STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. UŽDUSO SKALIKAI?
Alvydas Veberis.    UŽDUSO SKALIKAI?

Alvydas Veberis

 

ĮVYKO STEBUKLAS!

PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISME

NELIKO ,,VIAUKSINČIŲ“

SISTEMINĖS ŽINIASKLAIDOS  ,,SKALIKŲ“!

 

Po dešimties metų PANEVĖŽIO apygardos teisme jau antras teismo posėdis, kai neliko nei vieno sisteminės žiniasklaidos ,,skaliko“.  Visiškas ,,štilis‘‘. Gal išsikvėpė, nes  visuomenė primaitinta pertekline melo doze, o dabar viskas lenda į paviršių?  Užduso ar ruošiasi  naujai melo bangai?

 

Kaip buvome informavę teismas tęsia darbą. Teismo kolegijos sudėtis nepasikeitus: teisėjai Valdas Meidus, Jolanta Račiuvienė, Valdas Ciesiūnas.

Apklausti du liudininkai.  Tai kunigas Mindaugas Martinaitis ir Garliavos pagrobimo šturmo vadovas buvęs Kauno rajono policijos komisaras Romas Oželis. Jis 2016 m. atsisveikino su valstybės tarnautojo pareigomis ir teko padėti jam pareigūno uniformą. Pagal tai, kaip vykdė Garliavos mergaitės pagrobimą, reikia tikėti, kad toks pareigūnas nebuvo  vertas dirbti policijos darbe.  Greičiau tiktų  gatvės banditų gretose.

 

R.Oželis priesaiką teisme priėmė ištardamas žodžius: ,,Tepadeda man Dievas“.  Vargu ar tokiems tipams Dievas gali padėti? Biblijoje parašyta:  „Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių.“ Stebėdamas pagrobimą, privataus namo viduje ir betarpiškai matydamas streso išgąsdintus žmones, pačią mergaitę Deimantę, kuri visomis išgalėmis stengėsi save apsaugoti apsikabinusi savo globėjos Neringos Venckienės kaklą, girdėdamas jos nenorą eiti su mama, priešinimąsi motinos L.Stankūnaitės koviniems veiksmams, jis kaip policininkas ne tik nesustabdė įvykių  dramos, bet paklusdamas privačios antstolės Sonatos Vaicekauskienės reikalavimams, netgi davė nurodymą, panaudoti prievartą prieš neliečiamybę turinčią teisėją N.Venckienę.

 

nuotr. Aukštesnių  vadovų ir privačios antstolės S.Vaicekauskienės nurodymų ir reikalavimų vykdytojas Garliavos ,,šturmo" vadas Romas Oželis 

 

  Žinojo ir tai, kad prievarta prieš mergaitę negalima. Jis išklausęs  policijos komisaro Renato Požėlos instruktažą taip pat pripažino, kad girdėjo nurodymą, kad prievarta prieš mergaitę negalima. Pagal jo paaiškinimus ir visuomenei matytą video įrašą, kurį slėpė net aštuonerius metus, tokie kaip Romas Oželis, yra galimai  nusikaltėlis. Kur jų priesaika: GINTI. SAUGOTI. PADĖTI? Ar tie žodžiai galioja, kai gina nusikaltėlius?  R.Oželis daugumą detalių stengėsi neprisiminti, motyvuodamas atminties stoka ir sena įvykių eiga.

 

Apklausiamas kunigas Mindaugas Martinaitis pasakojo tai ką matė prieš pagrobimą, kol iš pastato  pareigūnų nebuvo išvestas. Jis kalbėjo, kad matė išsigandusią mergaitę bei visus kitus žmones apimtus baimės. Deimantė priešinosi grįžti pas mamą, išreikšdama savo valią. Kunigas žinojo apie pagrobimo operaciją, kuri buvo  nesėkmingai įvykdyta  2012 m. kovo 23 d.

 

Tuomet  slapta, be globėjos N.Venckienės žinios,  įėję pareigūnai su Deimantės mama Laimute Stankūnaite smurtu bandė išplėšti mergaitę. Pareigūnai tuomet išmušė A.Skučienei dantis.  Ją, Deimantę ir jos močiutę  L.Kedienę sužalojo. Jos patyrė psichologinį ir fizinį smurtą. Tuo metu jų veiksmus nutraukė vaikų teisių apsaugos pareigūnė  Andželika Vežbavičiūtė.  Ši pareigūnė pamačiusi ypatingai grubų Deimantės mamos L.Stankūnaitės elgesį, siekiant ją išplėšti iš įstatyminės globėjos, sustabdė tą procesą ir pareikalavo grobikus išsinešdinti.

nuotr. atsakovė Neringa Venckienė ir kunigas Mindaugas Martinaitis

 

Deimantė visomis savo jėgomis stengėsi nepatekti į grobikų rankas, nesugrįžti į savo mamos namus, nes ji pati pačiu tikriausiu būdu, kaip tiesioginė liudytoja ir nukentėjusi, suprato ir priešinosi tam. Būtent vaiko, Deimantės, elgesys akivaizdžiausiai parodo, kur jai yra didžiausias  žinomas pavojus.  Todėl, kaip ir kiekvienas gyvis, saugojosi nuo to pavojaus visomis išgalėmis.

 

Kunigas Mindaugas Martinaitis toliau pasakojo, kad kai 2012.05.17 d. pareigūnai įsiveržė į vidų, taip pat buvo naudojama prievarta. Kameros sumontuotos viduje buvo nusuktos.  Iš patalpos pašalino visus ten buvusius, kad pareigūnai galėtų slėpti savo nusikalstamus veiksmus. Jam gavus žinią,  kad bus grobiama mergaitė, jis anksti ryte atvyko į šiuos namus.

 

Suprantama, kad tiek artimieji, tiek susirinkę gyventojai nenorėjo atiduoti mergaitės į nusikaltėlės motinos  rankas. Mergaitė, pamačiusi juodai apsirengusią ginkluotą gaują suprato, kad ją norima išvežti, todėl ji priėjusi prie lango šaukė antstolei S.Vaicekauskienei, kad niekur iš čia nevažiuos. Vėliau, motinai panaudojus kovinius veiksmus klykė, visomis išgalėmis ir nenorėjo atitrūkti nuo Neringos. Visą panaudotą smurtą kunigas vėliau matė iš viešosios erdvės video įrašų internete.  

nuotr. Neringa Venckienė

 

Po šių liudytojų apklausos, teismas numatė paskirti papildomas  datas teismo posėdžiams, kurios numatytos net gruodžio mėn. 2 ir 15 d.d.! Tai aiškus bylos vilkinimas ir betvarkė teismo darbe. Kai kurie liudytojai neatvyksta, nerandami jų adresai, nors tam laiko nuo birželio mėn. turėjo į marias. Lapkričio mėn. padaryta išvis pertrauka, neva vėl teismas atostogaus. Pagal jų tokį darbą, matyt aplamai jie gyvena atostogomis ir susirenka į darbą pagerti kavutės. Matyt tas narkotikas proto neprideda. Kai kam ir tiek užtenka, nes priimtos nutartys priešingos realybei.

 

 O gal taip vyksta,  nes įsigalėjusi korupcija? Už didelius pinigus ar sunku išteisinti nusikaltėlius? Juk teisėjai, apart  N.Venckienės, nepakaltinami. Jokios atsakomybės. Keista ir tai, kad visi Garliavos įvykių pareigūnai vykdę galimai nusikalstamas veikas, paaukštinti pareigose! Tai padaryta su buvusios prezidentės D. Grybauskaitės žinia. Ar tas pats įvyks ir Panevėžio teisėjų kolegijai, kuri galima spėti iš anksto, bandys iškraipyti TIESĄ ir N.Venckienę nubausti? Jie kito pasirinkimo neturi, nes per gyliai išsikasė sau duobę.

 

Posėdžio pabaigoje buvo pateiktas LR Generalinės prokuratūros raštas Lietuvos respublikos ministerijai dėl papildomos informacijos pateikiant dingimo komitetui dėl skubių veiksmų dėl Valstybės saugomos Deimantės Kedytės padėties (dingimo).

 

Atsakovė Neringa Venckienė nebe žodžiu, bet raštu teismo prašė, kad teisme, o ne nuotoliniu būdu būtų apklausta ieškovė L.Stankūnaitė ir jos dukra Deimantė. Teisėjas V.Meidus tuo momentu aiškiai matėsi, kad pasimetęs ir jam šis prašymas buvo atgrasantis. Vis kartodavo, kad po L.Stankūnaitės apklausos spręs apie Deimantės apklausą. Akivaizdžiai matėsi, kad Deimantė nebus apklausta. Tuo galima suprasti, kad jos atmintis sužalota arba nebėra gyvųjų tarpe.

nuotr. advokatė Neringa Grubliauskienė ir prokuroras Darius Jakutis

 

Pagrindinis prokuroro D.Jakučio ir advokatės Neringos Grubliauskienės  klausimų akcentas, kodėl geranoriškai nebuvo atidarytos namo durys. Atrodo silnapročiai. Koks skirtumas ar duris išlaužė, ar jos būtų geruoju atidarytos?  Vis tiek buvo iš anksto numatyta, kad mergaitė bus grobiama prievarta.