STRAIPSNIAI

Dievo žodis Panevėžio aikštėje

Ieškokite Dievo karalystės ir TIESOS. Daugelis turbūt žino Kristaus ištartus žodžius: ,,AŠ ESU KELIAS, TIESA ir GYVENIMAS. Niekas nenueina pas TĖVĄ kitaip, kaip per Mane".


Lietuvoje vis dažniau lenda iš savo urvų į viešumą atskirų bendruomenių kolektyvai. Ir tai labai gerai. Jie pasinaudoja žmonių susibūrimo vietomis t.y. vieni dalyvauja Kaziuko mugėse, kiti ,,Jūros'' ar miestų dainų ar šokių šventėse, treti piligriminėse kelionėse į Šiluvą ar Kryžių kalną, Karbausko ,,Naisių'' maskaraduose stabų apsuptyje, Merkinės piramidės raizgalinėje su satanistiniais ir masonų ženklais, statydami miesto aikštėse palapines ir pan. ... Vilioja tikinčiuosius įvairiais būdais,- vieni vaišindami arbata ar kava, kiti saldainiais ar riestainiais, labdaromis, spektakliais, ledais ar artezinio gręžinio vandens ,,bambaliais''... 

Tikintieji klausia, kaip atsirinkti ir susirasti tinkamą bendruomenę, nes daugelis iš jų kalba saldžiai ir visi išsako tą pačią frazę, kad jų bendruomenė teisingiausia ir tiesa, tik pas juos? Ką atsakytų tuo klausimu Kristus, aš jau parašiau pradžioje. Kas remiasi Dievo Žodžiu ir neiškraipyta Biblija, ten glūdi TIESA. Jei bandoma kalbėti ir išvedžioti žmogaus protu, o ne Dievo Išmintimi, atsitraukite nuo tokių ir jais nepasikliaukite. Ar bendruomenė kalba TIESĄ, kad jus nesuklaidintų, pasitikrinkite Biblijoje-Dievo Žodyje. Kristus siųsdamas mokinius skelbti Dievo Žodį perspėjo: ,,Būkite budrūs, kaip žalčiai ir neklastingi, kaip balandžiai", nes jūs esate, kaip avys tarp vilkų. ,,Sergėkitės žmonių, nes jie įskundinės jus teismams ir plaks sinagogose''.

nuotr. Panevėžio aikštėje Dievo Žodį skelbai Metodistų bažnyčia. Juos aplanko įvairių konfesijų tikintieji. Vyksta karštos diskusijos. Vienas tikintysis, vardu Jonas, lankantis reformatų bažnyčią, išsitraukęs katekizmą, įrodinėja susirinkusiems savo tiesą. Ar daugelis juo patikės, abejoju, bet kiekvienas tegul laisva valia renkasi sau kelią, nes Pats Dievas suteikė tam laisvę-rinktis. Rezultatus matome. Vienos nelaimės, netektys, karai, susipriešinimai... Vadinasi, esame pasirinkę ne Dievo, bet Jo priešininko kelią. 
kt. nuotr. - Naisiai,- Karbauskio užmojai, sugrįžtant į pagonybės laikus.