STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. SKĘSTANTIS GRIEBIASI ŠIAUDO
Alvydas VEBERIS.  SKĘSTANTIS GRIEBIASI ŠIAUDO

 

LR   JE PREZIDENTEI    DALIAI   GRYBAUSKAITEI

 

                                                                     PANEVĖŽYS

 2016.07.27

 

                                                             PRAŠYMAS

 

Fondas gavo laišką iš Aleksandro Kornios kalinčio Pravieniškių pataisos namuose.

Šis pilietis šaukėsi pagalbos ir atkreipė visuomenės dėmesį vasario mėnesį.  Į prezidentūrą jis atsiuntė laišką su blakėmis, blusomis ir žiurkių išmatomis.

GYVENIMAS SU ŽIURKĖMIS

 

Tai signalas kokiomis sąlygomis laikomi nuteistieji. Visi žinome, kad gerb. Prezidentė lankėsi Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Tai pasibaisėtinos sąlygos.  Kokiomis sąlygomis laikomas nuteistasis A.Kornia ir kiti nuteistieji pranoksta sveiką protą. Ar gali būti išauklėtas dorai nuteistasis, kai su jais elgiamasi blogiau nei su žvėrimi patalpintu į narvą?

 

Ne veltui po psichologinio, fizinio  ir kitokio smurto, nepakeliamų įkalinimo sąlygų į laisvę išeina profesionalūs nusikaltėliai, budeliai. Jie sužvėrėję.  Ne retai pirmą pasitaikiusią minutę nelaisvėje patirtas nuoskaudas, psichologinį ir fizinį smurtą įkalinimo įstaigose, panaudoja keršydami visam pasauliui.

 

Nereikia stebėtis, kad gatvėse mėtosi nekaltų ir pačių artimiausių žmonių galvos, pjaustomi jų kūnai, o ,,išauklėti“ nusikaltėliai grįžta atgal į savo ,,urvus‘‘ gyventi su graužikais. Po A.Kornios laiško Jos ekscelencijai LR Prezidentei, viešai per žiniasklaidos priemones buvo pažadėta atkreipti dėmesį į nuteistųjų ir įkalintųjų sąlygas. Viskas vyksta atvirkščiai.  Su skundo autoriumi bandoma susidoroti dar griežtesnėmis priemonėmis. Tipo, kad nesiskųstų.  Tai įprasta biurokratų norma ne tik laisvėje. Įkalinime žmogus bejėgis gauti tinkamą gynybą,  parašyti skundus, pasiekti norimų tikslų. Todėl nuteistieji negali  apsaugoti  savo sveikatą, garbę, orumą ir teisę į nešališką teismą. Ne reti atvejai, kai nuteistieji gyvi nebepasiekia laisvės: nusižudo ar nužudomi.

Į TEISMO SALĘ NEŠTUVŲ PAGALBA

Laiške minima daug teisingumo vykdytojų ne tik nusižengimų, bet ir  nusikaltimų. Jeigu tai būtų pavieniai atvejai, tai galima netikėti nuteistuoju A.Kornia. Juk skęstantis griebiasi šiaudo.  Tai masiškai gaunami LR gyventojų skundai, kurie nedaro garbės nei Prezidentei, nei ,,teisingumą“ vykdantiems korumpuotiems pareigūnams. Absoliuti šalyje betvarkė, – teisinis nihilizmas, susidorojimas su teisiaisiais, biurokratų atsirašinėjimai, piktnaudžiavimas jiems pavestų pareigų atlikimu. Daugumoje ,,teisingumą“ vykdantys pareigūnai didesni nusikaltėliai už tuos, kurie įkalinami. Ar tokioje

valstybėje gali triumfuoti TIESA

Gautą  A.Kornios laiško kopiją persiunčiu LR Prezidentei. Šį kartą be išmatų, bet su nuotraukomis.  Reikia nepamiršti, kiek reikia   pastangų, kad nuotraukos ir laiškai iš įkalinimo įstaigų pasiektų norimą adresatą. Juk viskas slepiama ir norima, kad nepatektų į viešumą.