STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. PROKURORAS GRIEBIASI ŠIAUDO
Alvydas Veberis.   PROKURORAS GRIEBIASI ŠIAUDO

Alvydas Veberis

 

PRIKURPĘS DAUGYBĘ KALTINIMŲ,

PROKURORAS  DARIUS JAKUTIS GRIEBIASI ŠIAUDO

 

 Panevėžio apygardos teismo darbuotojai prašė gerbti Valstybę ir vadovų išleistus, kad ir kvailus įsakymus. Tuo tarpu daugelis teismo administracijos pareigūnų teismo rūmuose vaikšto be kaukių, be apriboto atstumo. Teismo posėdyje teisėjas Valdas Meidus griežtai reikalavo, kad būtų absoliuti tyla, o pamatęs nors tarpelį kaukėje, reikalavo užspausti ją prie nosies. Jei būtų jų valia, matyt norėtų kiekvieną sveiką ,,neklaužadą“ uždusinti dėl priimtų abejotinų įstatymų ne sergantiems, bet sveikiems. Keista, kad visi piliečiai be teismo sprendimo įkalinti ir uždėtos kaukės, kad tylėtų, bijotų ir paklustų išlaikytiniams, kurie turi tarnauti žmonėms, o ne atvirkščiai. Labai norėtųsi, kad jie taip nuolankiai vykdytų teisingumą. Deja...

 

Keisčiausia šiandien buvo tai, kad sisteminių ,,skalikų“ nebeliko nei vieno. Gal užspringo savo melo voratinkliuose? Jie tą darė visą dešimtmetį.

Teismo kolegijos sudėtis nepasikeitusi. Nagrinėja bylą posėdžiui pirmininkaujantis teisėjas Valdas Meidus, Jolanta Raščiuvienė, Valdas Ciesiūnas. Apklausti liudininkai,- Audronė Skučienė, Laimutė Kedienė,  soc. darbuotoja Daiva Matulevičiūtė. Priesaiką šios liudytojos priėmė prašant pagalbos  iš Dievo, priešingai nei tie įvykių liudininkai, kurie skleidė melą. Praeitame posėdyje advokatas G.Černiauskas irgi prisiekinėjo Dievu, bet skleidė visiems gerai žinomą melą, kad jis nenešė mergaitės, o įvykio detales daugumoje pamiršęs.

 

Šiandieniniai liudytojai ir garbaus amžiaus Deimantės močiutė Laimutė Kedienė beveik iki smulkmenų atsiminė prieš aštuonerius metus mergaitės pagrobimo įvykius. Keista, kad jauno amžiaus  tų įvykių nusikaltėliai serga senatvės dimensija arba praradę sveiką protą dėl nusikalstamo mergaitės pagrobimo. Kauno apygardos prokuroras Darius Jakutis, kuris prikurpė begalę N.Venckienei kaltinimų, bei Laimutės Stankūnaitės ir jos dukros advokatė Neringa Grubliauskienė bandė nors ką išgauti, kad galėtų apkaltinti Neringą Venckienę ir aptikti nors menkiausių jos  nusikaltimų.

 

Tiek A.Skučienė, tiek L.Kedienė ar soc. darbuotoja Daiva Matulevičiūtė, kuri daugelį kartų stebėjo mergaitės Deimantės ir jos mamos Laimutės Stankūnaitės pasimatymus, nematė nieko įtartino, kad būtų galima nutraukti N.Venckienei globą. Priešingai,- liudijo, kad mergaitė nenorėjo bendrauti su savo mama,  vengė jos, vadino vardu, norėjo gyventi tik pas Neringą, ją labai mylėjo, taip pat šilti santykiai su abejais seneliais, pusbroliu Karoliu bei dėde S.Venckumi. Neringa prisidėjo prie mergaitės grąžinimo motinai sudarydama savo namuose tinkamas sąlygas, neprieštaravo, kad ji ją lankytų.

 

Pagal teismo sprendimą L.Stankūnaitė nevykdė įpareigojimų lankyti dukrą, kad  artėtų tarpusavio ryšys, kuris buvo nutrūkęs. Į numatytus pasimatymus L.Stankūnaitė neatvykdavo, dėl ko nebuvo įvykdytas pasimatymų procesas.

nuotr. Kauno apygardos prokuroras Darius Jakutis ir Laimos Stankūnaitės ir jos dukros Deimantės gynėja Neringa Grubliauskienė ruošiasi ginti savo pozicijas. Byla, net ir ,,arkliui“ aišku, kad  seniai pralaimėta. Reiktų tokiems, kaip D.Jakutis, muštis į krūtinę ir atgailauti. Jie dar griebiasi šiaudo. Bando bet kokia kaina apkaltinti be kaltės.

 

Prokuroras D.Jakutis Audronę Skučienę įkyriai kamantinėjo, kodėl ji neatrakino namo durų, tarsi, ji būtų to namo šeimininkė.  Tą patį darė ir L.Kedienei. Atsakymas buvo vienareikšmis, kad tokioje egzekucijoje, kai didžiausias pajėgas mato privačioje valdoje,  apsiginklavusius su visa ginkluota amunicija, apsirengusius juodai su kaukėmis, kai  visi buvo  ištikti šoko apie durų atidarymą minčių nebuvo. Buvo žinoma, kad jų tikslas jėga išplėšti mergaitę iš saugios aplinkos ir grąžinti ją  motinai. Atidaryti duris, tai mergaitę atiduoti į tvirkintojos rankas. Taip elgtis gali tik nusikaltėliai.

 

  Korumpuotiems teismams atrodo kitaip. Ištvermingai besilaikanti, neliečiamybę turinti teisėja Neringa Venckienė, bent 5 kartus prašė, kad atidarytų duris tie, kurie buvo arčiau jų. Ji pati sėdėjo ant kėdės, o jos kaklą buvo apsikabinusi mergaitė.  Deimantė,  po 2012 metų kovo 23 d. smurtu bandymo atimti ją  iš senelių namų, prašė, kad gyventojai nepaliktų tų namų, nes jai tuomet gyventi saugiau ir ramiau. Deimantė, už tvirkinimo veiksmus, motinos nekentė.  Sakė močiutei, kad kai jai bus apie 56 metus aplankys, kad pažiūrėtų, kaip ji gyvena.

nuotr. teismo salėje prieš posėdžio pradžią

 

Prokuroras kamantinėjo liudytojas kodėl privačioje valdoje rinkdavosi žmonės? A.Skučienė sakė, kad klausimas ne jai, nes ji nekvietė žmonių. Klausti reiktų tų, kurie ten atvykdavo.

Posėdžio pabaigoje Neringa Venckienė prašė teismo, kad pirmiausia tikslinga būtų apklausti L.Stankūnaitę ir jos dukrą Deimantę.  Jos šioje byloje yra ieškovės. Teismas vis išsisukinėja.  Atsakymai iš tarnybų prieštaringi. Yra paskelbta mergaitės tarptautinė paieška dėl jos dingimo. Ryšium su  tuo, gal bereikalingai nagrinėjama ir vilkinama byla, jei nėra net ieškovių?- klausė atsakovė N.Venckienė.

 

 Blaškėsi savo parodymuose adv. Neringa Grubliauskienė. Ji viename posėdyje teigė, kad mergaitė nebemoka lietuvių kalbos, kitame pasitaisė, kad kalba su akcentu.  Teisėjas V.Meidus pareiškė, kad tik pabaigoje bus apklausiama L.Stankūnaitė, o jos dukrą  gal išvis nekvies. Spręs po L.Stankūnaitės apklausos. Tokie pareiškimai sukėlė įtarimus, kad mergaitės gal nebėra gyvųjų tarpe arba vaistais sunaikinta jos atmintis.

 

Sekantis teismo posėdis rugsėjo 10 d. Bus apklausiami kunigai Jonas Varkala ir Mindaugas Martinaitis, Renaldas Ščiglinskas, policijos darbuotojas Romas Oželis, stebėjęs šturmo operaciją bei kiti liudininkai. Šiam posėdžiui, kai kurie liudytojai negavo kvietimų! Netgi liudytojas Vytautas Kedys, kuris gyvena kartu su savo žmona L.Kediene, bei dukra Neringa Venckiene! Matyt vasaros atostogų laikas per trumpas.  Nors nuo paskutinio posėdžio birželio mėnesį praėjo beveik trys mėnesiai, bet teismo darbas stringa. Išlaikytiniams juk eina alga. Kur skubėti?