STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. Tautininkai užtrenkė duris komunistams, bet ir Dievo nelinkę įsileisti
Alvydas VEBERIS. Tautininkai užtrenkė duris komunistams, bet ir Dievo nelinkę įsileisti

Tautininkai užtrenkė duris komunistams, 

bet ir Dievo nelinkę įsileisti

 

 

..

 

Iš Kristaus pamokslų: ,,Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį savo namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusį savo namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“. (Mt 7, 13-27)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patriotai nenuleidžia rankų ir bando suvienyti tautines jėgas

 

Šiauliuose įvyko trečiasis Lietuvių tautinių organizacijų susirinkimas-konferencija tema „Lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė šiandien. Lietuvių tautinės organizacijos ir jų ateitis“. Į renginį buvo pakviestos 52 tautinės pakraipos partijos ir visuomeninės organizacijos, deja tik dalis jų teikėsi atsiųsti savo atstovus.

 

Tarp visuomenei labiausiai pažįstamų veidų buvo matyti Lietuvių tautinio darbo sąjungos ir Lietuvių tautos sąjungos lyderį Mindaugą Gervaldą, visuomenei daugiau žinomą ankstesniąja Murzos pavarde, ir Respublikonų partijos įkūrėją ir vadovą, buvusį Seimo narį, dabartinį  Biržų rajono merą Valdemarą Valkiūną. Konferencijoje dalyvavo ir svečių iš Latvijos.

Dauguma pasisakančiųjų buvo linkę konstatuoti kritišką valstybės padėtį, nors galima buvo išgirsti ir racionalesnių minčių. Tiesa, aiškesnių tautinės vienybės gairių konferencijoje suformuluoti nepasisekė, todėl buvo apsistota ties pasiūlymu šiam tikslui sukurti darbo grupę, kuri ir paruoštų nuostatų projektą.

 

Piliečių Sąšaukos „Už dorą ir tautą“ atstovas Romualdas Repšys savo pranešime bandė atkreipti dėmesį, kad dabar vyksta kova ne tarp tautų, ne tarp valstybių ar ideologijų, o tarp gėrio ir blogio. Būtent teisingas doros supratimas ir nubrėžia aiškią ribą tarp šių sąvokų. Kartu dora yra patikimiausias vienijimosi pagrindas:  ne veltui himne giedame „tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės...“

 

Pranešėjas akcentavo, kad būtina suvokti, jog dora neatsiejama nuo Dievo ir jo principų, išdėstytų dešimtyje Įsakymų. Būtent šių įsakymų nepaisymas ir sudaro blogio esmę ir yra tikroji mūsų bėdų priežastis.

 

Įdomu, kad paminėjus Dievo vardą, salėje kilo šurmuliukas, kurį galina buvo priimti kaip tam tikrą susierzinimą ar nepasitenkinimą, nors čia sėdėjo tikrai ne komunistai. Ir Algirdas Paleckis nebuvo pakviestas... Beje, į konferenciją nebuvo įleisti ir dar kai kurie  asmenys bei partijų atstovai – taip bandyta atsijoti pelus nuo grūdų.

 

Pranešėjas Romualdas Repšys, perskaitęs šviesios atminties patrioto Geniaus Strazdo eiles, citavo savo straipsnį ,,Praregėk, Lietuva!", parašytą dar 1998 metais. Jis buvo išspausdintas  labdaros-paramos fondo ,,Biblijos studijos‘‘ leidinyje ,,TIESOS ŠAUKLIAI''. Šis leidinys išdalintas tūkstančiams Lietuvos gyventojų, įteiktas Prezidentūros, Vyriausybės bei visiems Seimo nariams ir pasiekė lietuvius ne tik Europos, bet ir Amerikos bei Australijos žemynuose. Laikraščio elektroninė versija plačiai pasklido internete. 

 

Ir Žemės, ir Mergaitės gynėjams DORA nepasirodė reikšminga

 

Kol politinės partijos, organizacijos ir pavieniai karaliai ir karaliukai nesuvoks tikrojo Kūrinijos KARALIAUS tikslų, dėl kurių Jis sukūrė žmogų šioje žemėje, tol geresnių laikų ir sklandesnio gyvenimo neverta tikėtis. Juk Dievo priešininkas Antikristas, vadinamas velniu ir šėtonu, žemėje daro sumaištį ir veda žmoniją į pražūtį.

 

Lietuvos žmonės dar nepamiršo referendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams. Jo iniciatorius, ateistinių pažiūrų žurnalistas ir ūkininkas Pranciškus Šliužas bei jo šalininkai įdėjo daug pastangų ir asmeninių lėšų, kad būtų surinkta 320 000 piliečių parašų po referendumo reikalavimu.

 

Viename Žemės gynėjų susirinkime buvo pasiūlyta, kad referendumo emblemoje turėtų atsispindėti esminė mintis - DORA. Organizatoriams tai pasirodė nereikšminga. Iš karto supratome, kad visas darbas nueis, liaudiškai tariant, šuniui ant uodegos. Taip ir įvyko. Užteko tik prof. V.Landsbergiui iš Signatarų namų balkono pasityčioti iš referendumo, kaip referen... ,,DŪMO'', kuris išsisklaido ore, ir visas patriotų darbas nuėjo perniek.

 

Ar ne panašiai atsitiko ir Mergaitės gynėjams Garliavoje, kai maldas iškeitė į estrados  triukšmą, o stiprybės simboliu pasidarė iš kažkur atitemptą gipsinį moteriškės pavidalo stabą. Gynėjai buvo perspėti, kad tokie jų veiksmai, neatitinkantys Dievo ir Doros principų, veda į pralaimėjimą. Nepaklausė. Rezultatą žinome. Tas pats laukia ir naujų Lietuvos ,,gelbėtojų“  - pagonybės puoselėtojų. Nereikės ir Dievo įsikišimo. Jie patys save sunaikins. 

 

Ar patrankomis galima apginti tautą?

 

Konferencijoje nemaža dėmesio buvo skiriama pasipriešinimui globalistams, kurie jau perėjo į lemiamą mūšį, siekdami sunaikinti tautas, jų sąmoningumą, savitumą ir savimonę. O juk visa tai daroma per dorovinių vertybių nureikšminimą, pramogų industrijos reklamą, toleranciją įvairiausiems iškrypimams.

 

Diskusijose nuskambėjus minčiai, kad Valstybės gynime mums reikėtų imti pavyzdį iš Izraelio, kur net moterys ir vaikai  moka valdyti ginklą, R.Repšys pacitavo Biblijos eilutes iš 127 psalmės: ,,Jei Viešpats nestato namų, veltui vargsta statytojai, jei Viešpats nesaugo miesto veltui budi sargai''.

 

Ar apsaugo ginklai „išrinktąją tautą“ nuo priešų ir kraujo praliejimų? Ar  gali Dievas saugoti tokią  tautą,  kuri atmetė ir žiauriai nužudė Jo siųstą Sūnų?  Jau  2000 metų Pažadėtoje Žemėje liejasi kraujo upeliai.  Kokį ginklą jie pakelia, nuo tokio ginklo ir  žūsta.  Kol nesuvoks Pasaulis ir tautos, pavieniai asmenys, kad pats tvirčiausias žemėje ginklas yra Dievo Žodis, tol kančiose klaidžios kaip žydų tauta dykumoje.

 

Atminkite! ,,Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus“. (Hbr 4,12). Būtina naudotis tik tuo ginklu. 

 

Tauta praradusi orientaciją vertybėse

 

Apžvelgdamas dabartinę padėtį M.Gervaldas tvirtino, kad dvasinė tautos degradacija yra didelė: „Tauta neturi pamatų: klesti alkoholizmas ir pederastija“. Kaltę dėl susidariusios padėties susirinkimo organizatorius vertė ne tik  valdžiai, bet pilietiškumą į pasyvumą iškeitusiems tautiečiams.

 

 „Jei atima dalį pensijos ar atlyginimo žmonės tyli, o jei pasikėsintų atimti alkoholį, tai visi kaip mat sukiltų. Tai kas tada mes tokie esame? Lengviausia kaltinti tik valdžią. O tie, kurie viską keikia, už ką jie balsavo? Jie eilinį kartą puolė rinkti gražiau kalbančius, daugiau žadančius.

 

Patys nenori dirbti, dalyvauti politiniame gyvenime ir patys po to skundžiasi. Turime atvirai pasakyti: jei patys nedalyvausite politikoje, tai nieko ir negausite, nes jus paprasčiausiai apgaus. Jei keiksime tik valdžią, o patys susivieniję jos neiškovosime, tai nieko ir nepasieksime“, – „Lietuvos ryto“ žurnalistui aiškino  M.Gervaldas.

 

Lietuvoje krikščionybės dar nėra

 

„Nors susirinkusi publika darė intelektualios auditorijos įspūdį, bet diskusijose pasijautė, kad nemaža dalis susirinkimo dalyvių turi labai paviršutinišką supratimą apie kai kuriuos principinius dalykus. Ar tikrai teisingai suvokiame, kas yra dora? Kuo dora skiriasi nuo moralės? Arba kuo judaizmas skiriasi nuo krikščionybės, o krikščionybė – nuo katalikybės? Esant tokiai padėčiai, susikalbėti ir paprastesniais klausimais kaip pilietiškumas, tautiškumas ar patriotizmas, gali tapti problemiška.

 

Lietuvoje yra nemaža religinių organizacijų, besivadinančių krikščioniškomis, bet dažniausiai jos viena kitos nemėgsta ir sunkiai eina į bendravimus. Tad galima sakyti, kad tos tikrosios krikščionybės, kuri naikina priešpriešą ne tik tarp tautų, bet ir tarp rasių, Lietuvoje dar nėra,“ - po konferencijos savo mintimis dalinosi Piliečių Sąšaukos atstovas R.Repšys.

 

Šaltinis "Laisvas laikraštis"

 

Komentuokite, klauskite...

Susisiekite su mumis!