STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. RASTAS AB ,,ŪKIO BANKO“ PANEVĖŽIO FILIALO "ATPIRKIMO OŽYS"
Alvydas VEBERIS.   RASTAS AB ,,ŪKIO BANKO“ PANEVĖŽIO FILIALO

Tiek ,,Snoro“, tiek ,,Ūkio banko“  griūtys vis dar nesudėliojo taškų ant ,,i‘‘. Panevėžio apygardos teisme tebevyksta AB ,,Ūkio banko“ Panevėžio filialo  kaltinamųjų vadovų K.Antanyno, Ž.Buinevičiaus ir belikusio vieno verslininko Erlando Simaičio bylos posėdžiai. Kaltinamasis banko valdytojas Kazimieras Antanynas  ir jo pavaduotojas Žydrūnas Buinevičius, išnešė ne tik sveikus kailius, bet kaltinamuoju laikotarpiu nuo vieno lovio priskreto prie kito. 

 

Nors K.Antanynui ir jo pavaduotojui Ž.Buinevičiui pareikšti sunkūs bankiniai nusikaltimai (didelės vertės turto iššvaistymo ir kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimo ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką), tačiau  K.Antanynui  tai  nesutrukdė įsidarbinti  ,,Kredito Unijos“ Panevėžio filialo  vadovu, o jo pavaduotojui Ž.Buinevičiui užimti  vienintelio įmonės UAB,,Tipukas“ darbuotojo   direktoriaus pareigas. Pastarasis  išmestas iš AB,,Ūkio bankas‘‘ liko pats sau viršininkas. Nebus ką apkaltinti ir padaryti atpirkimo ,,ožiais“.

nuotr. AB ,,Ūkio bankas‘‘ Panevėžio filialo buvęs vadovas K.Antanynas (baltais marškiniais), pavaduotojas Ž.Buinevičius (su kaklairaiščiu)

 

nuotr. uždarame narve liko tik  ,,atpirkimo ožys” E.Simaitis

 

Prokurorė teismo prašė, kad E.Simaitis būtų pripažintas visų kaltinamųjų (kurių neliko) organizatorius ir  nuteistas 7 mėnesių laisvės atėmimo bausme, atlyginat pagal civilinį ieškinį padarytą žalą 461 790 eurų sumai. Kas svarbiausia visos gautos banko lėšos, kurias paėmė  kaltinamieji Keras, Songaila, Jencius buvo panaudotos UAB,,Eseira“ įmonės veiklai apyvartinėms lėšoms, įrenginiams pirkti. Jie buvo šios įmonės atsakingi direktoriai. Jų rankose kolegialiai buvo įmonės kontrolė.  

 

Įmonė po dirbtinai sudaryto bankroto atiteko AB ,,Ūkio bankas“ draugų įmonei UAB Šiaulių ,,Jungtinis dujų centras“. Tiesą sakant, užgrobta įmonė, apkaltinant mažiausiai kaltą, kuris stengėsi išsaugoti pelningą verslą. 

nuotr. prokurorė Sigita Šabliauskienė ruošiasi baigiamajai kalbai

 

 Anot E.Simaičio gynėjos Vaivos Savickienės ši byla yra  parodomasis iškreipto teisingumo vykdymo pavyzdys. Stebint įvykius, visa tai akivaizdu ir  įtikėtina. V.Savickienė  paneigė prokurorės kaltinimus.  Ji trumpai, aiškiai, suprantamai  išdėstė motyvus, kad už duotus  kreditus atsako tas, kas juos neteisėtai davė ir tie, kurie juos gavo.  Norėdami po įmonės bankroto nusiimti atsakomybės už kreditų gavimą, jos ginamojo darbo partneriai Songaila, Keras, Jancius  visą bėdą suvertė įmonės vadovui E.Simaičiui. Atrodytų, kad milijoninės vertės kreditus bankas dalijo vaikų darželio auklėtiniams, o nepatyrusiems verslo rykliams, kurie nesuvokia  ką daro.

 

nuotr. E.Simaičio gynėja Vaiva Savickienė: ,,Iškreipto teisingumo vykdymo byla“

 

Apie šią bylą rašyta: http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis----v-romanovo-seselis-tebeklaidzioja-lietuvoje-331.html

 

 Nuosprendis kaltinamajam E.Simaičiui bus skelbiamas šių metų lapkričio 16 d.

 

Šalyje vykstant teisiniam nihilizmui  šių metų spalio 6 d. įvyko žmonių, susijungusių į Lietuvos visuomenės tarybą (LVT), susirinkimas. Jame išrinkta naujas LVT organizacinis komitetas. Į jį išrinkti signataras Zigmas Vaišvila, Tauras Jakelaitis, Kęstutis Eiva, Zenonas Andrulėnas, Zenonas Jurgelevičius, Aurimas Drižius, Eugenijus Paliokas , Danutė Jasilioniene, Aldas Mačiulis. LR piliečiai, besikuriantys į “Lietuvos visuomenės tarybą“, bandys perlaužti mafijinės teisėsaugos stuburą.

 

Susirinkimo dalyviai neslėpė, kad juos burtis privertė siautėjanti lietuviška mafijinė teisėsauga. Jie patys to nesuvokia ir nemato. Tą akivaizdžiai parodė spalio 5 d. įvykęs renginys Panevėžyje, kai į susitikimą su Panevėžio teismų vadovais G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje atvyko vos keletas panevėžiečių.  Jų darbą gyrė tik savanorė Galina. Kas gali paneigti, kad liaupsės dykai?

nuotr. Panevėžio teismų savanorė Galina. Priverstinai kvietė mane prie puoduko kavos. Matyt, apart liaupsių teismams,  toks jos  darbas.

 

 

Alvydas Veberis


Įkalintas įmonės vadovas, kuris bandė išsaugoti savo bendrovę nuo aferistų

Tęsiama:

Bankininkų aferos vis daugiau lenda į dienos šviesą, o  teisinių institucijų darbuotojai pasiklydo savo pačių pinklėse.

Į mano rankas pakliuvo  AB ,,Ūkio banko“ Panevėžio filialo  trijų verslininkų Kero, Songailos, Jenciaus liudijimas su jų originaliais parašais, kad norėdami gauti jų verslui kreditus turėjo grynais pinigais sumokėti 1 procentą nuo gaunamos sumos bankininkams ( vadovas K.Antanynas, jo pavad.  Ž.Buinevičius). Verslininkai išsigandę, kad kyšio davimas neapsaugo jų nuo atsakomybės,  ikiteisminio tyrimo metu ar teisme  kaitaliojo savo parodymus. Parodymai keitė ir banko darbuotojos, kurios pervedinėjo milijonines sumas be užstato, projektų, neveikiančioms fiktyvioms įmonėms pagal Ž.Buinevičiaus telefoninius nurodymus.

 

Dar įdomiau, kai teismai šiame jovale nebesusigaudo kas vyksta. Bankininkai ir ,,teisingumą“ vykdantys radę atpirkimo ,,ožį“, verslininką E.Simaitį ne tik neprileido  prie užgrobtos ir pelningai veikiančios jo įkurtos įmonės, bet ant jo pečių sukrovė visas paimtas tos įmonės direktorių (akcininkų) Kero, Songailos, Jenciaus paskolas, kurios sudaro 461 790, 43 eur (1 594 470 lt) sumą.

 

Šį kartą mano rankose dar viena keista Panevėžio apylinkės teismo nutartis, parašyta 2018 rugsėjo 10 dieną, kuri įsigaliojo tik 2018 rugsėjo 18 dieną. Teisėja Gražina Kazilionienė išnagrinėjo bylą už akių, nedalyvaujant kaltinamajam E.Simaičiui. Kas svarbiausia, nutartyje rašoma, kad kaltinamasis E.Simaitis nedalyvavo teisme, nes yra paieškomas pagal išduotą Europos arešto orderį. Jis  nesumokėjo 2015 m. lapkričio 19 d. nuosprendžiu paskirtos jam 50 MGL (1883 eurų) sumos. Šia nutartimi ši suma pakeičiama į 25 parų areštą. Tiesa visai kita. Kaltinamasis   sulaikytas nuo 2018 metų gegužės 21 d. Iki šios parašytos teismo nutarties įsigaliojimo praėjo beveik 5 mėnesiai ir jis randasi įkalinime!!! Ką reiškia, kad nutartis priiminėjama už akių?  

nuotr. Parašyta nutartis  nedalyvaujant nuteistajam E.Simaičiui. Neva paieškomas. Ko galima tikėtis iš tokių teismų?

 

Negana to, kad E.Simaitis izoliuotas,  o teismai net nežino, kad  jų pačių dėka jis uždarytas,  dar pas senyvo amžiaus jo motiną į namus rugsėjo 19 dieną atvyko 2 jauni aukšti, šviesaplaukiai vyriškiai su prabangiu baltos spalvos džipu.  Neprisistatę vyriškiai teiravosi  kur jos sūnus. Kai ji  pareiškė, kad jis randasi  Šiaulių izoliatoriuje pastarieji  pasimetė,  susižvalgė vienas į kitą. Motinai paklausus dėl ko jis reikalingas, atsakė, kad reikia jį vežti į Vilniaus teismą. 

 

Vilniuje jokia byla E.Simaičiui nėra iškelta.     Priblokšta keistų įvykių  motina nebesuvokia kas vyksta. Gal bankininkai pasamdė ,,žmogžudžius’’ dėl jų pačių rankomis  išplautų ir ištaškytų  milijonų bei  užgrobiant veikiančią įmonę ir slepiant padarytus nusikaltimus? Visa  kaltė pagal Panevėžio prokurorės Sigitos Šabliauskienės paskutinį posėdį suversta E.Simaičiui t.y. tam, kuris bandė išsaugoti verslą.   Mama nemiega naktimis, vartoja vaistus ir  nebežino ko laukti. Ji klausia,- ,,Nejaugi ištaškytų milijonų  ir užgrobtos įmonės vagys nebijo net Dievo bausmės”?

 

Pagal žiniasklaidai žinomą informaciją, apie bankininkų padarytas aferas, šią vasarą Vilniaus prokuroras, Kauno ūkio banko atstovas ir kiti suinteresuoti asmenys (pavardės žinomos) vienoje Kauno pirtyje aptarė, kad reikalinga įkalinti E.Simaitį, o Panevėžio banko darbuotojus išteisinti. Šis planas jau dalinai įgyvendintas. Bankininkai išteisinti, o E.Simaitis dėl smulkmeniškų dalykų įkalintas. Pagal prokurorės Sigitos Šabliauskienės  prašymą jam bandoma suversti visą įmonės direktorių Kero, Songailos, Jenciaus paimtų kreditų sumą, kurią sudaro 461 790, 43 eur (1 594 470 lt). Jis tų pinigų negavo. Jie visi pervesti į užgrobtą įmonę už nupirktus įrenginius.

 

Šioje  byloje vyksta keisti dalykai. Pagal pareikštus kaltinimus  galimai padaryti   nusikaltimai, susieti su bankininkais K.Antanynu ir Ž.Buinevičiumi, suėjus bylos senačiai,  panaikinti, tai kodėl toje pačioje byloje senaties terminas netaikomas E.Simaičiui? Akivaizdu, kad pagal tokį vykstančių bylų scenarijų (jų užšaldytų begalė), gali atsirasti dar viena byla – žudikė (apart Garliavos).  Bankininkų, prokurorų ir kitų ,,veikėjų” grasinimai ir derybos pirtyse tam duoda rimtą pagrindą.

 

Vykstant šiai bankininkų  aferai, E.Simaitis jau kartą buvo pasodintas 50 parų arešto. Kadangi neteisėtai užgrobtą jo vadovaujamą įmonę, E.Simaitis bandė susigrąžinti, pradžioje jis buvo įkalintas 50 parų arešto. Tuo metu jam buvo daromas psichologinis spaudimas. Iš Panevėžio atlikti šią bausmę vežė į Šiaulių kalėjimą, o iš ten į Lukiškes. Ten  gruodžio mėnesį  uždarė į vienutę, kurioje buvo neigiama temperatūra, atviras langas, nedavė ant metalinio gulto jokios patalynės. Pralaikė ten 10 parų, per kurias išseko.  Buvo daromas psichologinis spaudimas, ištiko infarktas. Buvo grasinama, jei bandys susigrąžinti įmonę, bus įkalintas, iškils grėsmė ne tik jo, bet ir jo sūnaus gyvybei. Po Lukiškių jį permetė Į Marijampolės kalėjimą, vėliau į pataisos namus.

 

Iš įkalinimo penkių  įstaigų (Panevėžio, Šiaulių, Lukiškių, Marijampolės dviejų įstaigų) už 50 parų arešto bausmę,  į laisvę išėjo visiškai sugniuždytas, prarado regėjimą. Savo jėgomis nebūtų pasiekęs namų. Gerai, kad atvyko jo pasiimti  namiškiai.

Kad neieškotų tiesos, prokuroras ir bankininkai (pavardės žinomos) sakė, kad bus įkalintas net už akių, jam teismuose nedalyvaujant. Jau vieną tokią nutartį turime.

Vykstant tokiems įvykiams, šių metų rugsėjo 19 dienos nepažįstamų vyriškių vizitas  į E.Simaičio namus nebe pagrindo sukrėtė motiną.