STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. SOVIETINIAI METODAI NESIKEIČIA

Alvydas VEBERIS 

 

      SOVIETINIAI METODAI NESIKEIČIA

 

Įspaustas į kampą teismas išteisino, bet ta pati mafija

ir toliau traiško varganą valstietį

 

Seimo narys Petras Nevulis, sulaužęs kaimynui Vladui Deksniui šonkaulius ir jį vos neįkišęs į įkalinimo įstaigą, toliau rezga pinkles.  Kad jo juodus darbus nepaviešinti visuomenei bandė papirkti ,,Laisvo laikraščio‘‘ korespondentą Alvydą Veberį. Tam tikslui jis parašė prokuratūrai skundą, kad pastarasis jį ir jo Valstiečių ir žaliųjų Sąjungos partiją norįs sukompromituoti.  Tuo tikslu jį reketuoja. Tik visiškas kvailys gali tokias nesąmones prokuratūrai rašyti, kai teismo nutartimi V.Deksnys išteisintas.

nuotr. P.Nevulio demaskavimui iškviestas panevėžiečiams gerai žinomas privatus seklys Z.Laureckas

  Prisimelavęs Seimo narys P.Nevulis ne tik, kad liko nenubaustas, bet įsmuko į Seimą, o vietoje jo padaryto nusikaltimo apkaltino niekuo dėtą  jo kaimyną. Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės  prokuratūra (prokurorė S.Bieliauskaitė) viso ikiteisminio tyrimo metu atmesdavo nukentėjusio V.Deksnio skundus. Jis juose pagrįstai rašė,  kad ne jis (nukentėjusysis) turi būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, bet nusikaltimą padaręs P.Nevulis. 

 

Pagal valstybinį  kaltinimą palaikiusios šališkos prokurorės S.Bieliauskaitės kaltinimą Vlado Deksnio atžvilgiu  Panevėžio apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Venckus (atleistas) paskelbė nuosprendį, kuriuo varganą ,,valstietį‘‘ Vladą Deksnį pripažino kaltu pagal BK 138 straipsnio 1d.  ir skyrė laisvės apribojimo bausmę 8 (aštuoniems) mėnesiams. Įpareigojo V.Deksnį viso laisvės apribojimo bausmės atlikimo laikotarpiu nebendrauti su Petru Nevuliu ( dabartiniu Seimo ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariu, prieš tai Panevėžio r. savivaldybės tarybos nariu), nesilankyti P.Nevulio nuosavybės teise priklausančiose valdose.

 

Laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu jis privalo be bausmės vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įsipareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų, nustatyta tvarka atsiskaityti kaip vykdo draudimų įsipareigojimus. Ne gana to, iš V.Deksnio priteisti valstybės naudai 14,40 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Visiškai tenkinti Seimo nario Petro Nevulio ieškinį, priteisiant jam iš V.Deksnio 32,74 Eur padarytai turtinei žalai, 500 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 800 Eur neturtinei  žalai atlyginti.

nuotr. valstietis Vladas Deksnys ir ,,ponas"  Petras Nevulis Panevėžio apygardos   teisme 

 

Net ir po to, kai Panevėžio apygardos teismas  V.Deksnį išteisino, apylinkės prokurorė Sigita Bieliauskaitė  ir toliau ignoruoja Vlado Deksnio skundus.  Jis po išteisinamos teismo nutarties prašo panaikinti ankstesnes tos pačios S.Bieliauskaitės nutartis, kurios likdavo nepalankios nuskriaustajam V.Deksniui. Kas svarbiausia ta pati prokurorė S.Bieliauskaitė  ir toliau dengia ne tik  P.Nevulio, bet ir savo  pačios galimai  šališkus ir nusikalstamus veiksmus. Juk jai palaikant valstybinį kaltinimą  ir buvo nuteistas įkalinimo bausme V.Deksnys.

 

 Jos šališkas elgesys nagrinėjant bylą Panevėžio apylinkės teisme buvo matomas plika akimi. Aš apie tai ne kartą rašiau. V.Deksnys išteisintas tik profesionaliai atstovaujant jo interesus advokatui Dariui Staškevičiui. Jis paprašė, kad būtų atlikta valstybinė med. ekspertizė prisimelavusiam P.Nevuliui, po kurios išvadų nenuginčijamai V.Deksnys buvo išteisintas. Nepaisant to, kad V.Deksnys išteisintas, S.Bieliauskaitė į gautą V.Deksnio skundą po išteisinimo, gieda tą pačią giesmelę.

 

Į naują jo parašytą skundą 2018-10-17, po išteisinimo, S.Bieliauskaitė  rašo: ,,2016-03-21 baudžiamoji byla dalyje dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK  138 str. 1 d. V.Deksnio atžvilgiu padarymo buvo nutraukta, vadovaujantis LR BPK 3 str.1 d.1p.“. Toliau dar gražiau: ,,Ikiteisminis tyrimas negali būti atnaujintas, nes nepaaiškėjo jokios esminės ar naujos aplinkybės, turinčios reikšmės bylai išspręsti teisingai, kurios nebuvo nustatytos priimant 2016-06-21 d. prokuroro (aut. pastaba-jos pačios) nutarimą.“

 

Čia jau gal ne atsirašinėjimo spraga, bet prokurorei būtina pasitikrinti sveikatą. Apkaltino nekaltą žmogų, o,  jį išteisinus,  nepaaiškėjo naujos aplinkybės?!! Tai kuo remiantis išteisintas nukentėjęs V.Deksnys? Taip rašyti gali tik nepakaltinamieji! Bet dalis jų randasi Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje. Panašus atvejis, kaip Garliavos įvykiuose. Visas pasaulis matė, kad advokatas G.Černiauskas įsiręžęs tempė mergaitę, o teisingumo asai trimituoja, kad nenešė!!! V.Petkevičius pasakytų ,,Durnių laivas”. Kas svarbiausia, tokių ir panašių atsirašinėjimų,  nors vežimu vežk.

 

nuotr. tokiu būdu valstiečiai uždirba išlaikytinimas algas, kad šie galėtų tyčiotis iš savo darbadavių 

 

Norint nugalėti šiandieninę teisingumo mafiją, kai jie dengia vieni kitus, V.Deksniui matyt reikės pasiekti ir tarptautines organizacijas. Jis tam pasiryžęs. Lietuvos teisingumo pinklėse pasiekti pergalę retas kuris teįstengia.

Panevėžio prokuratūros prokurorės Sigitos Bieliauskaitės  nutartį (kuria ji  eilinį kartą Vlado Deksnio skundą atmetė)  Vladas Deksnys apskundė aukštesniam prokurorui.  Tas greičiausiai dengs savo kolegę. 

 

Tuo tarpu, betempiant ,,gumą“, P.Nevulis iki šiol mėgaujasi Seimo nario kėde ir ko gero, galimai nusikaltėlis, baigs kadenciją Seime.  Už tokį jo elgesį seniai turėjo būti išmestas iš Seimo lauk, kad  eitų į savo lankas  ,,šieno ravėt“.  Ko iš tokių valstybės ,,tarnautojų“ - išlaikytinių galima tikėtis? Jų paruošti įstatymai sveiku protu nepaaiškinami, kaip ir šioje byloje S.Bieliauskaitės elgesys ir jos surašytos nutartys. Jomis ji pateisina savo galimai nusikalstamus ir šališkus veiksmus. Todėl  nesibaigia gyventojų skundai, nepasitenkinimas, piketai, mitingai...

 

Apie tai: https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7220&catid=31&Itemid=101