STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. MELO PROPAGANDA
Alvydas VEBERIS.    MELO PROPAGANDA

Alvydas Veberis

 

Prokuratūros ir politikų

MELO PROPAGANDA

 

 

2015-10-22 d. LR Generalinės prokuratūros prokuroras Tomas Krušna  rašo JAV Teisingumo departamento Tarptautinių ryšių skyriaus direktorei p.Mary Rodriguez dėl NERINGOS VENCKIENĖS ekstradicijos, kad jiems nežinoma jos su sūnumi gyvenamoji vieta JAV. Tačiau tame pačiame prašyme rašoma, kad prokuratūrai  net nuo 2013-04-08 d.  buvo žinoma, kad Neringa Venckienė  ir jos sūnus Karolis Venckus 2013-04-08 įsigijo bilietus skrydžiams Berlynas –Čikaga ir atgal. Tačiau atgaliniu skrydžiu nepasinaudojo ir liko JAV. Taip pat prokuratūra gavo informaciją apie jos gyvenamą vietą adresu 3813 Tulip Sl., Chicago, IL.

 

 Toliau PROKURATŪRA šiame prašyme rašo, kad 2013-05-10 d. paskelbta jos paieška, nors žino net gyvenamosios vietos adresą JAV nuo  2013-04-08. Skaitant tokį prašymą dėl Neringos Venckienės ekstradicijos  susidaro įspūdis, kad gal tokį prašymą rašė ligonis, nesuvokdamas ką aukščiau parašė tame pačiame savo rašte.

Atkreipkite dėmesį, kad Neringai apsigyvenus Amerikoje, jai toliau buvo kurpiami kaltinimai. Vėl priimtas  2014-10-16 d. kitas nutarimas paskelbti paiešką, o 2014-10-21 Kauno apylinkės teismo nutartimi N.Venckienei paskirta kardomoji priemonė suėmimas.

 

 

Tuomet, tik 2015-05-22, N.Venckienė pripažįstama įtariamąja ir vėl 2015-05-29 d. paskirta kardomoji priemonė - suėmimas.

Tai kiek galima mulkinti  LR žmones, kad Neringa pabėgo ir slapstėsi? Tai kaip N.Venckienė slapstėsi, jei prokuratūra viską žinojo? Pati N.Venckienė, tik patekdama į JAV, nurodė savo gyvenamą vietą. Po 2 savaičių Neringos sūnus Karolis jau oficialiai lankė Čikagos mokykloje septintą klasę. Tai gal ir jis slapstėsi palindęs po suolu?  Netrukus Neringa oficialiai įsidarbino ir paprašė politinio prieglobsčio. Buvo paskirta svarstymo data 2019-07-19 d.

 

Po 4 metų Neringa Venckienė įstojo ir studijavo JAV teisę, kur su pagyrimu gavo JAV teisės magistro laipsnį. Tai kur ta mokslo įstaiga, kurioje galima buvo slėptis? Gal Mėnulyje?  

Neringa įsigijo būstą, registruotą savo vardu. Gavo iš draudimo kompanijų ne vieną draudimo išmoką. Dirbo nuo pat pradžios viešose įstaigose. Pradėjo savo verslą gėlių parduotuvėje. Tai ir ten, gal po gėlėmis palindusi slapstėsi, o gal ufonautai ją slapstė nuo Lietuvos pedofilų persekiojimų?

 

Atėjus politinio prieglobsčio svarstymo datai, Lietuva, bendradarbiaudama su JAV, padarė viską, kad šis svarstymas būtų atidėtas. Teisininkams nebuvo paaiškinta atidėjimo  priežastis. Kas gali paneigti, kad tai atsitiko ne dėl aktyvios pedofilų įtakos.

Klausiu, tai kur jūs, aferistai ir melagiai, buvote nuo 2013-04-08 iki 2015-10-22 d., kad tik po pustrečių metų pateikėte ekstradicijos prašymą? Tuo metu visiems skalambinote su žiniasklaidos ,,skalikų“ armija, kad pabėgo, kad slapstosi... Sukurpėte lygioje vietoje 39 kaltinimus ir mulkinote liaudį? Galiausiai iš jų liko tik bereikšmiai keturi, už kuriuos įkalinti nelabai išeina, netgi taikant maksimalias nuobaudas.

 

Ar galima teigti, kad jūs vykdote teisingumą? Melą dangstote melu ir bandote susidoroti su dora, sąžininga teisėja, kuri per 10 darbo metų neturėjo nė vienos nuobaudos? Gal geriau pasakykite kur tikrieji bylos-žudikės žmogžudžiai? Įkalinote melagingai apkaltintą aklą R.Ivanauską, o dabar žmogžude norite padaryti N.Venckienę? Nejaugi manote, kad visi tokie kvailiai? Užgesinote pedofilijos bylą ir norite visus užtildyti?

 

Manote,  kad tai jums pasiseks? Jūsų rankos suteptos krauju ir jas nuplauti nepavyks. Dievas Teisėjas. Kai kas Jo bausmę jau gavo. Ateis laikas visiems pedofilams ir jų šalininkams atsakyti už visas padarytas skriaudas. Toliau klimpstate į melo ir neteisybių liūną. Kaip apgailėtinai atrodo prokurorai, kurie aiškina, kad Neringos santykis su tėvais nutrūkęs, ji neturi kur gyventi, neturi darbo, pinigų. Tokių menkystų ir kvailių kailyje niekam nelinkėčiau būti.

 

Pabaigai.  Trimitavote, kad Amerikoje Neringa buvo suimta. Kas ją suėmė? Ji gavo paprasčiausią kvietimą dėl jūsų prašymo įvykdyti Ekstradiciją. Ir tuomet ji nesislapstė, nors  galėjo išvykti kur panorėjus.  Neringa, gavusi kvietimą, pati geranoriškai su sūnumi Karoliu  nuvyko į departamentą. Ji netikėjo, kad JAV išdrįs atiduoti  ją  maitvanagiams. Pasirodo, kad pedofilų klanas ir jiems talkinantys viską gali.

 

Lietuvoje ,,nesantis“ pedofilų klanas nori visus įbauginti ir užtildyti. Todėl netikėkite jų sąmokslo teorijomis, melu, klasta. Kalbėkite, dalinkitės, prieštaraukite.  Jausdami krachą, jie desperatiškai siekia bet ką užčiaupti ir nužudyti. Argi dar maža byloje-žudikėje mirčių? Tautiečiai, negi savo patiklumu nematote to? Tuomet prasikrapštykite akis, įjunkite į darbą smegenis ir išsiblaivykite. Tokią nuostatą  patvirtina Dievo žodis:

,,Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti". (1 Pt 5,8)

 

Susidoroti su Neringa Venckiene siekiama ir už tai, kad ji pasiūlė įvesti Lietuvoje spec.prokuroro pareigybę, kuris bet kurį Seimo narį, ministrą ar Prezidentą galėtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn be Seimo ar dar kieno sutikimo. Spec.prokuroras Lietuvoje būtų niekam nepavaldus. Apie šį Neringos Venckienės siūlymą ankstesni ir dabartiniai valdantieji bijo net užsiminti. Kerštaujama N.Venckienei ir už tai, kad ji siūlė reorganizuoti, liaudiškai tariant – išvaikyti, Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, kad jis bylas nagrinėtų ne taip kaip dabar – ne pagal savo nuožiūrą ar interesą, o pagal įstatymo reikalavimus. Dabar gi teisėjai gauna didžiulius atlyginimus iš biudžeto, bet praktiškai Lietuvoje teveikia tik pirmos instancijos teismai.

 

Jeigu tikėti statistika, Lietuvos teismuose kasdien  išnagrinėjama po 830 bylų arba virš 170 000 į metus. Tai reiškia, kad į šią teismų mėsmalę tiesiogiai ar netiesiogiai įtraukiama apie trečdalis Lietuvos gyventojų.  Iš teisinės valstybės, Lietuva tampa teismine valstybe, kur teisingumas nustatomas ne pagal įstatymus, o pagal teisėjų klane nusistovėjusias  „paniatkes“.

Nesunku suvokti,  kad viso šito prokurorų  melais grindžiamo šaršalo tikslas – bet kokia kaina laikyti N.Venckienę kalėjime ar kitaip varžyti jos veiklą tol,  kol pasibaigs 2020 metų Seimo rinkimai.