STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. MAFIJA TRIUMFUOJA KIAUKSINT ŽINIASKLAIDOS ,,SKALIKŲ“ CHORUI PAGAL KOMANDĄ ,,FAS“
Alvydas Veberis.          MAFIJA TRIUMFUOJA KIAUKSINT ŽINIASKLAIDOS ,,SKALIKŲ“ CHORUI PAGAL KOMANDĄ ,,FAS“

Alvydas Veberis

 

MAFIJA TRIUMFUOJA

 

KIAUKSINT SISTEMINĖS ŽINIASKLAIDOS ,,SKALIKŲ“ CHORUI PAGAL KOMANDĄ  ,,FAS“

 

Fondui paprašius LR gen. prokuratūros, kad Panevėžio mafija pasirūpintų senoliais ir gintų jų viešą interesą, Panevėžio parazituojanti mafija padarė atvirkštinį variantą. Fondo prašymą atmetė, o tuomet apkaltino Fondą ir visus dorų tarnybų pareigūnus neva negebančius atlikti tinkamai savo darbo

 

Labdaros-paramos fondas ,,Biblijos studijos“ ir  jos vadovai gavo trečią Aukščiausiojo Teismo atsakymą, kur trys atskiros šio teismo kolegijos vieningos. Nei vienas atskirų fizinių ir juridinių asmenų skundas svarstymui nepriimtas. Štai pasigrožėkime tais, kuriems vis per maži atlyginimai, nespėja atlikti savo tiesioginio darbo, nes dieną naktį persidirbę. Jie skundų net nepriima dėl galimai nusikalstamų žemesnių instancijos teismų nuosprendžių ir nutarčių. Nesivargindami mums atrašė, pagal tą patį tipinį kelių sakinių trafaretą.  

 

Štai jie:  Gražina Davidonienė, Gediminas Sagaitis, Vincas Verseckas ((kolegijos pirmininkas).  Kito skundo kolegiją sudarė Birutė Janavičiūtė, Janina Januškienė (kolegijos pirmininkė) ir Donatas Šernas. Trečia kolegija,- tai pirmosios teismo kolegijos ta pati sudėtis,- Gražina Davidonienė, Gediminas Sagatis ir Vincas Verseckas (kolegijos pirmininkas). Jų trafaretiniai  pagalbininkai rašo: ,,atrankos kolegija“ pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismo sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais... (galėtų pridėti dar vieną žodį,- tikrina  už ,,kyšius“). Kokių dar išimčių jiems reikia? Būtų gerai, kad ieškodami išimčių,  prieš tai, persišviestų  galvas, kad nereiktų per langus šokinėti, kaip Vilniaus apygardos  teisėja O.Gasiulytė.

 

Panevėžio apylinkės teismo teisėja Vaida Motiejūnienė priėmusi skubos tvarka nuosprendį  išdundėjo į Kauno apygardos teismą pagelbėti kolegoms. Mat už ,,gerą“ darbą D.Grybauskaitė paaukštino ją  pareigose. Kas gali paneigti, kad palikdama prezidentūrą ji ,,apdovanojo“ nuolankius klano darbuotojus (pradžioje ji pati taip juos  vardijo), kad ramiai galėtų ilsėtis senatvėje. ,,Griekų“ pridarė daug. ,,Kovodama‘‘ su įsišaknijusia korupcija, šalį maitino maisto banko daviniais, lėkšte žirnienės, pažadais ir melu.  Jos ,,gero“ vadovavimo išdavoje, tauta tirpsta, kaip sniegas pavasaryje.  Lietuviai   išblaškyti duoneliauti po visą pasaulį.

 

 

 

nuotr. nei gėdos, nei sarmatos, kad iki tokio lygio  nuvaryti šalį. Dalios Grybauskaitės  pavyzdžiu sekė ir kiti: Valdas Adamkus, Seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis, vyskupai...

 

Fondo vadovas Valentinas Repšys rašo: http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/2019-06-19---lietuvos-cikagoje--saskaitos-suvedinejamos-be-suviu-ir-sprogimu-375.html

 

Šioje byloje  begalė pareigūnų ir tarnautojų ne tik darbo broko, bet akivaizdžiai padarytų nusikaltimų. Tokių bylų peržiūros tvarka iš esmės nesikeičia aukštesniuose teismuose, jei teisėjai nemato motyvacijos,- negauna kyšių ar,,atkatų“.  Už tokį aplaidų ir nusikalstamą teismų bei kitų tarnautojų ,,darbą“ reiktų jiems kelti  baudžiamąsias bylas. Klausimas, tik kas tą darys? Juk jie, kaip ir psichiniai ligoniai,- nepakaltinami.    Panevėžio apygardos teismas (civilinių bylų teismo pirmininko  Laimanto Misiūno sudaryta komisija iš Ramunės Čeknienės, Zinos Mickevičiūtės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Danguolės Smetonienės, už uždarų durų  rašytine proceso tvarka, perrašė pirmos instancijos nuosprendį, kad negalėtume žodine tvarka, pateikti įrodymų ir kviesti liudininkų, kurių nepriėmė pirmos instancijos teismas. Aukščiausiajam teisme dar gražiau!!  Jiems reikia išimtinų atvejų!? Manau, kad smegenų reikia, o ne išskirtinų atvejų pagal jų pačių prisigalvotus paragrafus.

 

 Pasiteiravus pas keletą teisininkų, ar įmanoma teismuose išsiaiškinti Tiesą, jie tik patvirtino, kad retas skundas paskutinėje teismų pakopoje t.y. Aukščiausiame teisme priimamas svarstymui, o   priėmus TIESA, be ,,atkatų“ retai nustatoma. Vieša paslaptis sklando apie ,,atkatų“ tarifus. Kyla klausimas, tai ko tas dykaduonių būrys šiuose  teismuose  sėdi? Ištisai  skundžiasi, kad maži atlyginimai, nesuspėja, apkrauti darbais... Net sovietų laikais buvo priimami svarstymui visi nusiskundimai ir suspėjo. Teismuose tokios betvarkės tikrai nebuvo. Dalyvavo ir visuomenės  tarėjai iš visuomenės tarpo.

 

Galima daryti prielaidą, kad teismai, tai oficialūs reketininkai ir nusikaltėliai. Turbūt ne veltui savo laiku teisininkas K.Čilinskas sakė: kad viskas juose perkama ir parduodama.  Netgi sąžinė! Aišku viena,  norint parduoti sąžinę, reikia ją turėti. Gaila, kad teisingumo labirintuose pas retą  ją rasi.

 

Keletą metų rašėme apie Panevėžio miesto savivaldybės mafiją, kuriai vadovauja antroje kadensijoje  sėdintis (su pertraukomis nuo pareigų nušalinant teismams)   mero kėdėje ir teismų slenksčius minantis šio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas. Jo vadovaujamas soc. skyrius ne tik verslą daro iš senolių asmeninio turto, bet be perstojo  teikia prašymus teismams, kad su teismų ir  antstolių pagalba, neišgyvenantys senoliai, našlaičiai, vargdieniai... iš menkaverčių pašalpų ar pensijų, būtų išmesti į gatvę. Tuomet ,,maitvanagiai“ skuba  nugvelbti net ,,stogą“ virš galvos (soc. ar nuosavus bustus). Klerkai  nesivargina spręsti vargdienių  problemų, nes tokiems terūpi viešieji pirkimai, ,,atkatai“, kyšiai, o ne žmonės su savo ,,klapatais“.

 

 

nuotr. Panevėžio meras R.M.Račkauskas partijos vedlį Seimo narį P.Urbšį užėmęs mero postą pasiuntė toli, toli...

 

Labdaros – paramos Fondas ,,Biblijos studijos“ iš miesto gyventojų, dėl savivaldybės darbo  nekompetencijos ir tyčinio  klerkų neveikimo yra gavęs ne vieną skundą. Vienas iš daugelio atvejis, kai dėl 90-tės senolės M.V.Kasiulienės likimo teko su Panevėžio ir respublikine mafija kovoti net keletą  metų. Kova dar nesibaigia.

 

Ne gana to, kad šio Fondo visuomenininkams teko sumokėti kelių tūkstančių senolės skolas, kad nebūtų ji išmesta į gatvę, kaip elgiasi su daugeliu gyventojų,  savivaldybės klerkai slapta, suklastoję parašus, pervedė veiksnią senolę nuolatinai gyventi  į globos namus su psichine negalia.  Vėliau, kad Fondas, pamatęs juose gyvenimo sąlygas, senolei  pačiai prašant, iš ten negalėtų paimti, su teismų bei medikų-ekspertų pagalba, padarė ją neveiksnia.  Pažymėtina, kad šie   ekspertai, prieštaraudami Panevėžio  medikų, psichiatrų išvadoms, nematę senolės niekada akyse, surašė teismui palankią pažymą atbuline 2 metų data pagal medicinines išrašų pažymas iš asmens kortelės!

 

 Pažymėtina ir tai, kad 90-tei M.V.Kasiulienei, pasirašinėjant  prokurorams, teisėjams jų surašytuose protokoluose, soc. skyriaus ir kitų institucijų dokumentuose, jokių abejonių dėl jos veiksnumo nekilo. Netgi Panevėžio savivaldybės soc. skyriaus specialistė R.Žeimienė pervedė ją nuolatinei globai su jos parašu!!!  Teismai tų aplinkybių nematė ir nenorėjo matyti. Ją apžiūrėjęs (ginčijamų sandorių sudarymo laikotarpiu),  VŠĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojas psichiatras Sergejus Repovas konstatavo, kad M.V.Kasiulienė  sąmoninga, savyje orientuota, kontaktui  prieinama gerai į visus klausimus atsako pagal prasmę.

 

Gydytojas daro išvadą, kad aktyvios psichopatalogijos nėra. Dėl garbingo jos amžiaus, reikalinga soc. pagalba. Kiti medikai ir med. kortelės išrašų pažymos konstatuoja tą patį. Šališkai nagrinėjant šią bylą, Fondas kreipėsi į Teisingumo ministeriją ir Respublikinį psichikos sveikatos centrą, pateikiant  visą medžiagą surinktą apie M.V.Kasiulienės sveikatos būklę.  Šios institucijos   išdavė pažymas, kuriose  nurodyta,  kad sprendžiant konkretaus asmens sveikatos būklę ją nustato medikai tiesiogiai bendravę su šiuo asmeniu. Tačiau teismai šių institucijų pažymų aplamai nepriėmė, nes griūtų jų mafijinė karusėlė.

 

Panevėžio apylinkės teismo teisėjai Vaidai Motiejūnienei, talkinančiai mafijai, užteko gautos Vilniaus teismo ekspertų medikų pažymos, kurie senolės net  akyse nebuvo matę, kad panaikinti visas veiksnios senolės surašytas sutartis, Testamentą, įgaliojimą.  Mafijos tikslas atimti butą, kurį po mirties užrašė jai talkinusiems našlaičiams, kuriais rūpinasi Fondas. Kad negalima būtų nustatyti mirties aplinkybių, palaikai buvo  kremuoti,  prieštaraujant jos paskutinei valiai, palaidoti su karstu. Tokią valią ji buvo pareiškusi  įgaliotam savo asmeniui.

 

 Apie jos mirtį  Lavėnų globos namų direktorius E.Kriščiūnas nepranešė net  ją lankiusiems  kaimynams, visuomenininkams, kuriais M.V.Kasiulienė  pasitikėjo ir laukdavo atvykstant. Viskas padaryta slapčia. Atsitiktinai Fondas sužinojo apie jos mirtį, nuvykę  sutvarkyti jos artimųjų  kapo. Jame rado šviežių žemių kaupurėlį. Po to išsiaiškinome, kad užkasta urna su senolės palaikais.

 

nuotr. atvykę tvarkyti senolės artimųjų kapus, radome  šviežių žemių kauburėlį

 

Šioje istorijoje, tarsi šlapiu skuduru per veidą gavo visi su šia istorija susieti Panevėžio specialistai. Pirmiausia net septyni  Panevėžio miesto močiutės šeimos gydytojai, psichiatrai: VŠĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojas psichiatras Sergejus Repovas, ją gydžiusi  Panevėžio gyd. Aldona Marija Patkauskienė, Violeta Šimanauskaitė Drevinskienė, M.Janušonienė, Inga Kančauskienė, sk. vedėjas Linas Masiliūnas, gyd. psichiatras Gintaras Rudzevičius.  Jie  vienu balsu  tvirtino, kad senolė, pagal savo amžių yra sąmoninga, kontaktui prieinama gerai, į visus klausimus atsako pagal prasmę, aktyvios psichopatalogijos nėra, emocijos adekvačios, atsakymai pakankamai prasmingi, labai neblogai orientuota savyje ir aplinkoje.

 

Tokiais teismų sprendimais pažeminti ir trys atskirų kontorų notarai : Pavel Dobrynskij, Aldona Šarmavičienė, Žydrūnė Barovskienė. Nieko verti, anot teismų nutarčių, net   patys stipriausi Panevėžio teisininkai Inga Radinienė, Kęstutis Galvičius, Kęstutis Ramanauskas, Irmantas Tumas, Kauno miesto advokatas Ričardui Lilas,  kurie šioje civ. byloje atstovavo močiutės ir Fondo interesus. Jie nesugebėjo apginti nuskriaustųjų našlaičių, M.V.Kasiulienės  ir talkinančio nuskriaustiesiems  Fondo interesų.

 

Prof. Vyt. Landsbergis pasakytų, kad šios bylos aplinkybės, kurioje pusėje tiesa net ir  arkliui aiški.   Štai kokia galinga, (anot A.Valinsko išsireiškimo) net viena Panevėžio apylinkės teismo  ,,boba“ - Vaida Motiejūnienė, kuri nuosprendį rašo Lietuvos Respublikos vardu ir tarnauja galimai nusikalstamos mafijos grandinei! Savivaldybė, policija, prokuratūra, antstoliai, pasitelkę net medikų komisijas, kurie diagnozes  nustato už kyšius ar pažintis sėdėdami savo kabinetuose. Jie talkina ir dengia vieni kitus

nuotr. ši nuotrauka puikiai iliustruoja  Panevėžio miesto savivaldybės soc. darbuotojų  rūpestį senoliais. Akys jums nemeluoja. Tokią Fondas ją rado po kaimynų pagalbos šauksmo.

 

Pasirodo mafija galinga. Fondas ,,atkatų“ nedalija, todėl tą geležinę užtvarą sunku įveikti.  Panevėžio miesto ir rajono savivaldybė Fondui nėra suteikusi nei patalpų, nei jokios finansinės paramos už tuos darbus,  kuriuos privalo atlikti jie patys su išlaikytinių klerkų komanda. Juk  jie  už savo ,,darbą“ gauna atlygį. Jų, o ne visuomenininkų pareiga pasirūpinti senoliais, našlaičiais, neįgaliais, soc. remtinais  gyventojais, o ne juos išmesti į gatvę ar slapta  kuo skubiau ,,nugalabijant“ nuvežti urnas į kapus.

 

Ne veltui buvęs Aukščiausiojo teismo pirmininkas G.Kryževičius vienoje televizijos laidoje pareiškė, kad jų stuburas ant tiek stiprus, kad niekas jo nesugebės perlaužti. Neįtikėtina, bet tai akivaizdu. Gyventojų skundai, atskirų bylų nagrinėjimas tik tą patvirtina. Neliečiamieji daro ką nori. Netgi ,,kapoja“ nepaklusniuosius savo kolegas. Ir taip elgiasi ne vien su parlamentare-teisėja N.Venckiene,  Lietuvos gydytoja onkologe, chirurge, habilituota biomedicinos mokslų daktare nusipelniusia gydytoja Laima Bloznelyte-Plėšniene, leidinio ,,Laisvo laikraščio" Lietuvai  vyr. redaktoriumi A.Drižiu, signataru Z.Vaišvila, P.Gražuliu,... Tampomi po teismus daugelis Seimo narių, dorų žurnalistų, aktyvių visuomenininkų,  rašytojų, mokslininkų, profesorių...nekalbant apie eilinius gyventojus, kurie ieško TIESOS. Pasirodo ji perkama!

 

Kadangi Fondas dirba sąžiningai, dorai, todėl po šio mafijos triumfo,  kreipsimės išaiškinti TIESĄ į Žmogaus teisių gynėjus tarptautiniuose organizacijose. Viena aišku, kad teisingumo mafijos tąsa nueina iki pat Strasbūro, kur Lietuvos gyventojų teises gina gerai visiems pažįstamas E.Kūrio veidas.  Šiame teisme iš pateiktų 100 %  skundų priimami tik apie 4- 5 %, o iš jų lieka tik keletas, kuriems bylose atstatyta TIESA. Ten kreiptis tas pats, kaip į mūsų šalies instancijas. Teks aplenkti ją.  Lietuvos Aukščiausiasis teismas matyt seka tomis pačiomis Strasbūro teismo pėdomis. Kam jiems vargintis nagrinėjant gyventojus skundus? Paprasčiausiai atmeta. 

 

Taip daro tendecingai, kad   išvarginti gyventojus, kad jie nenorėtų ieškoti TIESOS. Tokių stiprių ir drąsių kovotojų, kaip N.Venckienė, A.Drižius, Z.Vaišvila, S. Zagurskas, D.Šulcas, signataras A.Endriukaitis… ne tiek jau daug. Su jais susidorojant valdžia parodo savo ,,galią”. Paprastų gyventojų skundai jiems tuščia vieta.  Tiesiog su jais ,,žaidžia’’, kad visuomenei parodyti, kad be šių institucijų  neišsiversime, nors rezultatai niekiniai.  Parazituojančių  skaičius auga, kaip šungrybiai miške, nors gyventojų mažėja, o  Valstybė nebesuduria galo su galu. Todėl naujam Prezidentui G.Nausėdai, nebeliko kitos išeities, kaip ubagaujant prašyti paramos iš Europos sąjungos už išvaikytus savo šalies piliečius.  Kas dėl to kaltas?

 

Apie tai: http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/2019-06-20--alvydas-veberis--sujudintas-panevezio-gyvatynas-376.html