STRAIPSNIAI

2021-06-10. Alvydas Veberis N.Venckienės teisme ,,žvaigždė"
2021-06-10. Alvydas Veberis N.Venckienės teisme ,,žvaigždė

Alvydas Veberis

 

        TEISME juodame ekrano kvadrate

pasirodė ,,ŽVAIGŽDĖ‘‘, pažymėta šifru A1

 

 

Panevėžio apygardos teisme, nuotoliniu būdu,  kuriame  visais įmanomais būdais ,,tempiama guma“, pasirodė Rezonansinės pedofilijos bylos-žudikės  pagrindinė  įvykių herojė Laimutė Stankūnaitė.  Juodame ekrano kvadrate girdėjosi tik balsas (galimai iš anksto įrašytas, kad ką nelepteltų nesuderinto) pažymėtas šifru A1.

 

 

nuotr.: juodas kompiuterio ekranas su nematoma L. Stankūnaite, pažymėta šifru A1.

 

Byla žadama baigti sekančiame teismo posėdyje birželio 30 dieną, jei vėl neatsiras nenumatytų kliūčių. N.Venckienei paprašius rezervuoti dar nors vieną posėdžio datą, teisėjas V.Meidus nematė tam reikalo. Teismų darbe retai sutampa iš anksto numatyti grafikai. Tankiausiai subliukšta, kaip kortų namelis.  Jau dešimtmetis, kai bylos-žudikės kaltininkai laisvėje užima aukščiausius šalies postus, o aukos tebepersekiojamos. 

 

Šį kartą pagrindinės ,,žvaigždės“ L.Stankūnaitės klausimai, matyt buvo suderinti su apsauga. Dėl šios priežasties  praeitame teismo posėdyje ji nedalyvavo. Ją ,,saugo“ (tik neaišku nuo ko?) 24 val. paroje. Visa ši tragedija tebevyksta jos dėka. Šiame posėdyje ji pasikūkčiodama pasakė  baigiamąją kalbą. L. Stankūnaitės balsas liudijo, kad ji yra visiškoje desperacijoje.

 

„Ilgai laukiau teisingumo mano ir mano dukters atžvilgiu, metų metus laukiau, kol žmogus, sužalojęs mano mažametės dukters psichiką stos prieš teismą“, –sakydama baigiamąją kalbą Neringos Venckienės baudžiamojoje byloje kalbėjo Laimutė Stankūnaitė. Pasirašytame tekste dėstė ir aimanavo,  kad ji nekalta, yra viso labo tik aplinkybių auka. Sugriautas jos ir  dukros gyvenimas, kurio pasekmės iki šiol ją persekioja... ji apgailestauja, jog kaltinimai dėl kurių yra teisiama N.Venckienė yra nesunkūs, todėl buvusi jos dukters globėja ir toliau liks laisvėje, o ji su dukra dėl jos kaltės ir toliau turės gyventi saugomos pareigūnų.

 

„Mes negalėsime niekada normaliai švęsti Kalėdų, išvykti pailsėti, sukurti šeimą, aš niekada negalėsiu normaliai aplankyti savo tėvų. Ir visa tai dėl jų paskleisto melo ir sukurtos pedofilijos, kurios niekada nebuvo ir, jei mano dukrą kažkas tvirkino, tai psichologiškai darė tik jos seneliai“, – teismui teigė  L.Stankūnaitė.  Nuo kada valstybės skiriama apsauga tai draudžia daryti? Tuomet yra kita išeitis, tarnauti vienuolyne. Ten tokios ,,aukos“ labai reikalingos, nes ,,alkani“  celibatiniai kunigai, o be to pilnas  išlaikymas. Nereikės kaulinti pinigų, kurių būdama net gilioje depresijoje nepamiršo – paprašė patenkinti jos pareikštą 70 000 eurų ieškinį dėl žalos atlyginimo jai ir Deimantei!

 

Teismo posėdžio kolegijos sudėtis nepakitusi.  Posėdžiui pirmininkauja teisėjas V.Meidus.  Sudėtyje teisėja  Jolanta Raščiuvienė bei Valdas Ciesiūnas. Sekretoriauja Rima Pačešiūnienė. Teismo posėdis, kaip teismų praktikoje  įprasta,  kad teisėjai ,,nepervargtų“,  truko iki pietų. Nepilnas 3 valandas su pertraukomis.

 

Kaip anksčiau informavome, prasidėjo paskutinis teismo posėdžių etapas. Baigiamąją kalbą jau pasakė Kauno apygardos prokuroras D.Jakutis, Deimantės ir Laimutės Stankūnaičių advokatė N.Grubliauskienė. D.Jakutis savo  prikurptų kaltinimų ,,meistras“. Iš  sukurpto balagano (beveik 60 epizodų!) liko vos menkaverčiai keturi,  kuriais kaltinama buvusi teisėja, parlamentarė N.Venckienė. Jis savo nuomonės nepakeitė. Kaltino auką, kaip didžiausią nusikaltėlę. Paprašė net 2,5 metų įkalinimo,  kad nereikėtų atsakyti už jo paties padarytus nusikaltimus, kai be teismo sprendimo N.Venckienė jau išbuvo įkalinime vos ne 2 metus!

  

Čia tas slėptasis nuo visuomenės, Seimo, JAV ir Lietuvos teismų video įrašas, pagal kurį kaltinama N.Venckienė. Teisme ir tai, kai per klaidą šis video papuolė tiesiai į aukos N.Venckienės rankas, slapta parodyta tik trumpos  iškarpytos dalys.  Jūs išvysite, kas šioje tragedijoje nusikaltėliai. Jūsų akys jums nemeluos.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ff_pmbC3Oy8

 

Pasisakant N.Venckienės gynėjui Daniui Svirinavičiui, Panevėžio apygardos teismo posėdžio kolegija, Kauno apygardos prokuroras Darius Jakutis, Laimutės ir Deimantės Stankūnaičių gynėja Neringa Grubliauskienė akivaizdžiai blaškėsi, buvo sutrikę, pasimetę, nes sakoma  tiesa akis badė, o žemė degė po jų kojomis. Atrodė, kad tuoj prasmegs.

 

Advokatas Danius Svirinavičius  remdamasis dokumentais, teisės aktais, nešališkų liudininkų parodymais,  teismų praktika, ES direktyvomis, konstitucijos nuostatomis, taip akylai  dešimtmetį slėptu video įrašu, ...   100 % paneigė Kauno apygardos prokuroro Dariaus Jakučio  sukurptos  bylos paskutinius 4 kaltinimus-paistalus (iš pateiktų 39  JAV teismui, 35 teismas  atmetė). 

 

Kaltinimus, dešimtmetį   viešino ir skleidė visa nusikaltėlių sistema, suinteresuoti asmenys ir jai tarnaujanti (galimai už Judo sidabrinius) žiniasklaidos ,,skalikų'' armija. Jų gretos sumažėjo, tačiau L.Ryto ruporas dar nerimsta. Bando nepagrįstam purvo pilimui N.Venckienės atžvilgiu skirti pagrindinį dėmesį. Juk žino, kad visada atsiras vienas kitas naivuolis, kuris patikės skleidžiamu  melu.  

 

N.Venckienės advokatas Danius Svirinavičius per nepilnai dviejų  valandų trukusią kalbą teismui pateikė  tris versijas, kaip galėtų baigtis ši byla. Pirmu atveju, grąžinti kaltinamąjį aktą prokurorui, nes surašytas, nusižengiant teisės aktams, neobjektyvus, nemotyvuotas požiūris  pateikiant  kaltinimus. Antru atveju, bylą nutraukti dėl senaties.  Jei abu pirmuosius variantus teismas atmes – N.Venckienę visiškai išteisinti.

 

Advokatas savo kalboje pabrėžė, kad keisčiausiai tai, kad pareigūnai prašo jiems žalos atlyginimo už jų profesinę veiklą!? Gal perkaito antstolei S.Vaicekauskienei, policininkui M.Gušauskui smegenėlės?! Juk jie apdrausti. Jei iš tikro nukentėjo atlikdami savo pareigą, tai privalo mokėti draudimo kompanijos. Juk  jų darbas rizikingas.  Už tai gauna algą ir į pensiją išeina labai jauni.

 

 Kita vertus, šioje beprecedentinėje byloje, teisėta mergaitės globėja turi mokėti nusikaltėliams!? Gal tokie norai gali būti patenkinti kokioje Afrikos šalyje! Nors… Lietuvoje klestintis teisinis nihilizmas, viršija visų atsilikusių šalių lygį. Teismų nutartis sunku sveiku protu paaiškinti. Ypač vykstančius įvykius šioje byloje, kai išmintinga ir gabi teisininkė nesugebėjo apginti savo brolio mergaitę. Tai ką daryti ,,valstiečių” vaikams, nebaigusiems teisės? Ne veltui įkalinime sėdi aukos, o krauju suteptomis rankomis aukščiausi šalies vadovai – nusikaltėliai vadovauja šaliai. Akis ir savo ,,kailį” išvertę nepamiršta, vieni kitus liaupsinti ir medalius kabinėti.

 

Vilniečio aktyvaus visuomeninko Jono Žiaukos komentarai prieš teismo posėdį:

 

https://www.youtube.com/watch?v=weX16_gNuFA

 

Jono Žiaukos komentaras po teismo posėdžio


https://www.youtube.com/watch?v=xzXptGiSol8 

 

 

Dar vienas   video įrašas padarytas 2013 m. pačios L.Stankūnaitės. Apsauga matyt pražiopsojo, o gal buvo užmigus. Toks įrašas negalėjo išvysti dienos šviesą ir pasiekti plačiąją visuomenę. Po to, jos aimanų niekas negirdėjo.  Maitvanagiai priemonių turi,- ,,nuramino“.

 

https://www.youtube.com/watch?v=a1iLnNSdzJU