STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. SOVIETINIAI INTRIGANTAI

,,Šaukis manęs, tai išklausysiu tave

ir parodysiu tau didelių bei nesuvokiamų

dalykų, apie kuriuos nieko nežinai''

(Biblija, Jer 33,3).

 

SOVIETINIAI  INTRIGANTAI


Seimo narys M.Bastys savo kolegoms parodė taukuotą špygą ir išėjo pakelta galva, kad sugrįžtų. Seime sovietiniai neliustruoti KGB-nikai pratrydo. Rėkia garsiausi tie, kam daugiausia skauda.


Lietuvos sovietinių pakalikai (dirbusių KGB žvalgyboje) infiltruoti į visas valdžios struktūras. Liustracijos procedūra nebuvo atlikta, nes tokiu atveju, jie negalėtų eiti atsakingas pareigas, vadovauti šaliai bei grobti Lietuvos turtus, tapdami milijonieriais iš valdiškų atlyginimų. Lietuvos piliečiai iškovojo laisvę ir nepriklausomybę, kad šiandieniniai vadovai įnirtingiau nei okupantai naikintų Lietuvą ir susidorotų su jiems nepaklusniaisiais.


Gerą saują pipirų įpylė ,,Respublikos“ vyr. redaktorius Vitas Tomkus. Jis paviešino KGB sąrašus. Juose savo atvaizdus pamatė pirmiausia tie, kurie įnirtingai persekiojo Lietuvos patriotus ne tik sovietų laikais, bet ir Nepriklausomoje Lietuvoje. V.Tomkus išmintingai pasielgė į galimų KGB sąrašą (jie buvo įslaptinti 75 metams) įtraukęs save ir keletą nekaltų asmenų, kad padaryti intrigą, ir būtų lengviau išsisukti nuo atsakomybės. Jis pabūgo likti dar viena auka, nes mato, kaip pedofilai ir jiems prijaučiantys doroja Neringą Venckienę ir jos šalininkus. Tam jie pasitelkė sisteminę žiniasklaidą ir teisėjų eskadrilę, kurie dirba už Judo sidabrinius.


Paskutiniuose rinkimuose valdžia išsprūdo iš konservatorių-krikščionių rankų. Jie tokio akibrokšto negali dovanoti. Tauta stebi dykaduonių išlaikytinių rietenas Seime. Opozicija kaišioja valdančiajai partijai pagalius į ratus, kad vėl galėtų sugrįžti. Tam tikslui griebėsi paskutinio šiaudo, kad atitraukti dėmesį nuo V.Tomkaus paviešintų sąrašų. Pasinaudojo M.Basčiu. Iškilo sovietiniams pakalikams gyvenimo ir mirties klausimas. Išliks valdžioje ar susinaikins. Vėl daromos intrigos. Nepavyko apšmeižti mirusius Lietuvos patriotus D.Banionį, V.Sladkevičių, S.Sondeckį, tai nusprendė, kad gal pavyks su M.Basčiu ir A.Skardžiumi.

 

Bastys pasitraukė pakelta galva. Net jam pasitraukus sukviesti jų agentai ir nesusigaudantys purvinoje politikoje į gausų mitingą prie Seimo Rūmų. Jie garsiai rėkė ir trimitavo, kad reikalingi priešlaikiniai rinkimai. Tai tik dar viena dūmų uždanga, nes ir patys rėkiantys tuo abejoja. O gal, panaudoje žiniasklaidos ruporą ir visas įmanomas juodąsias technologijas, netyčia apkvailins liaudį ir priskres prie lovio baigdami sunaikinti Lietuvą. Kas žino?


Atmink, Naisių pagoni ir išverstaskūri krikščioni, kad teisdami M.Bastį nubaudėte save. M.Bastys viešai, pačioje garbingiausioje Seimo salėje, kaip ir disidentė N.Sadūnaitė, išdrįso ne tik priimdamas priesaiką prašyti Dievo pagalbos, bet ir tuomet, kai pakliūvo į intrigantų voratinklį. Užteko vienui vienintelio balso ir pergalė jo rankose, bet jam talkino Dievas. Jis baigdamas savo kalbą paprašė, kad Dievas duotų išminties ir užkietėjusioms širdims (šiame video 2.41 min. https://youtu.be/MLIyM67bPM4?t=9588

Tokia pat pergalė pasiekta žurnalisto Giedriaus Grabausko Klaipėdos teisme. Jis važiuodamas išklausyti nuosprendžio pasitikėjo Dievu ir skaitė Bibliją. Jo kolegos abejojo Dievo galia. Jis išteisintas, kolegos nubausti įkalinimu.


Tai turėtų suvokti visi, kad dora, sąžinė šio pasaulio dimensijos. Savo jėgomis bandantys pasiekti pergalę jau 10 metų, kai tebetąsomi Garliavos įvykių dalyviai. Išmėtytas palapinių miestelis Daukanto aikštėje su visais ,,Bado akcijos“ dalyviais už teisingumą Lietuvoje. Jie dabar tarpusavyje pešasi teismų salėse dėl padarytų klaidų ir taip trokštamų pergalės laurų, kurių nesugebėjo pasiekti. Žlugo referendumas dėl žemės, surinkęs virš 300 000 parašų, o jo vadovas P.Šliužas sunaikintas.

 

Neliko vienijančio Demokratinio judėjimo ir jo vadovo teisininko K.Čilinsko. Jiems Dievas ir dora liko už durų. Narkotikais apkaltinti bandė mane vienas Šiaulių pedofilas su savo išaugintu įsūniu, kuris apvogė Fondą. Mane įkišo į kalėjimą, tačiau netrukus teko paleisti. Tą pačią akimirką mane pakeitė 40 Šiaulių AVPK ONTT komisarų, kurie jau ketvirti metai, kai tebevarsto Panevėžio apygardos duris. Fondui žalą pedofilas su įsūniu atlygino. Šį sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti. Noriu atkreipti dėmesį, kad savomis jėgomis be Kūrėjo pagalbos pergalė negalima arba ji trumpa ir trapi.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MLIyM67bPM4 )