STRAIPSNIAI

2021-06-17. ALVYDAS VEBERIS. TAUTIEČIAI TURI GRĘŽTIS Į DVASINES VERTYBES
2021-06-17. ALVYDAS VEBERIS. TAUTIEČIAI TURI GRĘŽTIS Į DVASINES VERTYBES

Jei tauta nori pergalės gyvendami žemėje privalo neklaidžioti su Marijom ir stabais ir bandyt laimėt kovą savo jėgomis. Taip elgėsi žydai klaidžiodami 40 metų dykumoje, pasistatę aukso veršį. Melskitės ir atsisukit į Dievą, į dvasines vertybes.

 

Nebe pirmą kartą Fondas platina leidinį ,,Tiesos šaukliai''. Daug padrąsinimų, nevyniojant žodžių į vatą, galima rasti Fondo svetainėje ,,Tiesos kariai". Apie tai kalbuosi su Lietuvos tironijos auka Algirdu Paleckiu (prieš tai analogiška auka buvo išteisinta E.Kusaitė). Jis šiuo metu tebetampomas po teismus, bet dirba kaip profesionalus žurnalistas PressJazz televizijoje.

 

Mano kiek padrikas pokalbis su Algirdu ČIA. Galima suprasti ką norėjau pasakyti. Kito kelio paprasčiausiai nėra. Galima maršų kiek norima organizuoti, bet be Dievo pagalbos, Doros, Sąžinės, Tiesos bus tik šnypštas. Išmintį dalija tik Kūrėjas. Atsigręžkit į Jį, o ne turinčius vergo sindromą į kai kuriuos organizatorius. Jie labai matomi. Tokie tarnauja ne tautai, bet sistemai.

 

https://youtu.be/He8BDNQddR0?t=1473