STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. KADA ŽMONĖS PRAREGĖS?
Alvydas VEBERIS.  KADA ŽMONĖS PRAREGĖS?

 

KADA ŽMONĖS PRAREGĖS?

 

Romos katalikų bažnyčia klaidina tikinčiuosius. Ji pakeitė 10 Dievo II, IV, X įsakymus, parašytus Dievo pirštu ir perduotus, išvestai iš vergijos tremties (Egipto), izraelitų tautai per  pranašą Mozę ant Sinajaus kalno. Ypatingai daug sumaišties įvyko, kai Romos katalikų bažnyčia panaikino II Dievo įsakymą.  Jis pagal Bibliją-Šventą Raštą privalo būti sekantis:

 

,,Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.“

 

Šio įsakymo  reklamuojamuose Romos katalikų bažnyčios katekizmuose išvis  neliko. Ryšium su tuo (klaidinimu) aptemę tikinčiųjų protai. Trūksta švietimo.

Kadangi vyksta paskutinės dienos, prieš sugrįžtant Kristui, vis daugiau žmonių praregi, todėl  Antikristas ir toliau gudrauja. Vieną kalba,  kitą daro. Panašiai kaip politikai. Štai neseniai jų vadovas popiežius Pranciškus, prieš atskrisdamas į Lietuvą, Vatikane 2018 m. rugpjūčio 1 d. kalbėjo, kad pagonybė, kurią Lietuvoje propaguoja Valstiečių ir žaliųjų Sąjungos lyderis R.Karbauskis, yra nuolatinė pagunda tikinčiam žmogui. ,,Būti stabmeldžiu reiškia sudievinti tai, kas nėra Dievas‘‘, - tuomet sakė popiežius. Stabmeldystė, tai skulptūrų (medžio drožinių ar betono, metalo liejinių) su vyro ar moters atvaizdais, paveikslų, žmogaus prisigalvotų ,,šventųjų“, Marijos, ... statymas ir garbinimas. Tai piktojo kerai.

 

Lietuvos žiniasklaida, pagal iš anksto suderintą su valdžia reklamą, prieš atvykstant popiežiui, trimitavo, kad kuo daugiau pritraukti tikinčiųjų į susitikimą su juo. Kai kurie net naktimis laukė savo ,,dievo“, priešingai nei labiau išprususi Latvija, o Estijoje anšlago išvis nebuvo. Iš mandagumo pasitiko tik jų Prezidentė ir negausus būrys popiežiaus šalininkų.

Kaip minėjau, popiežiaus kalba skiriasi nuo darbų. Vatikane tikintiesiems siūlė išmesti pagonybės reliktus-stabus per langus. O kaip jis pasielgė Lietuvoje?

 

Atvežė ir padovanojo D.Grybauskaitei mozaikos paveikslą su vyro atvaizdu, kurio rankos pirštuose rodomas šešetas (žvėries ženklo, pirštų kombinacija), o tikintiesiems dalijo atvežtų  rožančių maišus. Kaip suprasti tokius išverstaskūrius - chameleonus?  O gal ir yra  tai,  stabais atsikratymas  Romoje? Jis juos išmeta  ir atiduoda akliems tikintiesiems, kurie to  trokšta? Taip gali elgtis tik Antikristas (velnias). Jėzus pasakė, jog Velnias „nuo pat pradžios buvo galvažudys  ir  niekuomet nesilaikė tiesos. Jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas.

 

Dar daugiau. Velnias savo melo pinklėmis apraizgęs ne tik Lietuvą, bet visą pasaulį. Masiniai atlaidai vyksta visur.  Neseniai šimtai tūkstančių Filipinų katalikų sostinėje Maniloje lydėjo gatvėmis vežiojamą juodą kryžių nešančio Kristaus statulą. Apimti didžiulio religinio įkarščio, lipdami vieni kitiems per galvas vyrai, moterys ir vaikai puolė prie šimtmečių senumo „Juodojo Nazariečio“, kaip tikima, pasižyminčio stebuklingomis galiomis.

 

Tikintieji virvėmis tempė vežimą su Kristaus statula. Daug sužeistų ir netgi žuvusių. Ar Dievas mirčių nešėjas, kad vyksta tokie dalykai?

 

Akivaizdu, kad visa tai daro Antikristas, norėdamas suklaidinti minias ir iš jų gauti kuo daugiau naudos. Ten vyrauja ne tik tikinčiųjų paradai, tampant stabus, bet ir ginklų, narkotikų prekyba.  Nuo tokių pamišėlių, JAV prezidentas Trampas ieškodamas išeities nori atsitverti geležine užtvara.  

 

Be kita ko, Kristų Judas taip pat išdavė Antikristo šalininkams už 30 sidabrinių, kad Jį nužudytų. Deja, nepavyko. Kristus gyvas, o jų tvirtovės ir galvažudžiai sunaikinti amžiams.