STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS . V.ROMANOVO ŠEŠĖLIS TEBEKLAIDŽIOJA LIETUVOJE
Alvydas VEBERIS .  V.ROMANOVO ŠEŠĖLIS TEBEKLAIDŽIOJA LIETUVOJE

Kas priėjo ir galėjo,

Vogė ir nesigailėjo…

- Vogė, ką žmogus sukūrė,-

Gudrų gudresni išdūrė…

 

Vieni kitus norėjo pergudrauti, bet liko vieni liko prie suskilusios geldos, kiti įkalinime, o aferų galimai pagrindiniai ,,sukčiai’’ persėdo nuo vienos šiltos kėdės ant kitos

 

 

ROMANOVAS PASPRUKO. JO SĖBRAI LOPO NUSIKALTIMŲ SKYLES

 

,,Jūs, teisėjai, ar sprendžiate teisingai? Ar teisingai teisiate žmones? Ne, jūs darote nedorybes širdyje, jūsų rankos smurtą sėja. Nedorėliai klysta nuo pat kūdikystės, nuo pat gimimo jie klaidžioja ir meluoja. Jų nuodai panašūs į gyvatės nuodus, kaip angies, kuri užsikemša ausis, kad negirdėtų labiausiai įgudusio kerėtojo balso...“ (Ps 58, 1-5)

 

Panevėžio apygardos teisme susirinko buvę AB ,,Ūkio banko‘‘ kaltinamieji bankininkai - bailiai. Jie bijo viešoje erdvėje rodyti savo veidus. Tokiais atvejais nusikaltėliai paprastai dedasi maišus ar kaukes ant galvos. Šie purkštauja prieš objektyvą, nespėję tam pasiruošti. Paprasčiausiai teismo salėje nėra tam tinkamos vietos, o su gerai įmitusiais pilvais po kėde nepalįsi. Tikriausiai ne mažai ,,prisidirbę", kad tiek ilgai (nuo 2008 metų) juos persekioja Vladimiro Romanovo šešėlis ir galimai bendra su verslininkais padaryta nusikalstama veikla? .

 

  Paklausiau Žydrūno Buinevičiaus ar jis bijo kamerų eidamas į parduotuvę? Prasitarė, kad bijo. Vagys irgi bijo eidami vogti, bet ko bijoti einant gerais tikslais?   Paprastai tokios bylos ,,nugaruoja" iki teismo paskutinio priimto verdikto. Juk kaltinamieji gerai įmitę bankininkai. Pinigų ir turtų nemažai sukaupę. Prisireikus užtektų ir ,,otkatams". Už pavogtą vištą vargdienį tuoj pat įkiša į kalėjimą, o už išvogtus milijonus beveik nei vienas nesėdi. Stebėsime, kaip baigsis ši byla.

Advokatas profesorius Stanislovas Tomas, Sorbonos universitete apsigynęs daktaro disertaciją, kurioje išvardina 98 teisinės logikos būdus, kuriuos naudoja pasaulio teisininkai savo tiesai įrodyti. Jis rašo: 

 

,,Teisinė sistema yra tik prievartos mechanizmas, kurį nuolat reikia tobulinti. Kai visuomenė supras, jog teisinė sistema yra tik prievartos mechanizmas, kuriame nėra objektyvaus teisingumo – įvyks kokybiniai pokyčiai. Kad taip atsitiktų, reikia pradėti daiktus vadinti tikraisiais vardais – kvailius kvailiais, debilus debilais. Tuomet nuo demagogų su mantijomis bus nuplėštos visažinių ir teisuolių kaukės, ir atsiras daugiau teisingumo“.

 

Panevėžio apygardos teisme tęsiasi AB ,,Ūkio bankas“ nusikaltėliams teismų maratonas nuo 2008 metų. Valstybinį kaltinimą palaiko apygardos prokurorė Sigita Šabliauskienė,  AB ,,Ūkio banko“ interesus gina profesionalus TGS Baltic kontoros advokatas  Olegas Šibkovas, sekretoriauja  posėdžio sekretorė Jolita  Žukauskienė,    teisėjauja  Algirdas Gasputis. Taip, taip! Žymusis Algirdas Gasputis.

 

Dar 2010 m. man už tai, kad giniau ir atlikau pilietišką pareigą - savarankišką tyrimą, dėl nekaltai įkalinto Fondo globotinio Modesto Valintėlio, mane A.Gasputis su savo sėbrais nuteisė įkalinimu. Tyrimą man  teko atlikti todėl, kad  aplaidžiai ir nusikalstamai jį atliko Panevėžio policijos pareigūnai. Jie  panaudodami globotiniui smurtą, privertė nepadarytus nusikaltimus, pagal girto Jarūno Stanislovaičio sapaliones, prisipažinti.

 

Kad mažiau būtų skausmų, žinodamas tardymo metodus, prisipažinti suimtajam M.Valintėliui  patarė  Valstybės skirtas gynėjas advokatas Justinas Stauskas. Jis teigė, kad nėra kas tave apgins, nes  trūksta įrodymų, kad nepadarei nusikaltimų. J. Stanislovaitis  kasdien po kelis kartus lankydavo aludes ir  ropodamas keturiomis, padedant kitiems, grįždavo namo. Jo tėvas sovietinis saugumietis, o brolis   autoritetingas. Dirba prokuroru.   Globotinis pabūgęs tolimesnio policijos smurto,  problemų su įtakingais  ,,dėdėmis“, paklausęs jo interesus  skirto gynėjo,  prisipažino, ko nebuvo padaręs.

 

Tuo metu Panevėžio apylinkės teismas   neapklausęs nei vieno liudytojo, jau antrą dieną po sulaikymo, globotinį nuteisė įkalinimu.  Šiuos policijos nusikaltimus man teko ilgai įrodinėti, globotinį išteisino, bet už mano atliktą darbą, vietoje padėkos, tokie teisėjai, kaip dūmais pasmirdusi  D.Gadliauskienė, A. Gasputis ir jų šutvė nuteisė mane  įkalinimu!!! Valstybinį kaltinimą palaikiusi Panevėžio apygardos prokurorė  Jolanta Činčikienė ganėtinai kritiškai pasisakė dėl buvusios teisėjos Daivos Gadliauskienės nuosprendžio ir teismo prašė, kad nubaustų mane tik bauda, kad nesikiščiau ateityje į teisingumo sistemos ,,darbą“.

 

Deja, ,,varnai palaikė varnus“. Ne tik paliko nepakeistą nuosprendį, bet ,,proto bokštai‘‘ negebėjo net subendrinti skirtų bausmių (kur man sukurpė ne vieną bylą). Bausmės laiką  pailgino net  pusės metų laikotarpiui. Dar vieno teismo (Aukščiausiojo) reikėjo, kad atitaisytų beraščių klaidas. Lazda turi du galus. Dabar A.Gasputis mano akiratyje. AB ,,Ūkio banko“ nusikaltimai bus išanalizuoti išsamiai, jei prireiks (iš teismų maratonų nuo 2008 metų,  matosi, kad  prireiks) bus apskųsti  ne tik Lietuvoje. 

 

Teisėjui  neteks juokelių forma maivantis,  mustikuojant rankomis ir sėdint teisėjo kėdėje priimti kažkam naudingą  nuosprendį. Teismo posėdis vyksta, kaip bobučių turguje. Kaltinamieji bankininkai,  jaučiasi kaip savo namuose. Juk iki šiol viską daro pinigai. Šio banko pinigų upės iškeliavo net į Panamos ar kitų ,,ofšorų“ užantį. Vargu kas suskaičiuos ir surinks jų galus. Kur tai matyta, kad bankai špargalkių-vekselių forma dalintų pusės milijono sumas fiziniams ir juridiniams asmenims, be jokio užstato?!! Vienus vekselius sunaikina, vietoje jų rašo kitus. Lėšas bankas skiria vieniems poreikiams, panaudoja su jų pačių  žinia, kitiems. Daug proto nereikia, kad suprastum, kad tokios sumos ir jų neteisėti  veiksmai ne už gražias akis.

 

Panevėžio apygardos teisme nuo šių aferų bylos nagrinėjimo, pagal adv. A.Liutvinsko skundą, buvo nušalintas teisėjas Valdas Petras Meidus. Jis vienoje byloje verslininką N.Kerą nuteisė, kitoje jau nagrinėjo dėl jo išteisinimo. Šiuo metu bylą, kaip minėjau nagrinėja parinktas galimiems   sukčiams   tinkamas  teisėjas Algirdas Gasputis. Jis demonstratyviai teismo rūmuose vaikšto iškėlęs galvą, o su lankytojais, net pasisveikinti nesiteikia.

 

Kavos pertraukėlių metu anekdotus pasakojant vieni kitiems, pastarasis žvengia kaip arklys, net ,,lubos kilnojasi“. Tuo parodo, kad teismo rūmuose viešpatauja išlaikytiniai.  Jie sau leidžia jaustis be jokių etikos ar moralės normų save laikydami  dievais.   Padariau neapsikentęs tokio jo įžūlumo net du kartus pastabas, kad ir kiaulės nenorom,  prasilenkdamos sukriuksi. Juoda apranga ir grandinės ant kaklo proto neprideda.

 

Dažnai tokių teisėjų ,,profesionaliais“ nuosprendžiais nekalti atsiduria kalėjimuose, o kaltieji išteisinami. Teisėjai tą daro be jokios atsakomybės. Juk jie nepakaltinami. Dėl tokios teisėjų nebaudžiamumo ir patyčių iš Lietuvos žmonių, piliečiai buriasi į judėjimą ,,Už teisingumą“, tuo bandys išvaryti mafiją iš teismų ir prokuratūros. Šiam judėjimui priklauso: Aurimas Drižius, Zigmas Vaišvila, Tauras Jakelaitis, Eugenijus Paliokas ir daugelis kitų sąžiningų ir dorų LR piliečių. Kviečiami ir kiti aktyvūs visuomenininkai ar nukentėję nuo teisingumo sistemos jungtis, ir savo pasiūlymus siųsti  redakcijai: llredakcija@gmail.com Šio judėjimo pagrindinės gairės nurodytos ,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai 2018 rugsėjo 1-8 d. Nr. 33(688).

 

Šiuo metu Panevėžio apygardos teisme toliau vyksta teismų maratonas. Nagrinėjami nusikaltimai, susiję su AB Ūkio banko veikla. V.Romanovo suinteresuoti asmenys bando apkaltinti verslininkus, nuslepiant tiesioginį aferų meistrą V.Romanovą ir jo šalininkus.

 

Šioje byloje 2015 m. buvo pareikšti dešimties ieškovų civiliniai ieškiniai. Vienas didžiausių bankrutavusios AB ,,Ūkio banko“ – 2 117 242,89 eurų ieškinys.

Šioje byloje kaltinamieji - įmonės Akcinės bendrovės Ūkio banko Panevėžio filialo buvęs vadovas Kazimieras Antanynas, jo pavaduotojas Žydrūnas Buinevičius, verslininkas Saulius Kazanavičius ir verslininkas, buvęs  UAB ,,Eseira“ generalinis direktorius  Erlandas Simaitis.

nuotr. teismo salėje

 

Valstybinis kaltintojas mano, kad yra pakankamai duomenų, pagrindžiančių Kazimiero Antanyno kaltę, padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 182 str.2 d., 228 str.2 d.; 182 str.2 d., 228 str.2d,. 182 str.2d., 228 str. 2 d., 228 str. 1 d., 228 str.1d., 228 str.1d.,

Žydrūno Buinevičiaus kaltę, padarius jam inkriminuojamas veikas , numatytas LR BK 182 str. 2 d., 228 str.2d.; 182 str.2 d., 228 str.2d. 228 str., 1 d.,182 str.2d., 228 str. 2 d., 228 str. 1 d., 228 str.1d., 228 str.1d.,

Erlando Simaičio kaltę, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str.2 d.

 

Visiems kaltinamiesiems kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Deja, šį pasižadėjimą pažeidęs E.Simaitis, pasimetęs nuo bankinių operacijų ir teismų maratono streso dabar dienas leidžia kalėjime iki to laiko, kol  bus iki galo išnagrinėta byla. Ne tik kardomoji priemonė suėmimas pratęstas dar 3 mėnesiams, bet Teismas  pasinaudojo bausmės atidėjimo nutartimi, kur  E.Simaičiui už 8 valandų priverstinai neatliktus darbus įmonėje (atidedant nuosprendžio vykdymą) pakeičiama nutartis įkalinimu 2 metams ir 7 mėnesiams.

 

Bankininkų ,,auka“ supakuota, matyt, ilgam. Verslininkas, kuris įkūręs verslą ne tik išmaitino savo šeimą, bet ir įdarbino net 100 darbuotojų, dabar bus valstybės išlaikomas už banko aferas!!! Pagal tuometinės Naujosios sąjungos nukaltą šūkį „Nusipelnėme gyventi geriau“ -nedirbti ir dykai gauti košės davinį. Vadinasi teismas galės sau  ramiai  gumą tempti, o bankininkai toliau mėgausis laisve ir dirbs priskretę prie naujo pinigų ,,lovio“.

 

Vienas iš UAB ,,Eseira“ cecho viršininkų Stasys Jancius už padarytus didelius nuostolius įmonei paėmė paskolą net savo žmonos D.Janciuvienės įmonei ,,Mažoji vaistinė“, kuri apie šią paskolą nieko nežinojo!! Tuo metu pritrūkus pinigų apyvartinėms lėšoms dėl banko suplanuotos aferos, pastarieji  suskuba perimti įmonę savo draugų žinion UAB Šiaulių ,,Jungtinis dujų centras“,  ir paskelbti įmonės dirbtinį  bankrotą, neprileidžiant prie gamybos generalinio direktoriaus Erlando Simaičio. Kad nebūtų įtarimo dėl įmonės užgrobimo, paliekamas dirbti vienas iš įmonės akcininkų N.Keras. Jis savo akcijas perleidžia naujai įmonei, kurioje jis paskiriamas eiti direktoriaus pareigas. Matyt verslininkas tikėjo, kad nereikės grąžinti gauto kredito, nes įmonė dirbo pelningai.  

 

Perėmus ,,bankrutavusią“ įmonę gamyba vyksta dar penkis metus, o jai vadovauja UAB Šiaulių ,,Jungtinis dujų centras“, kuris palaikė glaudžius ryšius su AB ,,Ūkio bankas“ vadovais. Už paimtus kreditus verslininkai nupirko įmonės veiklai naujus įrengimus.  Su jais, po bankroto paskelbimo, dirbo ir pelną gavo  net penkerius  metus nauji savininkai - UAB Šiaulių ,,Jungtinis dujų centras“.  Tik po penkerių metų paskaičiuojami įrenginių ir įmonės nusidėvėjimas, įmonė parduodama pusvelčiui, o  bankui paimtus kreditus įrenginiams pirkti teismas priteisia lygiomis dalimis, kad sumokėtų buvę įmonės verslininkai:  E.Strimaitis, N.Keras, V.Songaila. Vėliau pelninga įmonė parduodama dar naujiems ,,Ūkio banko“ sėbrams.

 

PADARYTI NUSIKALTIMAI FNTT AKIRATYJE

 

 Patyrę verslininkai šoką, prasidėjus įmonės bankrotui, Jancius kreipėsi į FNTT, kad šie atliktų ,,bankrutavusios“ įmonės  patikrinimą. FNTT patikrinimą  atliko net du kartus. Nustatė, kad paskelbtas UAB ,,Ūkio bankas“ bankrotas yra tyčinis dėl neteisingai išduotų kreditų įrengimams pirkti. Vietoje ilgalaikių kreditų buvo išduoti trumpalaikiai, pažadant, kad  atsiradus galimybei bankas suteiks ilgalaikius.

 

Vietoje kreditų apkeitimo dar 2013 m., padarytas tyčinis bankrotas. Dėl verslininkams neteisingai išduodamų kreditų buvo atleisti Panevėžio skyriaus valdytojas K.Antanynas ir jo pavaduotojas Ž.Buinevičius. Tačiau palikę vieną šiltą vietelę netrukus jie susirado kitą. K.Antanynas dabar dirba Panevėžio Kreditų unijos vadovu, o jo pavaldinys Žydrūnas Buinevičius įsitaisė UAB ,,Tipukas“ direktoriumi. Galima įžvelgti, kad įmonės pavadinimas (Tipukas) daug ką pasako apie įmonės direktorių. Keisčiausia, kad tokie sunkūs kaltinimai K.Antanynui  netrukdo eiti vėl bankininko pareigas. Kredito unijos filialuose  taip pat siaučia ,,uraganai“. Pinigai gobšuolius gundo ir ne retai pražudo.

 

nuotr. dešinėje Panevėžio kredito unijos vadovas Kazimieras Antanynas, apsauga stebi, kad nepabėgtų verslininkas E.Simaitis, priekyje varto lapus, jo gynėja.

 

nuotr. teismo salėje išsirengusi, vos ne iki trumpikių,  policija saugo ,,išmaudytą" atpirkimo ,,ožį“. Juo tapo nušalintas UAB ,,Eseira“ gen. direktorius Ernaldas Simaitis. Pirmas dešinėje galimai aferų profesionalas AB ,,Ūkio bankas“ Panevėžio filialo valdytojo pavaduotojas Žydrūnas Buinevičius su savo šefu Kazimieru Antanynu.

 

Lietuvos Respublikos teismai narplioja šią istoriją toliau. Bankininkai ir verslininkai kaltinami dėl didelės vertės turto iššvaistymo, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimo ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką.

Trys susikooperavę direktoriai Vaclovas Songaila, Nerijus Keras ir Erlandas Simaitis ėmė kreditus, juos pasirašydavo, bet pinigų nematydavo. Kažkas pildė dokumentaciją, pildė vekselius, juos vėliau naikino, ruošė fiktyvius projektus, o šie ,,nekalti avinėliai" dėjo tik parašus. Vienus kreditus dengė kitais. Pasitikėjo bankininkų galimai daromomis aferomis, kurių šie kratosi ir visą kaltę verčia verslininkams. Kai reikėjo atsiskaityti už gautus kreditus, pasijuto ,,avinėliai" apgauti. Pinigų negavo, o atiduoti reikia. Šią bankininkų ir verslininkų raizgalynę tebenarplioja teismas.

 

Kad užkirsti kelią tokiai bankininkų savivalei jau 2014m. rugsėjo 18 d., Seimas pritarė Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių bei Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymų pataisoms, kuriomis remiantis paskolos grynaisiais pinigais, viršijančios 10 tūkst. Lt sumą, turės būti patvirtintos notaro. Pataisos inicijuotos prezidentės Dalios Grybauskaitės teigiant, kad šie pakeitimai leis kovoti su neteisėtu praturtėjimu ir padės pažaboti piktnaudžiavimą fiktyviais skolos rašteliais, vekseliais ir akcijų pirkimo-pardavimo sutartimis.

“Verslas be pinigų, kaip žmogus be oro'',- tokia metafora savo raudas išsakė vienas žinomas Panevėžio verslininkas Erlandas Simaitis. Turbūt reiktų pratęsti mintį, kad pinigai ir pražudo. Ne veltui šiandien teismo salėje su antrankiais. Oro kameroje, kad ir ne labai kokybiško, bet yra. Yra ir žmogus, bet nelaisvėje.

,,Lietuvos teisėsauga jau keletą metų medžioja didelę pinigų sumą, galimai nugvelbtą iš Ūkio banko ir nusėdusią Vladimirui Romanovui artimose struktūrose. Medžioja ne itin sėkmingai, nes turi nematomą priešą. Jis, padedamas advokatų kontoros „Motieka & Audzevičius“ advokatų, bando pinigus nutolinti nuo teisėsaugos rankų. Galbūt ir visam laikui." rašo 15 min.lt tyrimų redaktorius Šarūnas Černiauskas.

 

Kaip visada rezonancinėse bylose tiek sisteminės, tiek vietinės žiniasklaidos ,,skalikų" nėra. Matyt neduota komanda ,,Fas", o gal visi pasotinti užgrobtos įmonės pinigais?  O gal bijo prarasti valdžios dotuojamų ,,Judo" sidabrinių?
 

APRIMUSI ROMANOVO ,,CHEBRA“ PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISME

 

Kaltinamieji ūkio banko vadovai Kazimieras Antanynas ir jo pavaduotojas Žydrūnas Buinevičius, sekančiuose teismo posėdžiuose šiek tiek aprimo. Pradžioje teismo salėje jautėsi įžūliai. Paveikslavo, laidė replikas, pirmą kartą sužinojo, kad respublikoje yra vienas skaitomiausių tautiečių leidinys ,,Laisvas laikraštis" Lietuvai. Ne žurnalistas jiems klausimus uždavinėjo, bet Ž.Buinevičius su K.Antanynu demonstravo savo drąsą. Matyt, kur sėdi pinigų maišai, ten antrankiai ir ,,kaliūzė" jiems negresia. Kas gali paneigti, kad viskas iš anksto jau suderėta?

 

Priešingu atveju kaltinamieji būna ramesni. Tokie nuo atsakomybės išsisukti ir galimam pasipelnijimui randa naivesnių. Jie žarstė didžiules iki pusės milijonų pinigų sumas fiziniams ir juridiniams  asmenims be jokio užstato, pasirašant vekselius. Manot už gražias akis? Liudininkai sako, kad duodavo vokelius, o kas juose nesimatė. Atpirkimo ,,ožiai" patiklieji verslininkai. Jie manė, kad rado aukso puodą. ,,Liepto" gale, apsukrūs bankininkai paprašė, kad grąžintų kreditus, kurių verslininkai net nematė. Dirbo popieriai, o ,,aviukai" dėjo tik parašus ir rengė bankininkams puotas. Mano rankose neperduotas teisinėms institucijoms liudijimas, pasirašytas trijų verslininkų, kad už suteiktus kreditus mokėjo 1 procentą grynais pinigais bankininkams.

 

Visą tai jie žinojo, ką patvirtina parašais.  Ikiteisminiame tyrime liudijo, kad davė pinigus, o kaltę suvertė E.Simaičiui. Deja, tiesa visai kita. Šiuo metu teismui duoda jau kitus  parodymus ir  nebekaltina E. Simaičio. Banko darbuotojos, kurios darė pavedimus pagal Ž.Buinevičiaus telefoninius nurodymus, taip pat vengdamos išvengti atsakomybės,  pakeitė parodymus. Įdomu, kaip daugelio metų teismų jovale elgsis teisėjas Algirdas Gasputis?! Ar sugebės šioje raizgalynėje sudėlioti taškus ant ,,i‘‘ ar pasikliaus tik savo vidiniu įsitikinimu? O gal kvepia bankininkų ,,atkatai“? Juk iki šiol teisėjams jokios atsakomybės, kaip pasielgti.

 

UAB ,,ESEIRA‘‘ VEIKLOS PRADŽIA

 

UAB,,Eseira“ projekto higieninio popieriaus gamybai įgyvendinimui buvo reikalinga 4 000 000 lt. (1 158 480 Eur) paskola.  AB ,,Ūkio bankas“ suteikė tik 2 146 351,19 lt ( 621 626,27Eur). Tokiu atveju projekto sėkmingam įgyvendinimui paskolos trūko. Todėl ieškant išeičių teko E.Simaičiui tartis su N.Keru (paimta 60000 lt paskola automobilio pirkimui ir tą pačią dieną AB ,,Ūkio bankas“ dalį jos 26000 lt  perveda ne pagal paskirtį į UAB ,,Eseira“), S.Jenciumi (gauna 550 000 lt paskolą patalpų remontui ir tą pačią dieną  503 498  lt perveda ne pagal paskirtį UAB ,,Eseira“) ir su   V.Songaila (gauna paskolą 550 000lt jo vadovaujamai bendrovei UAB ,,Aglova“ apyvartinėms lėšoms, o padengia ne pagal paskirtį  su AB ,,Ūkio bankas“ Ž.Buinevičiaus žinia visą 550 000 lt Jenciaus gautą paskolą).

 

 Tiek E.Simaitis, tiek banko ,,veikėjai“ žinojo tą nusikalstamą schemą,   kad fiziniai ir juridiniai asmenys paims iš AB ,,Ūkio bankas“ paskolas, ant fiktyvių, svetimų ar  neegzistuojančių įmonių (UAB ,,Mažoji  vaistinė“, UAB ,,Esvera“, UAB ,,Aglova“...), kurias panaudos UAB ,,Eseiros“ projekto įgyvendinimui.  Vadinasi jų paimtos paskolos panaudojamos ne pagal paskirtį, pažeidžiant kredito sutarčių sąlygas. AB ,,Ūkio bankas“ žinodamas, kad pinigai panaudojami ne pagal paskirtį, duodami fiziniams ir juridiniams asmenims ar neegzistuojančioms plikoms bendrovėms be užstato, (kapitalo, turto) be paruoštos verslo plano dokumentacijos atliko nusikalstamus veiksmus pagal bankininkų sudarytas schemas. Jie  veikė kartu su verslininku E.Simaičiu, Vaclovu Songaila, S.Jenciumi ir kt. 

 

E.Simaitį galima pateisinti, nes jis iš banko negaudamas ilgalaikio kredito apyvartinėms lėšoms bandė išsaugoti verslą, kad vyktų sėkmingai gamyba ir būtų galima atsiskaityti su banko kreditais. Tačiau dirbtinai daromos banko kliūtys, nesuteikiant ilgalaikių kreditų, tai iš anksto suplanuota bankininkų veiklos schema, kaip sužlugdyti pelningą verslą, o vėliau jį perimti savo žinion suinteresuotiems  asmenims. Tą jie ir padarė.

Teismo nutartimi areštuoti bankininkų K.Antanyno ir Žydrūno Buinevičiaus  turtai, kurių ne tiek ir mažai prikaupta. Pradedant nuo žemės sklypų visoje Lietuvoje, kurie nusidriekę nuo Panevėžio iki pat Zarasų, ne po vieną prabangų automobilį bei namų ar butų skirtinguose Lietuvos miestuose.

 

Apklausiant teismo posėdyje banko darbuotojas, kurios vykdė bankines operacijas jos blaškėsi, kaitaliojo parodymus vengdamos baudžiamosios atsakomybės ir salėje už nugaros  sėdinčių buvusių vadovų. Viena jų teigė, kad atliko bankinius veiksmus netinkamai darė  nusikalstamai  pavedimus, tačiau bijodama prarasti darbą vykdė Žydrūno Buinevičiaus telefoninius nurodymus. Jis, o ne klientas nurodinėjo iš kokios sąskaitos į kokią pervesti dideles iki pusės milijono pinigų sumas. Tik pervedus pinigus, po to ateidavo klientas pasirašyti. Į teisėjo klausimą iš kur jai žinoma, kad tai būtent Ž.Buinevičius nurodinėjo, bankininkė atsakė, kad tai tiesioginiai banko trumpieji telefonai,  kuriais pašaliniai asmenys neturi galimybės naudotis.

 

Atsakinėdamas į teismo klausimus vyr.ekspertas-specialistas dėl AB ,,Ūkio banko‘‘ veiklos atrodė, tarsi iš dangaus nukritęs. Jis rašė išvadas ir nustatė, kad paskolų išdavimas atitinka 3-5 rizikos grupę. Tokį intervalą nustatė, kai net nebuvo išreikalauta ir pateikta jam visa bankinė dokumentacija (manytina, kad jos aplamai nebuvo) ir vertino pagal negaliojančius-panaikintus  norminius teisės aktus, nesivadovaujant išduotoms vartotojiškoms paskoloms vartotojų taisyklėmis. Akte rašoma, kad  išduotos paskolos naudotos ne pagal paskirtį, netiksli pateikta bankui informacija, nėra atliktų projektų įsisavinimų skaičiavimų, analizių...

  nuotr. teismo posėdžių sekretorė Jolita Žukauskienė kviečia į salę vyr. ekspertą vertinusį AB,, Ūkio bankas‘‘ išduotų paskolų teisėtumą.

 

Kaip nekeista apsukrūs bankininkai Žydrūnas Buinevičius ir jo šefas Kazimieras Antanynas nuo šių galimai padarytų aferų ir bankinių nusikalstamų schemų išsisuko.  Liko nubaustas tik verslininkas Ernaldas Simaitis  2 metų ir 7 mėnesių laisvės atėmimu, bausmę atidedant 2 metams ir Nerijus Keras nubaustas dvejų metų laisvės atėmimo bausme ir 15 MGL (1950 Lt) atidedant dviejų metų laikotarpiui.

Už AB ,,Ūkio bankas“ paimtus kreditus tiek E.Simaičiui, tiek N.Kerui, V.Songailai, priteista padengti banko nuostoliams po 600 000 Lt.

 

Ryšium su tuo, kad verslininkai tuos pinigus investavo į gamybą ir jų realiai nematė,  visi verslininkai patyrė šoką ir kreipėsi į teismą dėl padarytų bankininkų aferų, kurie išlipo sausi iš balos.

Apgautų Panevėžio apskrities verslininkų galima priskaičiuoti šimtais. Bylos  nusėdo LR Aukščiausiame teisme. Dalis sustabdyta ir užšaldytos.

Pagal tas banko nusikalstamas schemas respublikoje 10 000 verslininkų bankrutavo. Dalis išbėgo į užsienį, kiti murgdosi teismų ir antstolių labirintuose. Apie  šį nusikalstamą susivienijimą   rašiau dar  2015 m. :

https://komentaras.lt/ukio-banko-pinkles%E2%80%9Csventasis%E2%80%9D-v-romanovas-isnese-kudasiu-laiku/

 

Šalies Prezidentė ne be reikalo atkreipė dėmesį į Ūkio ir kitų bankų aferas. Nusikaltimų procesas sustojo. Bankininkai išsilakstė, kaip žiurkės iš skęstančio laivo, skirtingomis kryptimis. Rizikuojant teisėsaugos institucijų darbuotojams, verslininkams bei žurnalistams, kurie galėjo būti apkaltinti ar netekti užimamų pareigų, buvo išaiškinti galimi Ūkio banko nusikaltimai: stambaus masto pinigų plovimas, pažeidimai suteikiant paskolas, piniginių lėšų iššvaistymas, kitos iš anksto suplanuotos aferos.

 

Belieka nedaug. Atstatyti teisingumą nukentėjusiųjų atžvilgiu. Peržiūrėti bylas, atsiradus naujoms aplinkybėms. Atlyginti žalą nukentėjusiems dėl AB Ūkio banko ir jiems talkinusiųjų kaltės.

 

Analogiška padėtis ir kituose AB ,,Ūkio bankas‘‘ filialuose.

 

Žlugusio Ūkio banko pagrindinis akcininkas Vladimiras Romanovas bei kiti banko vadovai įtariami sukčiavimu užvaldant didelės vertės banko turtą ir jo iššvaistymu, piktnaudžiavimu ir nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimu.

Iki Ūkio banko veiklos sustabdymo didžiausias banko akcininkas buvo Vladimiras Romanovas, valdęs 65 proc. akcinio kapitalo. 2013 metų gegužę jis ,,tepė slides“ ir išvyko į Rusiją.  Buvo paskelbta jo tarptautinė paieška. 2015 metų balandį jis buvo sulaikytas Maskvoje, bet netrukus paleistas į laisvę, o tų pačių metų rugpjūtį Rusija informavo, kad V. Romanovui suteiktas prieglobstis.

 

Lietuvos Bankas, sustabdęs Ūkio banko veiklą, ir palaiminęs banko suskaldymą, pasielgė nesąžiningai ir neatsakingai indėlininkų, kurių indėliai viršija draudžiamų indėlių dalį atžvilgiu, nors tai jiems reiškia prarasti viso gyvenimo santaupas. Indėlininkai mano, kad buvo apvogti su valstybės palaiminimu ir jiems natūraliai kyla visa eilė klausimų, kurių nesupranta ir kiti Lietuvos piliečiai, kurie sekė įvykius Ūkio banke.

 

Pagal LR Bankų įstatymo 64 str. Lietuvos Bankas privalėjo vykdyti priežiūros institucijos teises ir pareigas, numatytas minėto įstatymo 67 str. Akivaizdu, kad šios pareigos buvo vykdomos aplaidžiai, o teisėmis pasinaudota ne vykdyti, šiuo atveju, Ūkio banko veiksmų prevenciją dėl indėlininkų turto apgynimo, bet imantis kraštutinių priemonių, stabdyti banko veiklą.

 

Fiziniams asmenims, turėjusiems indėlius viršijančius draudžiamą sumą, bei įmonėms turėjusioms indėlius ir lėšas sąskaitose viršijančias draudžiamą sumą, kyla klausimas – kas prisiims atsakomybę ir padengs visus nuostolius už tai, kad Lietuvos bankas nevykdė ar netinkamai vykdė Ūkio banko  priežiūrą?

 

Apie AB ,,Ūkio bankas“ aferas internete pakankamai medžiagos. Apie  Panevėžio apygardos teisme vykstančią  eigą esu rašęs. Vieną iš šių straipsnių skaitykite šioje nuorodoje apie bankininkų  ,,žvaigždžių‘‘ rojų žemėje:

 

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1763&catid=31&Itemid=101

 

2018-09-03 d. teismo posėdis

 

Paskutiniame Panevėžio apygardos teismo posėdyje mano prognozės pasitvirtino, nes įvykiai šokiruojantys. Visų nuostabai teisėjas A.Gasputis praneša, kad kaltinamieji AB ,,Ūkio bankas‘‘ buvę vadovai K.Antanynas ir Ž.Buinevičius prašo nebaigus bylos nagrinėjimo,  juos išteisinti.  Motyvas, kad  suėjo senatis ir jie  buvo už tokius nusikaltimus jau išteisinti ankstesniuose teismo posėdžiuose. Jų gynėjai palaiko prašymą. Tačiau įdomiausia, kad net Valstybės kaltintoja Panevėžio apygardos prokurorė Sigita Šabliauskienė, irgi paprašo juos išteisinti!!

 

Juk prokurorų teikimu teismui  jiems pareikšta visa tirada nusikaltimų, dėl kurių   eilę metų buvo tampomi būrys liudininkų, tyrėjų, gynėjų, teisėjų po teismus, vyko teismų procesai,   Valstybė leido krūvas pinigų nusikaltimų tyrimui...Pasirodo, kad visa tai, tik nevykęs išlaikytinių ,,pokštas“. O gal šie spektakliai, kad teismai nepritrūktų darbo ir galėtų teisėjai gurkšnoti atsilošę kavą, pasakodami vieni kitiems anekdotus? Tokiam prašymui kategoriškai paprieštarauja AB ,,Ūkio banko“ interesus ginantis  profesionalus TGS Baltic kontoros advokatas  Olegas Šibkovas.

nuotr. advolatas Olegas Šibkovas teisėjo A.Gaspučio nutartį skųs. Šalia adv. prokurorė Sigita Šabliauskienė

 

Nepaisant to, padaroma trumpalaikė pertrauka ir  netrukus teisėjas A.Gasputis paskelbia išteisinamąją nutartį.  Kas gali paneigti, kad ji nebuvo iš anksto paruošta? Tokių stebuklų retai atsitinka teismo praktikoje. Šią nutartį per dvidešimt dienų galima skųsti LR Aukščiausiajam teismui.  Advokatas Olegas Šibkovas be jokios abejonės nutartį skųs.

Užtikrinant Valstybės tarnautojų kontrolę už tokius jų ,,pokštus“ reiktų suskaičiuoti patirtus nuostolius ir išlaikyti iš kaltųjų teisininkų. Tuomet  tokios bylos nepasikartotų ir jie vengtų tokios bylų pabaigos.

 

Įdomu ir tai, kad iki pietų buvę kaltinamieji, po pietų jau liudininkų statuse duoda teismui parodymus. Paprastai neapklausti teismo liudininkai, nesiklauso vieni kitų parodymų ir  jie išprašomi iš salės. Šiame teismo posėdyje bankininkams išimtis. Parodymus duoda K.Antanynas, o negebant į teisėjo klausimus atsakyti,  jam garsiai sufleruoja už nugaros sėdintis jo buvęs darbo kolega Ž.Buinevičius. Teismas tarsi bobučių turguje!!!

 

Po tokių teismo sprendimų teisėjai galės toliau pilstyti vandenį iš tuščio į kiaurą, gurkšnodami kavą. Kas svarbiausia išlaikytiniai  teismo rūmuose, kaip privačiuose namuose.  Kavos aparatą izoliavo nuo lankytojų, įdėdami koridoriaus patalpoje papildomas duris ir suskubdami parašyti, kad kava ,,TIK PERSONALUI“. Štai toks šalies teisingumas ir savivalė. Kažin ar tokia jų išmone apsidžiaugs verslininkai? Be lankytojų vargas tokiam verslui.   Būtų gerai, kad ,,išminčiai“ izoliuotų išorines teismo duris ir į teismo rūmus neįleistų nei kaltųjų, nei teisiųjų. Juk jų darbas pagal piliečių pasitikėjimo reitingus  nevertas nė sudilusio skatiko. Truputį gal perlenkiau lazdą. Nusikaltėliai tokiais teismais patenkinti. Jie paprastai ,,atkatams“ pinigų turi: narkotikai, cigarečių kontrabanda, prekyba žmonėmis...

 

.nuotr. teisėjai atsikratė A.Veberiu, kuris ,,mėgo“ palaikyti jiems  kompaniją gurkšnojant kavą. Teks išsiaiškinti ar vieša vieta nepriklauso  žurnalistams ir ne tik jiems. Ką be žiniasklaidos atstovų jie veiktų? Kas informuotų apie teisingumą vykdančias ,,žvaigždes“?

 

Apie šios bylos keistenybes informuosime skaitytoją ateityje.

 

Tarp galimų AB ,,Ūkio banko“ kaltintojų  liko  tik viena  ,,auka“ - E.Simaitis.  Jis  paliktas už grotų.  Galimų aferų pagrindiniai veikėjai, buvęs banko vadovas K.Antanynas ir Ž.Buinevičius laimingi. Vėl eilinį kartą išsisuko. Turbūt neetiška būtų klausti:  kiek laisvė ir naujos ,,šiltos“ vietelės kainavo? Juk jie sėdėjo ant pinigų aruodo ir juos dalijo kairėn, ir dešinėn. Vaikai tokiu būdu žarsto smėlį.

Sekantis teismo posėdis ketvirtadienį.