STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. MAFIJAI LOJALŪS ,,SKALIKAI“
Alvydas Veberis.     MAFIJAI LOJALŪS ,,SKALIKAI“

 

MAFIJAI LOJALŪS ,,SKALIKAI“

 

Skelbkite! Dalinkitės! Nebijokite! Mafija naikina Lietuvą! Jų nusikaltimus turi žinoti visi.

 

,, Štai kaip nedoras žmogus sumano pikta, užsigeidžia kenkti ir sumano apgaulę.  Jis iškasa duobę, ją dar pagilina, ir pats į savo iškastą duobę įpuola. Jam ant galvos sugrįžta jo piktumas, jo smurtas užkrinta jam ant pakaušio. (Biblija. Ps 7, 15-17)

,,Pikti žmonės ir suvedžiotojai eis blogyn, klaidindami ir klysdami“. (2 Tim 3, 13)

 

 

Susidorojama ne tik su N.Venckiene Garliavos pedofilijos byloje - žudikėje, bet tokia pat nusikalstama mafija veikia Panevėžyje. Išlaikytiniai, dengdami vieni kitus, savo energiją išnaudoja ne padėti vargstantiems našlaičiams, neįgaliems senoliams, spręsti problemas ir nagrinėti bylas, pasinaudojus protingumo kriterijais, bet neišgalinčius išgyventi, už menkiausias skolas savivaldybei, išmeta į gatvę su teismų ir antstolių pagalba. Mafija dirba išvien.


Tokių situacijų apstu. Paskutinis atvejis, kai Panevėžio savivaldybės biurokratų neprisišaukė 90-tės kaimynai. Atėjus į pagalbą Fondui, jie nugvelbę senolę į savo rankas, po metų padarė ją  neveiksnia, kad galėtų nugvelbti jos asmeninį turtą. Slapčia numarino ir niekam nepranešę palaidojo sudegindami jos palaikus, kad niekas negalėtų nenustatytų mirties priežasties.

 

Prieš tai, gavę respublikinės medikų komisijos ekspertų išvadą, kurie akyse nėra matę senolės, nustatė, kad prieš 2 metus sudarydama notarines sutartis trijose  atskirose Panevėžio miesto notarininėse kontorose ji nesuvokė savo veiksmų!! Tai  net penkiems  Panevėžio medikams, psichiatrams bei  trims notarams,  kurie betarpiškai bendravo su 90 - ete senole spjūvis į veidą. Pagal tokią ,,ekspertų" pažymą Panevėžio medikai liko beverčiai.  Jų pažymose senolė veiksni, sąmoninga, suprantanti savo veiksmus..., pagal tokį amžių pakankamai stipri, bet dėl garbaus amžiaus yra reikalinga buityje pagalba. 

nuotr. Ši nuotrauka iškalbingai iliustruoja Panevėžio savivaldybės klerkų rūpinimąsi senoliais. Jūsų akys jums neduos sumeluoti, o komentarai čia nebereikalingi

 

Vieni maitvanagiai sprendžiant Lietuvos gyventojų problemas lieka nuošalyje, kiti ,,lesa" juos ir ,,kala" sau pinigus. Visiškas dugnas. Aktyvūs visuomenininkai persekiojami, baudžiami, įkalinami, net žudomi, blokuojami internete...


 

Gavome iš Panevėžio apygardos teismo nutartį, kur atmestas civilinėje byloje (civilinių bylų skyriaus pirmininkas Laimantas Misiūnas su jo sudaryta teisėjų kolegija) Fondo ir vieno našlaičio skundai. Mafijos tikslas, dengti  vieniems kitų   nusikaltimus, tuo tikslu nusavinti 92 metų senolės asmeninį turtą, kurį po mirties paliko Fondui. Fondas ir našlaitis talkino 90-tei senolei, sumokėjo įsiskolinimus, kurie siekė virš 2000 eurų, kad Panevėžio savivaldybės nusikaltėliai, su teismų ir antstolių pagalba, neišmestų jos į gatvę. Kad Fondas negalėtų pateikti įrodymų, tai teismas už uždarų durų skundą nagrinėjo rašytine tvarka.  Visi atsakovai reikalavo, kad nagrinėtų žodžiu.

nuotr. civilinių bylų teismo pirmininkas Laimuntas Misiūnas

 

Keturis metus kaimynai neprisišaukė soc. skyriaus pagalbos, kad pasirūpintų senole. Fondas senolę rado leisgyvę, apleistą, sulaužytomis rankomis, alkaną... Apie tai daug rašėme... Prašėme, kad prokuratūra gindama viešą jos interesą iškeltų baudžiamąją bylą Panevėžio savivaldybės biurokratams, vadovaujamiems mero R.M.Račkausko. Viską apvertė aukštyn kojomis.

nuotr. prokuroras R.Senkus negali žiūrėti tiesai į akis. Užsimerkęs, prisikviestiems ,,skalikams‘‘ meluoja, save ir biurokratų mafiją vaduoja.

 

Mafijai talkina jai lojalių skalikų armija. Jie užsiundomi, kad tiesą paverstu melu. Tik prasidėjus šios civilinės bylos teismo procesui, subėgo visos respublikos ,,skalikai“ bandydami apšmeižti mane ir Fondą. Juolab, kad šioje byloje aš atstovauju tik kaip tretysis asmuo. Po apygardos teismo nutarties tuoj pat melo dozę išmetė rajoninis ,,Sekundės“ leidinys. Žinodami, kad už šmeižtą reikės atsakyti, tai autorius net savo pavardės bijo parašyti. Banditai ir nusikaltėliai visada slepia savo veidus arba nusikaltimus.

 

Tokios lojalių mafijai ,,skalikų“ publikacijos padaro žalą skaitytojams.  Jos pakerta tikėjimą vertybėmis. Tokiu būdu skurdinama bei klaidinama visuomenė, brunkant jai melą vietoj tiesos, ugdant nepasitikėjimą, netoleranciją, iškreipiant realybę, didinant destrukciją. Jie priversdami  žmogų tikėti tuo ko nėra, yra nusikaltimas prieš jį patį, manipuliacija jo sąmone.

 

Tokiems antžmogiams žmogus tuščia vieta. Jų tikslas numarinti, atimti turtus ir tiesiu taikymu jį nugabenti į kapus. Taip jie pasielgė ne tik su šia senole, bet išmetė į gatvę su teismų ir antstolių pagalba, kitą neįgalų 87 metų senolį, kuris gatvėje mirė, dirbantį našlaitį dėl 90 eurų skolos savivaldybei už nuomą bendrabutyje, išbraukė iš eilės 11 asmenų šeimą soc. būstui gauti, kurie joje stovėjo virš 10 metų, kol neįsikišo Fondas. Per triukšmus ir Fondo pastangas galiausiai atstatė. Kita moteris neprisišaukė pagalbos ir teko amputuoti kojos pirštus, o kiek soc.remtinų senolių, kurie niekaip neprisišaukia biurokratų pagalbos, kurie privalo pasirūpinti jais... ir t.t. Parazitai, pilna to žodžio prasme.


 

Toliau apie prokurorų kerštą ČIA

 

http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/2019-06-19---lietuvos-cikagoje--saskaitos-suvedinejamos-be-suviu-ir-sprogimu-375.html