STRAIPSNIAI

Erlandas Strimaitis. LIETUVOS VALSTYBĖS ORGANIZUOTAS NUSIKALSTAMUMAS
Erlandas Strimaitis.    LIETUVOS VALSTYBĖS ORGANIZUOTAS  NUSIKALSTAMUMAS

Erlandas Strimaitis

 

LIETUVOS VALSTYBĖS

ORGANIZUOTAS NUSIKALSTAMUMAS

 

Teisingumas, - tai įvykių ir aplinkybių visuma, kuri nuo jūsų veiksmų nepriklauso. Jį vydo tik teismai.

Galime su tuo nesutikti,  tačiau teisingumo šiandieną Lietuvoje nėra. Tiems, kas su tuo nesutinka įvykdomas atvirkštinis ,,teisingumas“.

 

Tęsiant šią temą,  jūsų vertinimui pateiksiu situaciją. Kalba bus apie organizuota nusikalstamumą Valstybės lygmenyje. Visa tai susiję su buvusiu AB ,,Ūkio banku“ ir visiems gerai žinomu Vladimiru Romanovu. Atrodo kaip ir viskas baigta. Banko nebėra.  Baudžiamoji byla prieš AB ,,Ūkio bankas“  jau administracija teisme.

Kaip žinia, pabaigą lydi nauja pradžia. Būtent  šiuo metu Lietuvoje tas ir  vyksta. Pradžia apsivalymo arba galų sumerkimas.

nuotr. gerai įmitę Panevėžio filialo  buvę AB ,,Ūkio banko'' bankininkai Kazimieras Antanynas (baltais marškiniais) ir Žydrūnas Buinevičius (su kaklairaiščiu)   ramūs. Jie išsisuko nuo bausmės.  Vienas jų toliau varto kitame banke ,,Kredito unijoje" pinigus.

 

 Šiame apverktiname spektaklyje dalyvauja Lietuvos teisėsauga, Seimo politinės partijos bei valstybinės institucijos.

Tam, kad būtų galima susidaryti detalų vaizdą pateiksiu savo situaciją. AB ,,Ūkio bankas“ vykdant stambaus masto pinigų plovimą,  savo įtakon ,,pasiima‘‘ dėl aiškių nusikalstamų veiksmų, Lietuvos teisėsaugos institucijas, FNTT, prokuratūrą bei kai kuriuos teismus ir teisėjus. Kaip jau yra viešai žinoma dalis plaunamu pinigų buvo investuojami į verslą. Taip atsitiko ir su mano buvusia įmone UAB ,,Eseira“. Vėliau sukeliamas tyčinis bankrotas ir plaunami pinigai.  O tam, kad niekas neieškotų tiesos įvykdomas savas teisingumas, pasitelkiant įvardintas struktūras.

 

Būtent prieš mane iškeltose baudžiamose bylose, daugiausia kas galima, tai  administraciniai pažeidimai ir  surinkti įrodymai apie AB ,,Ūkio banko“ vadinamas investicijas į verslą. Kaip vykdomas teisingumas? Prokuratūra pareiškia man kaltinimą, kuris neturi teisinio pagrindo. Gali skųsti kam tik nori, byla vis tiek pakliuvo į teismą ir esu nuteistas. Pažymėsiu detaliai vieną iš baudžiamųjų bylų. Pagal vieną sukurptą bylą man skiriama bausmė jos vykdymą atidedant. Baigiantis bausmės atidėji o terminui, man iškeliama dar viena baudžiamoji byla,  pagal melagingus parodimus.

nuotr. kaip įprasta šiais laikais. Kaltieji,- nekalti ,,avinėliai" sėdi Panevėžio apygardos teismo salėje.  Pinigai apsaugo nuo bausmės.

 

 

Kadangi aš neva  padarau nusikalstamą veiką, nors dar nėra teismo sprendimo, man panaikinamas bausmes vykdymo atidėjimas ir aš pasiunčiamas į Pravieniškių pataisos namus ,,pasitaisyti“. Vėliau Panevėžio apygardos teisme, teisėjas Algirdas Gaputis byloje kur aš esu neteisėtai apkaltintas, priima man išteisinantį nuosprendį. Tačiau aš jau izoliuotas nuo visuomenės tam, kad pasitaisyčiau. Prokurorė prašo man skirti subendrintą bausmę, kuri yra lygi mano suėmimo laikui iki teismo. Teisėjas A.Gaputis padarydamas BPK ir BK kodeksų pažeidimus bausmių nesubendrina ir aš  ,,taisaus“ Pravieniškėse toliau.  Pataisų (bausmės) terminas virš 2 metų.

 

Pildosi V.Romanovo pranašystės dėl mano pareikštų pretenzijų už jų sugalvotą  tyčinį įmonės bankrotą. Tuomet pareiškė,- ,,Netylėsi, pasodinsim ir ilgam“. AB ,,Ūkio bankas“ tuo nepasitenkina, apskundžia mano išteisinimą Lietuvos apeliaciniam teismui. Teismas banko skundą atmeta. Banką palieka  byloje civilinio ieškovo teisėmis. Tačiau AB ,,Ūkio bankas“ šioje byloje neturi jokiu procesinių teisių man reikšti kokį nors reikalavimą. Tuomet kreipiasi į Lietuvos Aukščiausiąjį teismą. Teismas bylą sugrąžina į apeliacinę instanciją.

 

Šioje byloje man įtarimas pareikštas 2011m. Byla užbaigta 2020m. Galimai nusikalstama veika padaryta 2006-2008 metais. Aš manau, vien tik tuo viskas pasakyta.

 

Lietuvos apeliacinis teismas mane apkaltina ir skiria baudą, bausmes subendrina su Panevėžio apygardos teismo skirta bausme  2 metai 23d. Bausmių pradžią skaičiuojama nuo 2020 vasario mėn.  Na čia, kaip ir viskas aišku.  Sudėti, atimti ir lieka tas, kas lieka - bauda.Paprastas trečios klasės mokinio aritmetikos uždavinys, tačiau tik ne Pravieniškių PNAK administracijai. Už teismo sprendimų vykdymą atsakinga darbuotoja, praėjus 5 dienoms nuo sprendimo įsigaliojimo, man sako nieko nežinau.  Peržiūrėsim bylą ir viską pasakysim. Kas tai?  Kodėl, nevykdomas teismų sprendimas?

 

Atliekant man bausmę Pravieniškių PNAK ir  suėjus galimo lygtinio paleidimo terminui ir man pateikus prašymą, jis buvo atmestas dėl to, kad nedirbu. Pataisos įstaiga, kuri privalo aprūpinti darbu, to nedaro, tačiau nuteistieji privalo dirbti! Apskundus  tai Kauno apylinkės teismui Pravieniškių administracijos  nutartį, man nedelsiant pasiūloma dirbti tokį darbą, kurio aš dirbti negaliu. Atsisakius skiriama nuobauda. Nuobauda apskundus Kalėjimo departamentui šis skundą nukreipia į Vilniaus administracinį teismą. Vilniaus administracinis teismas pasisako, kad Pravieniškių administracijos  kaltę reikia skųsti Kaunui. Pateikus skundą Kauno administraciniam teismui šis pasisako, kad  praleisti terminai ir skundas atmetamas, o nuobauda lieka galioti kartu su mano bausme.

 

 Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį mane paleisti, konstatuodamas nutartyje, kad pritaikyta man per griežta bausmė,   tačiau Pravieniškių PNAK nevykdo teismo sprendimo.

 

Nežinau, kaip jums, bet man atrodo, kad aš įkalintas kažkokiame košmariškame pragare. Viskas nutinka, kas realiai atrodytų negali egzistuoti. Galiu teigti, kad tai Lietuvos valstybinis organizuotas nusikalstamumas. Aš manau, visa tai jau peržengė, bet kokias sveiko proto ribas. Jau nekalbant apie žmogaus teises ar  žmogiškumą.

 

Todėl vadovaujantis tuo, kas čia surašyta,  aš Erlandas Simaitis atsakingai pareiškiu, kad tuojau pat ir nedelsiant iš užimamų pareigų privalo būti atstatydinti Kalėjimo departamento vadovybė, Pravieniškių PNAK vadovybė bei Lietuvos Respublikos Teisingumo ministras. Už šiuos nusikaltimus privalo prisiimti atsakomybę Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Seimas.

Teisėsaugos sistemos reforma turi būti pradėta nedelsiant, peržiūrint visus BK BPK ir BVK kodeksus bei visas baudžiamąsias bylas, kurios turi galimo neskaidrumo požymių.

 

Kito pasirinkimo šiandieną mes Lietuvos piliečiai nebeturime.