtų malonu, o širdžiai būtų dar maloniau.

Haityje 2010 metais įvyko kasatrofinis žemės drebėjimas. Atvyko gelbėjimo komandos iš viso pasaulio, todėl kartu su jomis atvyko ir kariškių bei chirurgų komanda iš Israelio, kuri pasistatė palapines, jose įrengė operacines ir viską apsitvėrė spygliuota tvora. Pakol gojų humanitarinės gelbėjimo komandos iš viso pasaulio traukė haitiečius iš po nuolaužų, gydė sužeistuosius, tai Israelio chirurgų komanda užsiėmė tuo, kad surastus „išgelbėtus“ haitiečius čia pat savo palapinėje išmėsinėdavo ir išsiimdavo jų organus, kuriuos prie pat palapinių stovintys kariniai sraigtasparniai tuojau išgabendavo už Haičio ribų. Žmogaus organai brangiai kainuoja, o per tokią masinę katastrofą niekas neatsirinks, kas ten „dingo be žinios“, o kas žuvo....

Vis dėlto buvo tokių, kurie tą „humanitarinę“ izraeliečių veiklą pastebėjo, nes izraeliečiai savo darbą darė konvejeriniu režimu per daug nesislėpdami, todėl kilo tarptautinis skandalas. Na, koks ten skandalas, kadangi visos žiniasklaidos priemonės yra „Informacinės armijos“ (žydų) rankose, tai viskas buvo momentaliai užglaistyta. Taigi, visur kur tik vyksta kokios nors „gojų“ katastrofos, revoliucijos, karai, visur darbuojasi tos „armijos atstovai“ ir „kopinėje medų“. Kadangi tokie dalykai nesiderina su gojų pasaulėžiūra, tai nė vienas jų net nepatikės, kad taip gali būti, net savo akimis viską matydamas.

Tą patvirtina faktai. Visas pasaulis stebi įvykius Ukrainoje, kai nacistinė Ukrainą užgrobusi valdžia daugybę kartų bombardavo civilių gyventojų namus, ligonines bei vaikų darželius. Žmogaus teisių gynėjai kalba apie „prorusiškų aktyvistų“ dingimo faktus, tačiau grobiami žmonės, kurie karo veiksmuose net nedalyvauja. Pranešama, kad Ukrainos spec. Tarnybų sulaikyti žmonės dingsta be žinios. Tarptautinė bendruomenė tyli! Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė netyli, net rėkia, duodama interviu Vokietijoje, kad „V. Putinas naudoja tautybę kaip dingstį užkariauti teritorijoms karinėmis priemonėmis. Tą patį darė J. Stalinas ir A. Hitleris, todėl šis palyginimas esąs visiškai tikslus“. D. Grybauskaitę cituoja visos pasaulio naujienų agentūros! Dėl nesiliaujančio teroro Ukrainoje kaltinamas Kremlius ir „fašistas Putinas“. JAV ir NATO gali bombarduoti ir okupuoti Iraką, Afganistaną, Libiją, Siriją ir tai nelaikoma agresija, nors tokiose „taikdariškose misijose“ žūsta milijonai žmonių, šimtai tūkstančių civilių gyventojų. Kodėl? Tikslas aiškus: JAV vykdo žmonių populiacijos sureguliavimo programą pagal demonų „Juodojo ordino“ projektą, nes paulyje perdaug žmonių. Jiems tiek „žmonių“ nereikia, jiems reikalingi tų žmonių kūno organai! Žydų chirurgai: į ataką! Žydai tą įsakymą uoliai vykdo, nes gali supykti ne tik žydas boksininkas V. Klyčko, Lesniukas ir P. Porošenko, bet ir Džonas Keris, ir Džonas Makeinas ir pats demonų iškamša Barakas Obama! Pasirodo, kad storiausia JAV valstybės departamento piniginė yra USAID, kurią pildo JAV vyriausybės biudžetas. Amerikoje gojai ir gėjai turi lygias teises, bet „žmonėmis“ vadinami tik gėjai: visi iškrypėliai ir išsigymėliai, gimę ir išsigimę per kraujomaišą, kurią skatina judaizmas. Žydai kaltinami ir genetinių ligų platinimu dėl kraujomaišos. Paskutinio rusų caro sūnaus liga yra pasėkmė žydiško kraujo priemaišos giminėje (iš motinos pusės). Caras susidomėjo žydais kaip tauta ir priėjo išvados, kad žydų kraujas „nuodingas“. Kyla klausimas: kodėl A.Hitleris taip neapkentė žydų, jog ryžosi jų tautą sunaikinti? Atsakymą davė Leonas Degrelis, buvęs Hitlerio draugas ir bendražygis savo knygoje „Kampanija Rusijoje“. Per savo paskutinį susitikimą su Hitleriu išgirdo jo žodžius: „Mes visi mirsime, bet Jūs, Leonai, turite gyventi. Jūs turite gyventi, kad pasakytumėte pasauliui TIESĄ“.

L. Degrelis 1994 m. kovo 31 d. mirė. Jis pelnė Europoje šlovę ir vardą „XX amžiaus Homeras“. A. Hitlerio prašymą išpildė ir savo misiją atliko: pasauliui paskelbė Tiesą !

Posakis – „ramus kaip belgas“ – jau Briuselio sienų nebeapsaugos. Dievas moko: „Ne turtų ir valdžios reikia siekti, o ramybės. Tik tyloje ir ramybėje galima išgirsti Dievo Balsą“. Vakarų „kanalizacijos dangtis“ atidengtas, todėl į Lietuvą pūkštelėjo išmatų srovė, o su ja kartu ir NATO parazitai, žvangindami ginklais. Ne Dievo, o demono gargaliuojantis balsas pasigirdo per Džono Makeino gerklę: „Putinai, brangus Vladai, arabų pavasaris artėja pas jus... !“ Egiptas... „Masonų piramidė“... Demonizacija... „Juodasis ordinas“ + Saitologinė sekta ir „Juodasis D. Grybauskaitės sąrašas“. Žydų projektas žlugo. Ar tikrai Dalia Grybauskaitė yra „gera prezidentė“? Ar nesugedo tos musmirinės „galvoje“ migtukai? Jos „galvos protezas“ neveikia! Levitai ruošia naują Holokaustą, nes atsirado nauja religija: Saintologija! Jų bažnyčiai surastas naujas modelis ir nauja „biblija“ – Urantija, kuri duos šansą ir .... garantiją naujam karui. Atsirado naujas „Kristus“, kuris mums „kalba vėl ir vėl“. Kalba, rašo, bet nieko nedaro, kad būtų sustabdytas demonizavimo procesas. Neiškentusi, ėmiau ir paskambinau jam telefonu, paklausiau apie Ukrainos karą, tragediją ir ten vykdomą genocidą. Jo atsakymas mane pribloškė, nes buvau informuota, kad tai šventas žmogus, kalba apie meilę žmonijai ir t.t. Štai ką išgirdau: „Gerai, kad vyksta revoliucijos ir karai. Kaip kitaip žmonija kils evoliucijos laiptais? Juk tai ne žmonės žudomi, o nemąstančių būtybių masės, naikinamas gyvulio protas! Tik tada pasaulyje bus tvarka, kai nebeliks to mėšlo, tų bukapročių galvijų, kurie leidžiasi valdomi, pataikauja visiems, šunys jie...“ Bandžiau beviltiškai ginčytis, bet jis atkirto, kad neturi laiko ir skuba į paskaitą. Dar spėjau „naujokui“ pasakyti, kad paklaustų Jėzaus Kristaus, esančio Kryžių kalne, ar jam patinka ten kabėti ant kryžiaus prikaltam, visai nekaltam ir nesant „gyvulio proto“? Mano pašnekovas nutilo, o aš ir nelaukiau atsakymo. Išjungiau telefoną, o „Kristaus antrininko“ telefono numerį sunaikinau. Gal kam iš skaitytojų ir pavyks suprasti, kas toje „Urantijoje“ parašyta. Aš ten nieko nesuprantau, kaip ir „Dianetikoje“. Būkite atsargūs, nes kai skaitote tokią pseudomokslinę knygą, Dievas jums rodo špygą. Tik tiek, daugiau nieko. Linkiu Dievo Malonės. Prašykite. Rašykite. Gausite: Ka Ba La.

Hebrajiškas žodis „Kabala“ reiškia „gauti Dievo Malonę“, o ne žinias, kuriomis naudotis dar neišmokote. Žydų šventieji išminčiai ir pranašai žinojo apie „tą istoriją“, kai Dievo duotas Žinojimas Žmonijai buvo atimtas ir panaudotas prieš Vieš – Patį Dievą. Todėl buvo sukurtas „Žemės planas“, parašytos Akašos kronikos apie „Žemės planetą“, ir „Žemės Plane – ta istorija“. Šiandien ši Tiesa jau žinoma labai plačiai visose pasaulio tautose. Nebėra jokios prasmės kažką interpretuoti savaip, iškraipant istorines žinias, politinius įvykius, teisti ir kalinti žmones už „nuogos tiesos“ sakymą. Neveikė ir niekada neveiks jokie „melo detektoriai“, Grybauskaite tu. Dainuok savo giesmę ir toliau tiems, kurių vežime sėdi, nes lietuvių liaudies išmintis sako: „Boba iš ratų – ratams lengviau“. Marš į Briuselį! Tokia mūsų valia rudoji, ar ryža Dalia tu, besarmate!

 

Epilogas

 

Koks likimas laukia mūsų tautos, nežinau. Lietuvos laukia liūdna ateitis: esame karo poligonas – „Pentagono laukas“. Kiek ilgai galima erzinti Kremlių ir loti ant Rusijos? Provokatoriai stengiasi „iššaukti į dvikovą“ Vladimirą Putiną, bet nukentės ne jis, o visas pasaulis. Stop! Skalikų balsų Dievas negirdi, kaip ir išdavikų. Dievas išgirdo maldą žmonių, kurie prašo Jo Malonės. Ačiū.

Ramybė jums.

 

Birutė Zalieskienė – Rubinštein

Dvasinis Žmogiškųjų Vertybių Centras „Ramybės Buveinė“, Panevėžys, 2014m. Liepa.