STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. VELYKINĖ DOVANA PAGONIMS-POPIERINIAMS KRIKŠČIONIMS
Alvydas VEBERIS.   VELYKINĖ DOVANA PAGONIMS-POPIERINIAMS KRIKŠČIONIMS

Alvydas VEBERIS   

 

VELYKINĖ DOVANA PAGONIMS-POPIERINIAMS KRIKŠČIONIMS

 

Neapsikentęs žmonių nepaklusnumo, Dievas atiduoda juos į savo priešininko rankas. Jeigu kas skaito Šventą Raštą –Bibliją žino, kad šėtonas yra melagis ir žmogžudys. Dievas parašė ne tik dešimt Dievo įsakymų ant dviejų akmens plokščių, kuriuos   perdavė  pranašui Mozei, bet ir kiekvienam gyvenimo atvejui sukūrė taisykles, kuriomis privalome vadovautis. Visais laikais žmonės paminę Kūrėjo nustatytą tvarką vadovavosi savo ribotu protu, o ne dieviška išmintimi. Velykinė dovana, sudegusi katedra   Paryžiuje, atkreipia viso pasaulio dėmesį, kad žmonija priartėjo prie pavojingos ribos-dienų pabaigos.

 

KATALIKŲ BAŽNYČIOS MORALINĖ DEGRADACIJA

 

Vladimiras Laučius rašo: ,,Popiežius Pranciškus nenori leisti žmonėms bučiuoti savo žiedo, nes vengia mikrobų platinimo. Popiežius Pranciškus nuplovė ir išbučiavo kojas kaliniams. Ką liudija šis gestas? Žvelgiant kūno higienos kampu – gerai, kad nuplovė, ypač jei kojos buvo nešvarios, smirdėjo. Žinoma, galėjo nusiplauti ir patys. Bala nematė.

 

 Jis savo nuolankumą rodo ne Dievui, bet bučiuodamas kojas kieno nors skriaudėjams, popiežius parodė mažų mažiausiai nepagarbą ir nejautrą jų aukų atžvilgiu. Jūsų artimą sužalojo, apvogė, išprievartavo, apmulkino, o skriaudikui – popiežiaus bučinys į koją. Tai bent ačiū, Šventasis Tėve! Šitaip Bažnyčia laižo padus juodžiausiai visuomenės daliai. Vargu ar šitoks jos elgesys yra geras akstinas žmonėms būti doresniems ir atsakingesniems. Bučiuojamas ne moralinis tobulėjimas, o moralinė degradacija.

 

 

 Išbučiuodamas kojas nubaustiems įstatymų pažeidėjams, popiežius nusivalė kojas į įstatymo viršenybę. Daugelis katalikų po šios akcijos buvo sutrikę. Nes popiežius leido sau itin laisvai interpretuoti liturginį gestą. Paskutinės Vakarienės metu Kristus vienuolikai apaštalų nuplovė kojas, taip rodydamas nuolankumo pavyzdį. Bet apaštalai lyg ir nebuvo jaunieji nusikaltėliai. Nebuvo tarp jų ir merginų, ir musulmonų. O kieno „nusipelniusias“ galūnes išbučiavo Jo šventenybė Pranciškus? Hm...‘‘

 

Todėl neverkšlenkit dėl Paryžiaus Nort ar Damo katedros (Dievo motinos maldos namų). Geriau pamąstykit, ką ne taip save laikantys krikščionys (katalikai) ir kitų konfesijų tikintieji  darot! Užtenka tarnauti ir melstis Liuciferiui ir stabams! Nepadės  viso pasaulio Antikristo šalininkų metami šimtai milijonų skirti katedros  atstatymui, maldos Marijai, kaip iki šių dienų nepadėjo izraelitų tautai atstatyti Saliamono šventyklos. Praėjo jau net 2000 metų!

 

Šventame rašte parašyta: ,,Šio amžiaus turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į netikrus turtus, bet į gyvąjį Dievą, kuris apsčiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui. Tegul jie daro gera, turtėja gerais darbais, būna dosnūs, dalijasi su kitais. Taip jie pasidės gerus pamatus ateičiai, kad pasiektų tikrąjį gyvenimą. (1 Tim 6,17-19)

Rasime parašytus ir tokius žodžius: “Nekraukite sau turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Bet kraukite sau turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis”. (Mt 6,19-21)

,,Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie, jų geisdami, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibe skausmų''. (1 Tim 6,10)

 

Kai žmogus paminė Dievo nustatytą tvarką, Jo įsakymus..., kitaip ir negalėjo būti. Turbūt dar lietuviai nepamiršo, kai ,,Kryžiaus kalne'' katalikų vandalai sudaužė mano pastatytus teisingus 10 Dievo įsakymų, surašytus ant dviejų akmens plokščių. Po to degė ne tik Kryžių kalnas, Tytuvėnų vienuolyno ansamblis, bet dešimtys viena po kitos katalikų bažnyčių visoje Lietuvoje. Tai atpildas už daromus nemąstančių tikinčiųjų nusikaltimus ir klaidas. Visa tai teisinga.

 

Primenu, kad Dievas negyvena rankų darbo pastatuose. Neliko Dovydo mieste net Saliamono bažnyčios, nes Kristus pažadėjo, kad iš jos neliks akmens ant akmens. Taip ir įvyko. Ją atstatė, bet ir antrą kartą buvo sunaikinta. Kol kas nedrįsta prieštarauti Dievui ir atstatinėti. Musulmonai, jiems svetimoje Izraelio valstybės teritorijoje, pasistatė savo šventovę, o Dievo Sūnaus žmogžudžių net neįleidžia į ją. Jie dabar lankstosi, atgailauja ir verkšlena  už buvusios šventyklos ribų prie Raudų sienos.

 

Nepamirškite, kad be Dievo žinios nenukrenta net plaukas nuo jūsų galvos. Jie visi suskaičiuoti. (Lk 12, 1-...)

Tiek Lietuvoje Kryžių kalno, dešimčių bažnyčių, Tytuvėnų vienuolyno ansamblio gaisrai, tiek Paryžiaus katedros ar kitų pastatų sunykimas ar stabų sunaikinimas neįvyksta be Dievo žinios. Be Dievo žinios nebuvo pagrobta pedofilų klano Garliavos mergaitė. Nepadėjo nei kunigai, tarnaujantys Antikristui, paveikslai nei atvilkta gipsinė  ,,šventosios‘‘ Marijos skulptūra. Dievas kantrus ir lėtas pykti, bet neleidžia, kad amžinai iš Jo būtų tyčiojamasi.

nuotr. gaisras ,,Kryžių kalne''

 

Privalome gerai suprasti, jog šėtono pagrindinis tikslas pristatyti Dievui maištingą žmonių gyvenimo būdą. Kad mūsų natūralus mąstymo būdas atrodytų teisingas, šėtonas dangstosi maloniai skambančia kalba (Antras laiškas korintiečiams 11:13-15). Taip nukreipdamas žmonių dvasią nuo Dievo, jis apkvailino daugybę žemės gyventojų (Pirmas laiškas korintiečiams 2:14). Šitaip elgdamasis, šėtonas tampa ne tik valdovas, bet ir šio amžiaus “dievas”- šio pasaulio kunigaikštis (Antras laiškas korintiečiams 4:4).

 

Aš apie įvykus Lietuvoje esu daug rašęs. Ne kartą išsiųsti laiškai popiežiui, Vilniaus Arkikatedros vadovui, vyskupams, visuomenei su prašymu, kad katalikų sekta būtų Lietuvoje uždaryta, sustabdyta jos veikla  arba būtų atitaisyti padaryti nusikaltimai ir  klaidos. Padaviau teisman. Atsibodus bylinėtis pasitraukiau ir visa tai palikau Dievo valiai. Teisingumo ministerijos ,,išminčiai‘‘ man atrašė, kad tuos klausimus ne kompetentingi spręsti.

 

Dar nusikalstamiau  padarė  vyskupas E. Bertulis. Ant mano lėšomis įrengto  pamato su savo šalininkais  naktį traktoriumi atvežė ir pastatė naują betoninę skulptūrą lengvatikių mulkinimui. Ją pašventino. Man jo paprašius, kad būtų mano darbas atstatytas,- apsimetė, kad nežino kas pastatė skulptūrą. Man kreipiantis į Šaulių policiją, ikiteisminis tyrimas pradėtas ir iki šiol  byla užšaldyta. Šią bylą kuravo prokuroras Sigitas Dobiliauskas. Jų išlaikytinių armija nenustatė (greičiau nesivargino   nustatyti),  kas atliko šį vandalizmo aktą. Tokiam ,,specialistui‘‘ pasiūliau geriau eiti žąsų ganyt, o ne užimti prokuroro kėdę.

 

ATMINK! Dievo žodyje daug kalbama apie sargybinius. Izaijo knygos 62-o skyriaus 6-oje eilutėje skaitome: ,,Ant tavo mūrų, Jeruzale, pastačiau sargybinius; niekuomet, nei dieną, nei naktį, jie nenurims“. Sargybiniai budėjo, bet Saliamono šventykla du sykius sunaikinta iki pamatų. Iki šiol niekas nedrįsta jos atstatyti. Kodėl? Todėl, kad šventykla liko jūsų širdyse. Dievas negyvena rankų darbo pastatuose. O štai 127-os psalmės 1-oje eilutėje sakoma: ,,Jei VIEŠPATS nestato namų, veltui triūsia tie, kurie juos stato. Jei VIEŠPATS nesaugo miesto,  veltui budi sargai“.

 

Geriausias paskutinis pavyzdys Paryžiaus katedros gaisras. Musulmonai vykdydami Dievo valią, naikina stabus, degina bažnyčias paverstas plėšikų landynėmis ir netrukus jau tas laikas, kai jie ateis tvarką daryti Lietuvoje. M.Pavilionienė, B.Vėsaitė, G.Purvaneckienė...su nekantrumu  jų laukia iškleidę plakatus: ,,Mūsų namai, jūsų namai‘. Laukiu ir aš.

Be darbo jie tikrai  neliks. Yra jiems ką veikti Marijos žemėje. Ne tik bažnyčios, bet ir visos pakelės nusagstytos stabais.

Vergavimas pinigams, stabams ir klaidingiems šėtoniškams mokymams veda tautą į galutinę dvasinę degradaciją ir susinaikinimą. Dar turintys sveiko proto SUSIMĄSTYKITE!

 

Apie tai:

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8454:jurga-lago-ar-uzteks-ugnies&catid=47&Itemid=101


http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/pasaulio---ivykiu---sukuryje-61.html

 

http://www.tiesoskariai.lt/lt/straipsniai-65/lt/--is-saliamono--sventyklos-blizgesio--liko-tik-raudu-siena-60.html