STRAIPSNIAI

2022-06-23. ELEKTRIFIKUOTA PLĖŠIKŲ GAUJA
2022-06-23. ELEKTRIFIKUOTA PLĖŠIKŲ GAUJA

Alvydas Veberis

 

ELEKTRIFIKUOTA PLĖŠIKŲ GAUJA

Lk 12,15
15 Jis (Kristus) pasakė jiems: ,,Žiūrėkite, saugokitės godumo,

nes žmogaus gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos”.
 

Redakcija gavo Reginos Bužinskajos 2021-09 mėn. prašymą, kad talkintume jai, išsprendžiant visiškai paprastą IGNITIS bei ESO (Elektros skirstomųjų tinklų) problemą.

 

Po vyro mirties, moteriai slaugančiai neįgalų sūnų, atiteko palikimas. Savo valdą, kurioje registrų centre registruoti du pastatai (vienas gyvenamas namas, kitame vykdė žemės ūkio verslą, įvardintas TVARTU) padalijo į dvi dalis.  Vieną jo dalį pardavė tokiai Pilkajai (pavardė pakeista, nes kaimynai nuo jos skundų nespėja aiškintis gamtos apsaugai, policijai, prokuratūrai). Už kenkimą kaimynams skundais, ,,geradarė“ gavo Dievo atpildą. Tuoj pat palaidojo tragiškai žuvusį savo tėvą. Lankant kapinėse jo prisiminimą, gal  mažiau laiko liks rašinėti skundus? O gal priešingai? Tokiems nieko švento nėra.

 

Iki pardavimo Pilkajai, šios valdos Sutartis sudaryta su R.Bužinskaja IGNITIS padalinyje. Ji savalaikiai mokėjo mokesčius tiek gyvenamam namui, tiek verslui ūkiniame pastate. Be kita ko, verslui elektros galia buvo padidinta iki 97 kW. Namo REIKMES  vidutiniškai tenkina galingumas iki  14-20 kW.

 

Pardavimo Sutartyje NUMATYTA, kad pardavus valdos dalį, R.Bužinskaja, tapo šios valdos bendrasavininke.  IGNITIS savavališkai, nepranešęs savininkei, nutraukė sutartį su R.Bužinskaja ir perrašė naujai pirkėjai Pilkajai. Jai  perrašė ir  visą jos turėtą 97 kW galingumą. Ūkinė (verslo) dalis liko be elektros. Kas svarbiausia elektros stulpas, jame įrengta elektros apskaita liko R.Bužinskajos valdoje. Be kita ko, toje pačioje spintoje palikta vieta kitam skaitliukui įrengti. Tą galima padaryti per valandą.

nuotr. Pagaliau ESO subrangovai atvyko pastatyti elektros spintą.

nuotr. Apskaitos spintoje palikta vieta naujam el. skaitikliui, bet sukčiams reikia apiplėšti teisėtą valdos šeimininkę R.Bužinskają. Pastatytas el. stulpas R.Bužinskajos valdoje.

nuotr. Subrangovai ,,sviestą sviestuoja“ (kitoje stulpo pusėje įrenginėja naują apskaitos spintą),

kad išplėšti kuo  daugiau pinigų ir, kad žmogui sudaryti kuo daugiau problemų. 

 

Prasidėjo R.Bužinskajos ,,kryžiaus keliai“. Pilkosios vyras - baltarusis savavališkai paprašė elektriko atjungti nuo R.Bužinskajos ūkinio pastato laidus, kurie buvo užplombuoti. Valdos dalies bendrasavininkė-pirkėja Pilkoji, tarsi tapo aukščiau pardavėjos, nespėjus ,,sušilti“ R.Bužinskajos valdoje  kojų. Daugybę kartų R.Bužinskaja kreipėsi raštu, žodžiu į IGNITIS,  ESO, kad su ja pasielgta neteisėtai. ,,Beraščiai“ siūlė ne vieną naują projektą, kad Regina įsivestų naują elektros liniją nuo transformatorinės, statytų atskirą apskaitos spintą, mokėtų tūkstantines lėšas ESO ,,šaraškino“ kontorai. Kaip minėjau, apskaitos spinta, stulpas stovi jos valdoje.

 

Nepaisant to, dėl  IGNITIS, ESO darbuotojų aplaidumo,  R.Bužinskaja bandė tartis su Pilkaja, kad ši atsisakytų dalies elektros galingumo, kurios didžioji dalis buvo skirta jos verslui ūkiniame pastate. Ši, su savo baltarusių tautybės vyreliu, bandė jos kantrybę ir aiškino, kad iš principo neatsisakys, mat perkant gyvenamą namą, R.Bužinskaja atsisakė palikti  jos turėtas metalo atsargas, bei neatžymėti naujos bendrasavininkės Pilkosios valdos dalyje  visi ribų žymekliai.

 

 Noriu pastebėti, kad jei esi visiškas tos srities beraštis ir nemoki naudotis metru, tai niekas netrukdo padaryti tą darbą už kelias dešimtis eurų, pasisamdant specialistą. Tai tik ,,skatikai“, lyginant su valdos dalies pirkiniu su gyvenamuoju namu. Matyt godumui ir šykštumui ribų nėra. Tenkindama Pilkosios ir jos vyrelio norus, tą  padarė R.Bužinskaja.

 

Galiausiai R.Bužinskaja palūžo mokėti pinigus už vis siūlomus naujus ESO projektus.  Valdos verslo kitą dalį (Ūkinį pastatą) pardavė naujai pirkėjai, bet jau su savavališkai atjungta Pilkosios vyro  elektra, talkinant ESO. Pagal išankstinį susitarimą, valdos savininkė R.Bužinskaja   sutarė su Ūkinio pastato pirkėja, kad šiame verslui skirtame  pastate yra elektra, pastatyta elektros spinta, pastate išvedžioti elektros laidai.  Ja naudojosi iki pardavimo Pilkajai.  

 

Nuo 2021 rugsėjo mėnesio R.Bužinskajos prašymu  redakcija atlieka žurnalistinį tyrimą. Skambinta IGNITIS, ESO vadybininkams, atsakingiems darbuotojams.  Kiekvienu atveju buvo  išsisukinėjama, slepiamos kai kurių vadybininkų pavardės.  Aiškino, kad tai sudėtinga ir paini situacija. Iš tikro valandos laikotarpyje pastatyti elektros skaitliuką, įrengtoje spintoje  sudėtinga situacija!

 

Paskutinis ESO pasiūlymas buvo, kad tame pačiame stulpe  įrengti naują elektros spintą ir padaryti atskirą įvadą, sumokant kelių šimtų išstatytą savininkei R.Bužinskajai  sąskaitą. Neliko nieko kito, kaip sutikti, nes R.Bužinskaja nebeturėjo jėgų kovoti su ,,vėjo malūnais“. Galiausiai, praėjus beveik metams, atvykusi subrangovų 3 vyrų grupė pastatė elektros spintą, tame pačiame elektros stulpe.

 

Subrangovai juokavo, kad nebūtų ESO milijoninių pelnų, o  jie neturėtų darbo, jei ESO  objektyviai spręstų iškilusias problemas.   Šmaikštavo, kad dar šiam objektui gerai pasisekė, kad tik tiek užtruko ,,kryžiaus keliai“. Ką tik kitame objekte jie spintą pastatė, kur gyventojai pusantrų metų neturėjo elektros ir naudojo generatorių. Ilgai kentėjo be elektros ir kiti R.Bužinskajos kaimynai. Pinigus, tarsi vagys pasiima, o už apmokėtus darbus ir įrenginius, neskuba atlikti. Tai tęsiasi mėnesių mėnesius ar ištisus metus. Sukčiai, - kitaip nepavadinsi.

 

Jau antra savaitė, kai R.Bužinskajos valdos ūkinėje (verslo) dalyje  spinta stovi, pusmetis, kai sumokėti pinigai už tai, kas buvo padaryta R.Bužinskajos valdoje keli dešimtmečiai, tačiau elektros skaitliuko iki šiol nėra. Kiek dar reikės  laukti sukčių malonės?

 

ESO klientų aptarnavimo koordinatorius Tomas  Simonavičius redakcijai 2022- birželio 3 d. rašė: 

,,Darbai užsitęsė dėl pasauliniu mastu sutrikusios medžiagų tiekimo grandinės bei dėl itin didelio rangovo užimtumo ir susidariusio darbų kiekio. Esant galimybei, rangovai darbus užbaigs anksčiau“.

 

Po dienos,  tas pats veikėjas jau rašo, kad galima naudotis elektros energija! (be skaitliuko ir, dar tuo metu, neįrengtos naujos elektros spintos).

 

Kai Seimas, Vyriausybė, visas biurokratų sąstatas dirba svetimiems okupantams, užvaldžiusiems Lietuvą, tai nenuostabu, kad visos tarnybos dirba atmestinai. Geriausi specialistai paliko šalį, o liko kas liko. Taip sakant, daugumoje ,,dumblas”,- sisteminiai ,,skalikai” ir tautos išlaikytiniai-pilkieji kardinolai, kuriems reikia daugiau aukų ir kraujo naikinant gyventojų populiaciją, o tuo pačiu, griaunant Valstybės pamatus.