STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. PEDOFILŲ KRACHAS
Alvydas VEBERIS.    PEDOFILŲ KRACHASAlvydas VEBERIS

 

Visuomenės aktyvūs piliečiai sekami, blokuojami, informacija visomis išgalėmis slepiama... Nepaisant to, tauta bunda. Genocido vykdytojai jokiomis koronaviruso isterijomis nepasislėps po melo kauke. Viskas lenda į paviršių.

 

 

Parašyta: 

 

NĖRA NIEKO UŽDENGTA, KAS NEBUS ATIDENGTA, IR NIEKO PASLĖPTA, KAS NEPASIDARYS ŽINOMA“. ( Biblija. Mt 10, 24–33 )

 

Jėzus kalbėjo apaštalams:

 

„Taigi nebijokite jų. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų (velnių), kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to ( Dievo), kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.

 

Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“.

 

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Deimantas Braziulis: 

 

Nebijokite, nebijokite, nebijokite....

 

,,Stebiuosi kitų drąsa, ypač kankinių, kurie turėjo ryžto išstovėti  tiesoje ir rinkosi mirtį, ne išdavystę. Šie pavyzdžiai įkvepia ir suteikia drąsos. Vis, atrodo, ieškau to, kas eitų pirma manęs, kas suteiktų pavyzdį, padrąsintų į ką galima atsiremti ir kuo galima pasitikėti tada, kai aplink tarsi nieko nėra. Jėzus eina pirma mūsų ir rodo pavyzdį, bet baimė dažnai aptemdo akis, ir protą. Baimėje nematai nieko aplink.  Matai tik tai, kas gąsdina, matai tai, kas atrodo nepamatuojamai baisu, tai, kas mane gerokai viršija.

 

Velnio taktika yra įvaryti mums baimės, kad nedrįstume nieko daryti, kad būtume baimės suparalyžiuoti ir neveiksnūs. Juk žmogų paprasta valdyti kai jis bijo. Kada jis bijo - kitų žmonių nuomonės, kalėjimų, trėmimų, bijo pasipriešinti ir t.t. Mūsų tautoje yra tokių liudytojų, kurie dėl tiesos ėjo ir į kalėjimus, ir į lagerius. Iš jų mes šiandien turime mokytis drąsos. Drąsa suteikia laisvę ir teikia ateitį. Be jos laisvė yra tik vergystė, o ateitis atiduota į kitų rankas. Tik laisvas ir drąsus žmogus gali kurti ateitį.

 

Jėzaus pasakyme „nebijokite“ slypi drąsinimas prisiminti, kad Dievas yra daugiau už mūsų baimes, kad Dievas yra didesnis už tą blogį kuris mums sukelia baimę. Ragina tikėti, kad ne blogis deda paskutinį tašką, bet Dievas, kuris yra visko Viešpats.

 

Tikėjimas be drąsos yra miręs. Šiandien krikščioniui trūksta drąsos pasakyti,  pasielgti ir gyventi pagal savo tikėjimą, pagal tai, ko Jėzus mokė ir kaip Jis gyveno. Apaštalas Paulius sako: ten kur yra baimė nėra meilės. Todėl ir Jėzaus tas pasakymas: kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje, mums kalba apie meilę, kuri nugali baimę. Jei aš Jėzų myliu žmonių akivaizdoje, tai ir Jis mane mylės savo Tėvo akivaizdoje, o jei bijosiu, tai ir jis manęs bijos."

 

 

NEBIJOKITE! Pasinaudokite šiuo Dievo žodžiu, kuris Šventame Rašte - Biblijoje ištartas daugybę kartų. Jei jus tildo žemės paviršiuje, skelbkite TIESĄ nuo stogų.

Ši trumpa įvykių apžvalga buvo parašyta prieš išviešintą Karolio Venckaus video, apie Garliavos įvykių 2012 m. gegužės 17 d. namo šturmą, pagrobiant smurtu ir prievarta Deimantę iš saugių jai namų.


https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=10335:kaip-buvo-paimta-mergaite-is-venckienes-namu-slaptas-irasas-kaip-buvo-sugriauta-pedofilijos-byla&catid=59&Itemid=101


Kur mergaitė šiandien nežino net artimiausi jos giminaičiai. Šiuo metu Valstybės ,,saugomą" mergaitę, ieško tarptautinės organizacijos. O tai ,,gerą" turim išlaikytinių valdžią!!

 

 

Pedofilija siaučia visame pasaulyje


,,Jei bijote kalbėti prieš šią neteisybę, tai leiskite nors man laisvai kalbėti šia tema“,- sakė Belgijos parlamentaras LAURENTAS LOUIS.


Baigdamas savo kalbą Parlamente, LAURENTAS LOUIS sakė: ,,Pasaulis pavojingas ne dėl tų, kurie daro piktus darbus, o dėl tų, kurie žinodami apie tai, šių nesustabdo“.
Analogišką pažeminimą, susidorojimą ir patyčias, kaip Neringa Venckienė ir jos šalininkai, kiek anksčiau, yra patyręs Belgijos parlamentaras LAURENTAS LOUIS?


Ar ne tokia korumpuota Lietuvos mafija? Gal dėl to R.Požėla vėl paskirtas generaliniu policijos komisaru, kad Garliavos mergaitės panaudotą 240 jėgos struktūrų armiją, panaudotų NERINGOS VENCKIENĖS ,,apsaugai"? Gal jėgos struktūros pritrūko darbo? Neduok Dieve, vėl paspruks akylai stebima, net ,,pririšta" prie kojos ,,bėglė"!


Deja, Tiesa visiškai kita. Kad galėtų saugiai apsisaugoti nuo pedofilų gniaužtų, kaip žinome, Neringa išvyko į Ameriką. Tik ne tam, kad TEISĖJA IR PARLAMENTARĖ bijojo TIESOS (kaip teigia lojalūs mafijos žiniasklaidos ,,skalikai), bet tam, kad apsaugotų savo ir sūnaus gyvybę. Ji niekur nesislapstė. Tuoj pat Amerikoje prisistatė policijos tarnybai ir pasiprašė politinio prieglobsčio.

 

Nesislapstydama apsigyveno, dirbo, vairavo automobilį, nusipirko namus, o  sūnus Karolis mokėsi. Aš, matydamas Lietuvos pūlinių ,,teisingumą” ir betarpiškai dalyvaudamas Garliavos įvykiuose, net du metus prieš jai išvykstant patariau, kad prašytų prieglobsčio užsienio valstybėse, nes televizijos ekranuose garsiai rėkiantys ,,pūliniai" jos ramybėje nepaliks. Visus tuos, kurie ką nors žinojo apie pedofilų irštvas jie persekiojo, tildė, o daugumą jų galimai nužudė. Neringa išlaukė iki pat pabaigos, kai visokie žemaitaičiai, masiuliai, žiniasklaidos ,,skalikai"… laukė susidorojimo su auka, uoliai iki šiol tarnaudami mafijai. Kur jie šiandien?


Gaila vieno, kad Neringa pasirinko matyt ne tą išreklamuotą ,,demokratinę” šalį. Pasirodo net ir ten demokratijos nėra arba ji labai  trapi. JAV valdžia provokuoja karus ir žudo žmones. Amerikoje ir visame Pasaulyje pedofilai įtakoja valdžią, teisėsaugą, medikus, bažnyčios tranus… Net prie Amerikos krantų yra atskira uždara sala su požemiais jų orgijoms. Ten jie elgiasi atvirai. Nesuvokė, kad žurnalistai, šiandieninėmis technologinėmis priemonėmis, pasieks ir išviešins jų įrengtą pragarą žemėje. Saloje susirenka Pasaulio galingieji, verslo magnatai, prezidentai, karaliai, Holivudo ,,žvaigždės”, net Dievo ,,tarnai”, kurie priedangai ir tikinčiųjų mulkinimui įsivedė celibatą. Tokių irštvų buvo ir yra Lietuvoje. Dalis atskleista: Pikeliškių, Viekšnių, Garliavos ... globos namai, (net mokyklos!) ir jų vadovai, ten  besilankantys asmenys.


Šiame žemiau įkeltas video, (kurį netrukus užblokavo) visiškai analogiškas Garliavos istorijai. Pedofilai ,,triumfavo“ ilgus dešimtmečius ir šimtmečius.  Kas svarbiausia viena  pagrindinių  irštvų yra pas  ,,Dievo tarnus" Vatikane.  Ar ne dėl to, užpakalius suraukę, Lietuvos kunigai beveik visi tyli? Gal laukia, kaip A.Ūso ir Neringos ,,netyčinės" mirties? Tokia analogija patikėtų tik pedofilai ir visiškas kvailys. Jie, kaip ylos iš maišo išlindo, kai  atsirado nors  vienas drąsius pi;ietis, turintis didelę gailestingą širdį, nepraradęs doros, sąžinės, sveiko proto.  Belgijoje toks Lorentas Louis, o  Lietuvoje Neringa Venckienė.   Pagarba jiems.

 

http://www.ekspertai.eu/laurentas-louisaspasaulis-pavojinga-vieta-ne-del-tukurie-daro-piktus-darbuso-del-tukurietai-zinodamiju-nesustabdo/


https://www.youtube.com/watch?v=EiN_YDff6L8