STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. 2023-01-18 GERA ŽINIA NAŠLAIČIUI
Alvydas Veberis. 2023-01-18 GERA ŽINIA NAŠLAIČIUI

Alvydas Veberis.

 

PASIEKTAS TEISINGUMAS NAŠLAIČIO BYLOJE

 Praeitame straipsnyje minėjau, kad informuosiu skaitytojus apie Panevėžio savivaldybės nusikaltėlių veiklą, kai soc. remtini gyventojai, našlaičiai, daugiavaikės šeimos... išmetamos į gatvę, jais nesirūpinama, jie neprisišaukia savivaldybės soc. darbuotojų ir jų vadovų pagalbos, išbraukiami iš eilės, dėl menkiausių pažeidimų, soc. būstui gauti. Tokie asmenys patys nepajėgūs kovoti su mafijinėmis struktūromis.

 

Turiu pranešti gerą žinią, kad neįgalus našlaitis, talkinant mano įsteigtam Fondui ,,Biblijos studijos" , sugrąžintas į eilę. Šiandien gavau įsigaliojusį LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS PANEVĖŽIO APYGARDOS SKYRIAUS S P R E N D I M Ą. Jame rašoma, kad 2022 m. gruodžio d. Nr. 21R4- (AG4-93/18-2022) Panevėžys, Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyrius (toliau – Komisija), susidedantis iš Komisijos narių Beatos Labutytės, Astos Povilonienės, Sigitos Šimbelytės (pranešėja) ir Vestos Šliogerytės (Komisijos posėdžio pirmininkė), sekretoriaujant Natalijai Abuojei, dalyvaujant pareiškėjui Kęstui Šimašiui, atsakovės atstovei Justinai Meškauskienei, liudytojams Gretai Čeponienei, Alvydui Veberiui,


viešame Komisijos posėdyje žodinio proceso tvarka vaizdo konferencijos būdu išnagrinėjo administracinį ginčą pagal pareiškėjo Kęsto Šimašiaus skundą atsakovei Panevėžio miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo.
Komisija n u s t a t ė:
pareiškėjas Kęstas Šimašius skundu, kurį vėliau patikslino,...(sprendimo tekstas 8 lapų)

Skundas tenkintinas.

Smulkiau apie Panevėžio savivaldybės biurokratų darbą rašėme:


http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis-------------panevezio-savivaldybes---saika----nesikeicia-691.html


Kita žinia, kad šios savivaldybės meras už piktnaudžiavimą tarnyba R.M.Račkauskas, eilę metų minęs teismų slenksčius (net nenušalintas nuo einamų pareigų), šiandien išteisintas. Vargu tai gera žinia? Tokių vadovų išdavoje kenčia visos Valstybės gyventojai. Ar kitaip galėjo būti? Retas nusikaltęs pareigūnas sėda į belangę. Teismai sugeba apkaltinti prokurorų, STT pareigūnų darbą, rasdami, kad ir mažiausių landų, sumenkinant tų tarnybų profesinį pasirengimą ir pačius darbuotojus.


Dėl išbraukto našlaičio Kęsto Šimašiaus iš eilės būstui gauti, tęsiamas žurnalistinis tyrimas. Apie tai skaitytojus informuosiu. Panevėžio savivaldybės atsakovė Justina Meškauskienė, Lietuvos administracinių ginčų komisijos svarstyme pasinaudojo našlaičio veiksnumu, bet nutylėjo, kad vaikinas nuo pat mažumės kentė Valstybės globos namų darbuotojų psichologinį terorą, gyveno pragaro kančiose, vėliau kentė globėjų išnaudojimą, patyčias, atsirado sveikatos problemos,  ko pasekoje neišmokytas nei skaityti nei rašyti. O kam? Priešingu atveju gyventų savarankiškai (dabar jau taip gyvena) ir biurokratų ,,šaikai" nebūtų naudos, trypiant nelaimėlių gyvenimus.


Aš praeitame straipsnyje rašiau, kad dėl Panevėžio savivaldybės biurokratų  abejingumo, šalto atsinešimo į užimamas pareigas, vienai soc. remtinai moteriai nupjauti kojos pirštai, kitas išmestas į gatvę ir joje mirė, daugiavaikė 11 asmenų šeima, tik po Fondo sukelto ,,triukšmo", atstatyta į eilę ir gavo būstą. Begalė negerovių, kurias tenka visuomenininkams be atlygio nagrinėti, rašyti ir po teismus tąsytis. Būkime vieningi ir su negerovėmis kovokime kartu.

 

Išlaikytinių armija praradusi sveiką protą. Ne gana to, užsimanė dar narkotikus legalizuoti. Jų moralė, dora, sąžinė ne šio pasaulio dimensijos, todėl spėriai einame į pasaulio pabaigą. Tą puikiai iliustruoja praūžusi vakcinavimo prievartos banga, siunčiami karo pabūklai žudyti jaunus, niekuo dėtus kareivukus, paimtus taipogi prievarta į armiją, įvaryta baimė dėl žodžio laisvės ir siaučia kitos negerovės.