STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis PERMAINŲ DVELKSMAS AR MIGLA Į AKIS?
Alvydas Veberis    PERMAINŲ DVELKSMAS AR MIGLA Į  AKIS?

Alvydas Veberis

 

PERMAINŲ DVELKSMAS AR MIGLA Į  AKIS?

 

 

   

Uždarius ir susidorojus su ,,Celofanu", Landsbergis patapo žmogumi, kaip visi. Plastiko ,,skuduras“ (kenkianti sveikatai kaukė) uždėtas pagal laikinų administratorių  reikalavimą, o ne pagal Miliūtės išsireiškimą, kaip ,,bybianosis". Profesorius šį kartą elgiasi  neprotingai. Kaukė  kenkia sveikatai. Reikia pasidomėti mokslininkų, profesionalų patarimais, kurie medicinoje virusų, vakcinų gamyboje ir jų tyrimuose yra išdirbę po 20-40 metų,  o ne vadovautis pasaulio tironų planais  kurie,  už Judo sidabrinius, ne tik baigia sunaikinti Lietuvą, bet visą žmoniją.

 

Tokiais beraščiais pliuškiais, kaip sveikatos ministras Dulkys, psichiatras Slušnys (kuris žinojo apie vaikų tvirkinimus Švėkšnoje, bet tylėjo. Įdomu, kodėl slėpė tai? Gal pats naudojosi tomis paslaugomis, kaip Viešvilės globos namų direktorius?), kitų  politikierių  ar  ,,barškančių puodynių“ teiginiais ir mokslu, gali pasitikėti tik ,,avių" banda ir ,,megztosios“ beretės įtikintos LRT sisteminių ,,skalikų“ melu.

 

Profesorius V.Landsbergis ir jo,,šaika“  daug kalba apie kaimyninių šalių  diktatūrą, pamiršdami  pasakyti, kad Lietuvos diktatoriai  lenkia tiek Lukašenką, tiek   Putiną. Jiems iš ,,dėdulės“ ir jo šachmatistų ,,šaikos“  yra ko pasimokyti. Reikia pripažinti, kad R.Ozolas buvo teisus, sakydamas, kad V.Landsbergis labai pavojingas ir klastingas veikėjas. Erlickas tą patvirtina, kaip visada tiksliai: ,,Lietuvos širdyje sėdi senis, prisiuvęs  Tėvynę, prie savo kišenės“.

Atsirado  ir tokių, kurie ne Dievo, bet Landsbergio ir Adamkaus garbei stato bažnyčias! Viena jau pastatyta Radviliškio raj. Rokainių km. Tai milijonieriaus Kazimiero Masilionio nuopelnas. Kad bažnyčia nepatektų į bažnyčios rankas užrašė dukros vardu. Mane už paviešintą žinią visiems laikams tuoj pat užblokavo Facebook paskyroje. Vadinasi suveikė.  Išsigando Dievo bausmės.

 

http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis-landsbergis-blusos-koja--627.html

 

Ar tikrai V.Landsbergio yra  krikščioniška pozicija ir vertas tokių dovanų, kaip bažnyčia? Ką į tai Dievas pasakytų?  Tą pačią minutę lieptų sunaikinti tokį šedevrą. Nepaisant to, visada Landsbergį  galima sutikti  ,,Babelei‘‘ priklausančioje katedroje, sėdintį pirmoje suolų eilėje tarp suklaidintos tikinčiųjų minios, kad įgytų ,,šunaujos“ pasitikėjimą. Metui atėjus, parodo savo tikrąjį veidą, išvadindamas fašistais, jedinsvininkais, kurdupeliais... Gal ir teisus profesorius?  Kur galima rasti tokių ,,durnių“, kad virš 30 metų tauta naikinama ir viso to ,,šunauja“ nesupranta? Išlaikytinis ne tik ,,šeriamas‘‘  biudžeto (tautos) pinigais, bet pensininkas ant tiek ,,škados“ pridaręs, kad be apsaugos nė žingsnio iš namų. Apsauga taip pat išlaikoma iš mokesčių mokėtojų pinigų. Tikrai brangus senelis!

 

,,Dėdulė‘‘, atskleidė savo tikrąjį veidą per sausio 13 minėjimą. Kad nenušvilptų nedrįso kalbėti.   Tautai vis tiek įkando:  išvadino jedinsvininkais, fašistais. Padėčiai sušvelninti, prieš vasario 16, surengė dialogą, su žodžio kišenėje neieškančiu, ,,šoumenu‘‘ A.Orlausku.

 

Pokalbio metu abu pašnekovai vizgino ,,uodegas". Profesorius  apsimetė visišku durniumi, klausdamas savo pašnekovo, kad jam nežinoma, kuo tauta vis dar nepatenkinta?! Per 30 metų pasiektas Valstybėje dugnas visose valdymo struktūrose. Pusės darbščiausios tautos neliko! Ekonominis nuosmukis, betvarkė sveikatos srityje, teisinis nihilizmas, didesnė gyventojų dalis paversta ubagais vos galą su galu suduria  gyvendama iš  maisto banko davinio, išmaldų gatvėse ar ieškodami maisto šiukšlių konteineriuose...

 

Kainos beatodairiškai auga.   Savižudybių skaičius vienas didžiausių pasaulyje, o tautos išlaikytiniai (Lietuvos teritorijos administratoriai, pasivadinę valdžia) išsiauginę pilvus, varvančiais nuo taukų veidais,  ,,pamsta‘‘ engdami tautą. Švaisto biudžeto lėšas kairėn ir dešinėn. Ne gana to, rūpinasi ne savo tautos piliečiais, bet  gautais kreditais šelpia svetimas šalis, karų organizatorius.  Grąžinti skolas, be abejo, teks  Lietuvos žmonėms. Ir ,,dėdulei“ visa tai nesimato? 

 

Jei pašnekovas Artūras savo laidoje ,,Iš kiemo pusės" aiškiai problemas įvardija, tai šiame pokalbių ,,šou" tarsi bijo, kad jam nesibaigtų taip pat, kaip Lozoraičiui, Šliužui, Čilinskui, Abromavičiui, Kiesui, Pociūnui, Kedžiui, Ūsui..., Pakaunės savanoriams, ar tiems asmenims, kurie buvo surašyti ir perduoti Šustauskui, kad jie būtų sunaikinti. Ten jų ilgas sąrašas. Kas tuos sąrašus kūrė? Gal Puškinas? Nereikia apsimetinėti.

 

Profesorius diskusijoje nori, kad Orlauskas, nupuolusius iki degradacijos lygio ministrus įvardintų, kas juos pakeistų. Gal, norima, kad jie irgi paslaptingai dingtų ar būtų sunaikinti, kaip tie, kurie aukščiau paminėti? Koks to pensininko reikalas? Tauta spręs. Kas gali paneigti, kad profesorius pergyvena tik dėl to, kad dar nepilnai sugriauta Valstybė, o tauta jau praregėjo ir pamatė, kas yra kas?  Išsigando parašų rinkimo Referendumui ar  imituojamų kartuvių? Puikiai supranta, kam jos skirtos. Plakatuose, prie Seimo 2021-08-10, aiškiai matėsi mūsų valdžios nusikaltėlių veidai ir jie buvo paviešinti.

 

Ne toks kvailas A.Orlauskas, kad nematė video medžiagos ir šiame pokalbyje nutyli, kaip jis vertina Astros Genovaitės Astrauskaitės suorganizuotą 2021-08-10 d. daugiatūkstantinį piketą prie Seimo. Jeigu bijo išreikšti savo nuomonės prie ,,dėdulės'', tai kuo jis skiriasi nuo ,,šaikos''? Paskutinėje Rūtos Janutienės laidoje su Astra Genovaite Astrauskaite, jos atskleidė  ,,Šeimų Sąjūdžio“ neaiškius tikslus.  

 

Paslaptingai kuriama nauja partija prisliūkinti prie ,,lovio“. Profesorius teisingai pastebėjo, kad tokiems pakeitus valdžią,  niekas nesikeis,  apart naujų veidų. Dėl partinės priklausomybės  nebeneigė ir Orlauskas, nors prieš tai Raimondas Grinevičius kalbėjo, kad Šeimų sąjūdis ne politinis, bet  visuomeninis judėjimas ir ne daugiau.  Apetitas bevalgant. Dėl nesąžiningumo  laivas jau skęsta. Kad nepasiektų dugno, teks gelbėti kitiems. Ylos iš maišo greit išlenda. Ko gero keisis ir vedlys.

 

A.Orlausko laidose ,,Iš kiemo pusės" visi taškai sudėlioti ant ,,i". Gaila, kad Orlauskas akistatoje su ,,dėdule“ daug pagirų skiria tautoje pasmerktai konservatorių partijai ir komunistų veikėjui L.Linkevičiui. Kas tai? Žmonių kvailinimas? Ar talkinimas Landsbergių klanui? Todėl bepigu, turint tokius ,,Šeimų sąjūdžio" pašnekovus ir toliau  mulkinti liaudį.

 

Landsbergių klanui matyt baigėsi laikai, kai galima apsimetinėti, bloginti santykius tarp kaimyninių valstybių ir provokuoti karus. Ne gana to, senelis  seniai garsiai trimituoja, kad pasiekti pergalei reikia kuo daugiau aukų ir kraujo (pavyzdžiai iš Baltarusijos, Ukrainos sukilimų). Po to, tarsi gailisi aukų, kaip žuvusių per sausio 13. Kai kas viešai tvirtina, kad ir Lietuvos aukos ne be ,,dėdulės" žinios palindo po tankais. Ar visa tai Tauta žinodama ne todėl nušvilpė chameleonus palapinėje prie Seimo, o aukas pagerbė tylos minute, tardami jiems ,,ačiū"?

 

 

nuotr. skambaus plakato autorius Kazimieras Grabys liko paniekintas. Jis – ilgametis Lietuvos Sąjūdžio narys, Atgimimo ir Nepriklausomybės metais ėjo Panevėžio skyriaus sekretoriaus pareigas. 1991 m. sausį ,,savo krūtine“  gynęs Seimą ir stovėjęs priešakinėse linijose.  Jam apmaudu, kad profesorius Vytautas Landsbergis protestuotojus vadino „Jedinstvo“ nariais.


Profesorius, per Lietuvos nepriklausomybės  Vasario 16-osios minėjimą,  iš Signatarų namų balkonėlio vienas nedrįso net nosies iškišti. Tauta šią dieną pamatė Landsbergių gaujos (KGB komunistų aplaišų) baimės agoniją. Sutelktos gausios pareigūnų pajėgos. Jie kratė automobilius, piliečių rankinukus ir kišenes, atiminėjo plakatus, uždarė Pilies gatvę, suleidus pagrinde  tik surūšiuotus Landsbergio šalininkus...

 

Gedimino prospekte buvo pasiruošę šventės dalyvius tramdyti net  tankais! Kokios didelės baimės akys!  Ekrane žmonėms smegenis ,,pudrino'' Tapinas.

 Daugybė garsiakalbių užgožė tautos piliečių nuomonę. Ne gana to, baimės apimtas tarybinis profesorius, pirma savęs į balkonėlį išleido  ,,Rusijos paslaptį‘‘ - Lietuvos ,,dalią".  Ji galingesnė už kuprotą seneliuką. Turi net juodą karatė diržą! Kaip visada, seneliukas  klastingas ir atsargus. Te pirmi  smūgiai krenta jai. Kad taip neįvyktų daug įdėta pastangų. Nepadėjo. Nušvilpė abu, skanduojant ,,Gėda“.  Klastingai pasisavintą Sąjūdžio vedlio vardą iš Ozolo, tauta priminė plakatu.

 

 

Komunistų veikėjai vartosi, kaip chameleonai.  Priėmę priesaiką ištikimai tarnauti komunistų partijai, užsislapstė 75 metams!   Žino, kad per tą laiką seniai išmirs, istoriją perrašys (ką sėkmingai jau daro).  Jaunimui terūpi tik Stambulo konvencija, narkotikai, palaidas gyvenimas ir Armonaitės proteguojama kelionė į Kosmosą. Taip sakant, ,,trali vali“, diriguojant konservatoriams ir linksmiesiems Laisvės, liberalų partijų veikėjams. Tokiems Žemės planetoje vietos jau maža.

 

 Kas gali paneigti, kad per vasario 16 profesoriaus kalbą, skambėjo iš anksto paruoštas įrašas ir samdytų provokatorių – jaunųjų konservatorių  šūksniai ,,ačiū“?  Ar tai profesoriui padėka už baigiamą sunaikinti  Lietuvą? Tiesa ta, kad be jo ,,trigrašio‘‘ niekas nevyksta.

 

Tauta bunda. Kaip ir visais laikais, jei liks nors vienas doras lietuvis, Lietuva išliks. Svarbiausia žinoti, kad be Dievo pagalbos to neįvyks. Marijos, mišios, katalikų bažnyčios celibatiniai klaidintojai ir stabai nepadės. Eilinį kartą primenu, kad ne Landsbergių klanas, pasauliniai globalaus pasaulio  tironai, bet KRISTUS  yra TIESA, KELIAS ir GYVENIMAS. DIEVAS savo garbės neperleido NIEKAM nei savo šlovės stabams. Tik  Jo rankose  PERGALĖ. (Biblija. Iz 42-8)

https://www.youtube.com/watch?v=drkTxtdKBNU