STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis TIKRASIS ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VEIDAS
Alvydas Veberis     TIKRASIS ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS  VEIDAS

Alvydas Veberis 

 

TIKRASIS ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS  VEIDAS

 

 

 

 

Pagaliau belgų filmo kūrėjai atėjo man į pagalbą. Tą žinią pirmasis man perdavė  Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros klebonas Egidijus Venckus. Tai buvo džiugi žinia. Prieš kelias dienas taip pat sužinojau visą informaciją, kur pradangintas  mano iniciatyva pagamintas ir pastatytas ,,Kryžių kalne" Dekalogas (2 akmens plokštės su 10 Dievo neiškraipytų įsakymų).

 

Eilę metų nei policija, Meškuičių seniūnija, vyskupas E.Bartulis, prokuratūra, video kameros neužfiksavo ir  nerado nusikaltėlių. Tačiau nuo Dievo nėra nieko paslėpta, kas nebus atidengta. Dievas atsiuntė ,,razbaininkus" man tiesiai į namus. Nuo 1993 metų, kai Kryžių kalną aplankė popiežius Jonas Paulius II,  vyksta šiame Jurgaičių-Domantų piliakalnyje inirtinga kova tarp blogio ir gėrio. Tarp Tiesos ir melo.

 

Esu parašęs daugybę straipsnių, pastatęs Dekalogą, tačiau šėtono dvasia iki šiol siautėja šiame kalne. Pats Dievas belgus    atsiuntė man į pagalbą pačiu laiku. Ne tik man, bet visai suklaidintai tikinčiųjų bendruomenei. Seniai to laukiau. Kuriamo Belgijos meninių kino filmų kompanijos, prodiuserio Sebastieno Brumagne  filmo „Paskutinė vakarienė-Dieviška pranašystė“  filmuota Judo siurrealistiška košmaro scena,  manau, sugebės atskleisti tikrąjį Romos katalikų bažnyčios - Babelės (ištvirkėlių namų) veidą.  Linkiu jiems kuo geriausios kūrybinės sėkmės. 

 

Ta pačia proga, linkiu Ramybės, Išminties visiems tiems, kurie ,,stūgauja" ir nori pasmerkti tą kuriamo filmo epizodą, kuris nufilmuotas šiame kalne. Jis tik atskleidžia vienos iš šiurpiausių visame pasaulyje vietos realų  veidą. Piktojo apsigyvenimą šiame kalne.  Kristus visus Kryžių kalno prekiautojus išvaikytų botagu. Jis, gyvendamas žemėje, prieš 2000  metų,  tą  padarė šventoriuje prie Saliamono šventyklos Dovydo mieste. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E4PjSTeDMdI