STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. KOKIĄ ŽINIĄ SKELBIA VĖLIAVA?

Šiame name įsikūrė ir pradėjo savo veiklą  labdaros - paramos fondas ,,BIBLIJOS STUDIJOS''. Kieme plevėsuojanti Lietuvos vėliava nenuleidžiama nuo 2012.05.17 dienos. Ji plazda Dievo garbei ( dėl Garliavos įvykių).

 

Tris kartus Dievas apsaugojo nuskriaustą mergaitę ir neleido jos pagrobti. Ką darė Klonio gatvės minia? Šoko, trypė ir dainavo. Vyko spektakliai, politikierių paslaptingi planai, rožančių barškinimas, kunigų, šarlatanų, burtininkų pranašystės, balionų atrakcijos, paveikslų parodos, pasityčiojimas iš parpuolusios mergaitės motinos, palydint ją giesmėmis Marijai .

 

Dievo kantrybės taurė persipildė, kai būsimosios ,,Drasos kelias" politinės partijos viena iš lyderių, vienam krikščioniui-Dievo tarnui liepė važiuoti namo. Jis su bendraminčiais giedojo giesmes, skelbė Dievo Žodį, šlovino Jo vardą. Tuomet pastebėjau, kad peržengta riba. Aš tai išgirdęs supratau, kad daugiau ten nėra ką veikti. Tuoj pat, nieko nesakęs, išvažiavau į Panevėžį, nusipurtęs net nuo kojų dulkes. Supratau, kad daugiau ten nei Dievui, nei Jo tarnams vietos neliko.

 

Galiausiai į valdą buvo atvilkta betoninė moters skulptūra -  stabas garbinimui. Minia, jausdama artėjančią nelaimę, apkarstė tvoras ir pievas glėbiu medalikėlių. Dalijo juos susirinkusiems. Buvo uždegta žalia šviesa priešui. Netrukus įsiveržė į privačią teritoriją prievartos vykdytojų armija, kuri panaudojusi smurtą, pagrobė tik prabudusią iš miego klykiančią mergaitę. Girdėjosi Marijos giesmės, klyksmai, pagalbos šauksmai...Tačiau niekas nepadėjo ir negalėjo padėti. 

 

Aš tuo metu stebėjau įvykius internete. Iš anksto supratau, kad pabaiga bus būtent tokia. Kai Dievui vietos nelieka, teritoriją užima Jo priešininkas - šėtonas.

 

Ar iš tos tragiškos istorijos padarytos išvados? Aišku ne. Iš Klonio gatvės minia, barškindama rožančius, užpirkdama mišias, tampydama žudymo įrankius - kryžius, paveikslus, stabus, giedodama Marijai giesmes, prašydama jos užtarimo... persikėlė į Seimą, Daukanto aikštę.

 

Deja, nelaimių tik daugėjo. Dar iki šiol persekiojami niekuo dėti žmonės. Inteligentiškos šeimos seneliai, (teisingumo vykdytojams praradus sveiką protą), apkaltinti pedofilais, areštuotas jų turtas, atimti dokumentai. Liko beteisiai. Pati brolio mergaitės globėja - parlamentarė, teisėja Neringa su sūnumi turėjo palikti Lietuvą, kad neištiktų mergaitės tėčio Drąsiaus likimas. Kančios iki šiol nesibaigia. Ši istorija parodo, kas laukia tų, kurie nepažįsta Dievo ir nenori paklusti Jo valiai. Šėtonas ir jo šalininkai tokiais savo rezultatais tik džiūgauja.

 

Vėl artėja sukakties metinės. Matomai ,,kovotojai'' neapsieis be mišių ir maldų Marijai. Neapsieis ir be skausmo. Jį gali sumažinti tik Vienintelis, kuriam spjaunama į veidą. Reikia nepamiršti, kad Dievas nesiduoda išjuokiamas. Dievas, yra pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie JĮ atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie JĮ myli ir laikosi JO įsakymų. Šį labai svarbų Dievo įsakymą Romos katalikų bažnyčia išmetė, todėl ir gyvename pragare žemėje. Dievas duoda žinią įvairiausiu būdu, kad tai suprastume ir ATSIVERSTUME nuo klaidintojų pinklių ir nuodėmės.

 

Telydi jus Dievo Palaima, Ramybė, Išmintis ir Meilė!

Šiame video parodyta privati valda. Šioje valdoje gyvena keturios šeimos