STRAIPSNIAI

Aurimas Drižius. Kaip Nida Grunskienė nuo kalėjimo gelbėjo P.Nevulį
Aurimas Drižius. Kaip Nida Grunskienė nuo kalėjimo gelbėjo P.Nevulį

 

Aurimas Drižius

 

Kaip generalinė prokurorė N. Grunskienė nuo kalėjimo Seimo narį P.Nevulį gelbėjo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rytoj Seimas balsuos už prezidento Ginato Nausėdos pasiūlytą kandidatę į generalinius prokurorus Nidą Grunskienę.

„Man padarė didelį įspūdį, kaip prokurorė N. Grunskienė išmano prokuratūros sistemą ir kaip ji yra pasiryžusi pasiekti joje gerų pokyčių. Tikiuosi, kad, Seimui pritarus jos kandidatūrai, N. Grunskienė sėkmingai įgyvendins savo viziją“, – sakė Prezidentas.

 

Pristatydama kandidatę šalies vadovo atstovė pabrėžė, kad tai viena profesionaliausių prokurorių, dalyvavusi tiriant ne vieną rezonansinę bylą, palaikiusi valstybės kaltinimus teisiant organizuotas nusikalstamas grupuotes, vėliau specializavosi prekybos žmonėmis bylose, prisidėjo prie praktikos šiose bylose formavimo, yra pelniusi apdovanojimus už sėkmingą labai sudėtingų bylų tyrimą, įvairių institucijų padėkas už atsakingai ir profesionaliai atliktą darbą.

Tačiau „Laisvo laikraščio“ korespondentas Panevėžyje Alvydas Vėberis turi savo nuomonę apie prokurorę N.Grunskienę, nes puikiai ją pažįsta.

 

„N.Grunskienė yra šios teisėsaugos mafijos sudėtinė dalis“, – įsitikinęs A. Veberis. Jis puikiai žino, kad prokurorė V.Grunskienė nėra savarankiška, o tik vykdo valdžios užsakymus. Ir pateikia pavyzdį – Panevėžio prokurorų, vadovaujamų N.Grunskienės, pastangomis į kalėjimą vos nebuvo uždarytas Panevėžio rajono gyventojas Vladas Deksnys. Mat dar 2015 m. kandidatas į Seimą nuo „žaliųjų valstiečių“ Nevulis, rajono tarybos deputatas, pasiskundė policijai, kad neva jį sumušė jo kaimynas Panevėžio rajone V.Deksnys.

 

Panevėžio prokuratūra tuoj sukurpė bylą V.Deksniui, neklausydama ir net nebandžiusi patikrinti jo parodymų, kad jis pats buvęs sumuštas Nevulio, ir išsiuntė bylą į teismą. Pagal valstybinį  kaltinimą palaikiusios prokurorės S.Bieliauskaitės kaltinimą Vlado Deksnio atžvilgiu  Panevėžio apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Venckus (vėliau atleistas) paskelbė nuosprendį, kuriuo varganą ,,valstietį‘‘ Vladą Deksnį pripažino kaltu pagal BK 138 straipsnio 1d.  ir skyrė laisvės apribojimo bausmę 8 (aštuoniems) mėnesiams. Įpareigojo V.Deksnį viso laisvės apribojimo bausmės atlikimo laikotarpiu nebendrauti su Petru Nevuliu ( dabartiniu Seimo ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariu, prieš tai Panevėžio r. savivaldybės tarybos nariu), nesilankyti P.Nevulio nuosavybės teise priklausančiose valdose. Tačiau V.Deksnys apygardos teisme įrodė, kad viskas buvo priešingai – tai ne jis sumušė P.Nevulį, bet P.Nevulis jį  sumušė ir suspardė.

 

nuotr. V.Deksnys ir P.Nevulis (dešinėje) Panevėžio teisme

 

Ekspertų kolegijos išvadoje, kurią pasirašė VTM tarnybos Vilniaus skyriaus teismo medicinos ekspertė Jolanta Majauskaitė – Čobot, gydytojas ortopedas traumatologas Vytautas Rimkus, teismo medicinos ekspertas Mindaugas Paliulis,  Panevėžio ,,teisingumo“ vykdytojų grandinė subliuško. Išvadoje pažymėta, kad patikrinus ,,Panevėžio BMR diagnostika‘‘  2015-06-03 medicinos dokumentų išrašą/siuntimą ir aprašymą, padarytą Panevėžio teismo medicinos specialisto G.Serbentos, bei P.Nevulio VŠĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos P.Nevulio sveikatos istoriją,  buvo neginčijamai nustatyta ir surašyta išvada, kad P.Nevuliui jokių traumavimo požymių, kuriais jis kaltino V.Deksnį, nenustatyta.


Seimo narys P.Nevulis,   nuo pat melagingo pareiškimo surašymo pradžios t.y. 2015 m. gegužės mėn., Panevėžio AVPK Panevėžio policijos komisariatui iki teismo nutarčių priėmimo pabaigos  2018-04-16,   nuteisiant V.Deksnį įkalino bausme, davė melagingus parodymus, klaidino tyrėjus, prokurorus, teisėjus, tam pasitelkęs net Panevėžio medicinos specialistą G.Serbentą.


„Po šių medicinos specialistų išvadų, Panevėžio apygardos teismo kolegijai, susidedančiai iš teisėjų Danutės Švitinienės, Valdo Meidaus, Algirdo Gaspučio, nebeliko nieko kito, kaip V.Deksnį išteisinti, panaikinant jam teistumą ir P.Nevulio užsiprašytas sumas jo moralinei ir materialinei žalai. P.Nevulis liko parklupdytas. Skųsti šio teismo nuosprendžio  nebedrįso. Sužinojęs, kad visa ši istorija bus paviešinta, bandė analogišku būdu apkaltinti mane. Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas. Esu pasirašęs, kad neturiu teisės apie tai kalbėti, todėl kol kas susilaikysiu“, – pasakojo A.Veberis.

 

Teismui nutarus, kad V.Deksnys nesužalojo P.Nevulio ir jį išteisinus, pastarasis kreipėsi į prokuratūrą dėl melagingų tuometinio Seimo nario parodymų. Deja, Panevėžio prokuratūra buvo kurčia, jokių bylų Nevulio atžvilgiu nepradėjo, ir visus jo skundus atmetė. Vienas iš prokurorės Grunskienės „atsirašinėjimo“ pavyzdžių – prokurorai dažnai rašo tokius neskundžiamus raštelius „dėl skundo“, kad nusikaltimų aukos negalėtų jų skųsti teismui. Apgailėtina, kad ir būsima gen. prokurorė naudojasi šia metodika

 

Sužinojęs, kad prokurorė Grunskienė stumiama į generalinius prokurorus, A.Veberis pasidalino savo nuomone : „Buvau  priėmime  pas prokurorę N.Grunskienę net keletą kartų  dėl tos P.Nevulio ir kitų aplaidžiai-nusikalstamai nagrinėjamų ir tiriamų bylų.  Kiekvieną kartą man siūlydavo rašyti skundus  – pasakojo A.Veberis.  Kiek galima tuos skundus rašyti, jei jų nors vežimu vežk, kuriuos vis tiek prokuratūra atmeta? P.Nevulis sužalojo žmogų, sumušė jį, vėliau melagingai apkaltino, kad neva buvo jo sumuštas, ir teismas, remdamasis tais melagingais parodymais, nuteisė V.Deksnį.

 

Tik apygardos teismas išteisino, kai teismui buvo pateikti įrodymai, kad Nevuliui jokie sužalojimai nebuvo padaryti. Tačiau prokuratūra melagiui Seimo nariui bylos nekėlė, o visaip pridenginėjo tą nusikaltimą. Su N.Grunskiene ta tema jos kabinete kalbėjau virš valandos – įsitikinau, kad ji yra šios mafijinės sistemos dalis. Kai tik gavau jos atsisakymą pradėti tyrimą dėl Nevulio nusikaltimų, nuėjau pas ją aiškintis. Ji mane išklausė, tačiau pasiuntė ,,toli", sakydama, kad „rašyk skundus“. Nors tų skundų buvo prirašyta dešimtys, vis tiek prokuratūra jokio tyrimo P.Nevulio atžvilgiu nepradėjo“.

 

Pati N.Grunskienė telefonu LL redaktoriui A.Drižiui sakė neprisimenti tos bylos, nes jų buvę daug, todėl paprašė pateikti klausimus raštu. Tą ir padarėme, ir laukiame jos komentarų.

 

O kol kas pateikiame Alvydo Veberio komentarą:

 

KAS NAIKINA VALSTYBĖS IR PREZIDENTO  PRESTIŽĄ?

 

Išgirdome, kad į LR generalinės  prokuratūros VYR. PROKURORO vietą siūloma kandidate Panevėžio apygardos vyr. prokurorė NIDA GRUNSKIENĖ. Jos prisistatymo kalboje LR Seime ji kalbėjo, kad prokurorai dirba gerai, jais pasitiki…(nuotr. Nida Grunskienė).  Būtent ji, gavusi skundus apie aplaidų Panevėžio savivaldybės mero M.R.Račkausko darbą   į Fondą pasiuntė FNTT kontrolę, kad ,,įsitikintų", kad Fondas dirba be priekaištų, vietoje to, kad spręstų gautų skundų klausimus. Visuomeninis labdaros-paramos Fondas ,,Biblijos studijos“ gali pateikti visą stirtą skundų ir į juos atsirašinėjimų iš įvairiausių biurokratų irštvų bei Panevėžio apygardos prokuratūros su vyr. prokurorės N.Grunskienės parašais.

 

 

Teko ne vieną bylą  spręsti, rašant skundus Nidai Grunskienei. Tai tas pats  pats,  kaip mėtyti žirniais į sieną. Turėjau asmeninius susitikimus, padaryti vaizdo įrašai, kurių iki šiol neplatinau. Matyt reikės paviešinti, ką kalba savo kabinete vyr. prokurorė.  Ar tikrai ji pasitiki savo pavaldiniais – prokurorais ką kalbėjo Seime. Pagal jos nurodymus  ji nusikaltimus  dengė, o į Fondą pasiuntė FNTT pareigūnų komandą. Dabar jos ,,darbo“ nuopelnus turės  svarstyti Tarptautinės organizacijos. Dėl jos vadovaujamoje  prokuratūroje blogai savo darbą atliekančių prokurorų  ji sakė, ,,kad jiems nieko padaryti negalinti. Jie nepriklausomi ir ne ji juos skiria. Sako, ką gaunu su tuo reikia ir dirbti". Jei negali sudrausminti blogai – nusikalstamai pareigas atliekančius prokurorus Panevėžyje, tai ką ji padarys respublikoje? Sėdės pilka pelytė po šluota, nuolankiai vykdydama savo darbdavio valią. Ar iki šiol ne kišeniniai prokurorai buvo?

 

Išgirdus žinią apie naują kandidatūrą į generalinio prokuroro vietą internete pasipylė komentarai. ,,Karšto komentaro" vyr. redaktorės G.Gorienės puslapyje rasime sekantį komentarą:

,,Nausėda iš tiesų mano, kad prokuratūroje ką nors į gerą gali pakeisti 28 metus (!!!) prokuroru dirbęs asmuo??? Per tiek metų tokioje sistemoje tik visiškai supūti galima. Jeigu prezidentas nuoširdžiai būtų norėjęs teigiamų pokyčių, jis būtų pasirinkęs žmogų iš šalies, o ne ištraukęs raugintą agurką iš raugintų agurkų bačkos.

P.S. Generalinis prokuroras turi būti renkamas. Taškas. Kitaip jokių pokyčių toje sistemoje nebus.“

Kitas gyventojas rašo:

„Nausėdos sprendimas dėl generalinės prokurorės nenustebino. Panevėžio apygardos prokuratūra buvo ta prokuratūra, kuri nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl Gureckio privedimo prie savižudybės (Nausėda gali pasiskaityti, kokios koncerniečių pavardės minimos Gureckio priešmirtiniame raštelyje). O pasiskaičius internete komentarus po info apie Grunskienės skyrimą galima susidaryti įspūdį, kad prokurorams, pasodinusiems Masiulį ir Kurlianskį į teisiamųjų suolą ir sukėlusiems Koncernui didelių nepatogumų po Grunskienės paskyrimo reikės krautis lagaminus ir čiuožti iš prokuratūros.“ (įrašas necenzuruotas).

 

Fondas dalyvaudamas ir stebėdamas rezonansinių bylų  teismų darbą, akivaizdžiai mato Panevėžio prokurorų nusikalstamus veiksmus daugelio bylų svarstyme bei jų bendrininkavimą su teismais, savivaldybe..., kai jie dengia vieni kitų nusikaltimus. Galiu paminėti tik keletą:

 

paprašius ginti viešą interesą 90 metų senolei, baudžiamųjų bylų nekėlė Panevėžio savivaldybei už aplaidų darbą.  Kai Fondas pasirūpino senole, tuomet prokuratūra pradėjo ginti jos interesą, apvertę visus įvykius aukštyn kojomis. Pasitelkę žiniasklaidą ,,trimitavo“ ir apkaltino Fondą. Galiausiai per dviejų metų laikotarpį atbuline data, pasitelkę mafijines struktūras, dirbtinai padarė senolę neveiksnia, galimai numarino, kūną prieš jos valią kremavo,  kad neliktų pėdsakų ir slapta   palaidojo.  Kita analogiška situacija su  neįgaliu 87 metų neįgaliu senoliu V.Abromavičiumi. Jį su teismų ir antstolių pagalba išmetė į gatvę. Prokuratūra  nematė reikalo ginti jo viešo intereso. Bevarstydamas keletą metų teismo duris, mirė gatvėje eidamas į teismo posėdį.   Prokuratūra prieš tokius nusikaltimus užmerkusi akis.

nuotr. taip Panevėžio  savivaldybė rūpinasi  vienišais senoliais 

 

Dar viena byla su buvusiu Seimo nariu Petru Nevuliu. Apkaltino ir nuteisė įkalinimu nukentėjusį, o Petras Nevulis ištupėjo, srėbdamas barščius, visą kadenciją Seime. Sakė, kad karantino metu,  barščiai skanūs. Pietavo Seimo valgykloje, kai tai buvo uždrausta. Negana to, kad neviešinčiau jo nusikaltimo dėl padaryto nusikaltimo prieš sulaužytą kaimyną, su prokuratūros pagalba tas pats Petras Nevulis suorganizavo policiją ir prokuratūrą apkaltinti mane, kad aš jį ir jo partiją noriu šmeižti,  paviešinant žiniasklaidoje, o taip pat ,,vargšelį" reketuoju. Darė pasalas, kratą, užvedė bylą, kurią privalėjo nutraukti.  Už melą ir šmeižtą  P.Nevuliui bylos nekėlė. Savi apsaugojo savus.

nuotr. aferistas P.Nevulis 3 kartus važinėjo į Fondą, kad neviešinti jo nusikaltimų padarytų prieš kaimyna V.Deksnį

 

Ūkio banko byloje Panevėžio prokuratūros  darbuotojai kankino verslininką E.Simaitį. Įkalino, vos nenužudė, o banko darbuotojai išteisino.  Šie ir toliau, kituose bankuose, varto pinigus. Tai ne prokuratūra, bet nusikaltėlių irštva.

Iš daugelio rašytų straipsnių, keletas jų:

 

http://www.tiesoskariai.lt/lt/straipsniai-65/lt/2017-10-20–prokurorai-kerstauja–i-pagalba-pasitelke-ziniasklaida-285.html

 

http://www.tiesoskariai.lt/lt/straipsniai-65/lt/2019-06-02–alvydas-veberis—–teisinio-nihilizmo-sukuriuose-371.html

 

http://www.tiesoskariai.lt/lt/straipsniai-65/lt/valentinas-repsys–senoles-dovana-tapo-didziulio-karo-priezastimi-2017-12-21–289.html