STRAIPSNIAI

2021-06-07. ,,ŠEIMŲ MARŠAS" TĘSIASI
2021-06-07. ,,ŠEIMŲ MARŠAS

Alvydas Veberis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,ŠEIMŲ MARŠAS" TĘSIASI

 

Prieš ,,Didįjį šeimų gynimo maršą 2021, aš buvau parašęs savo pamąstymus ką sueigoje ir po jos reikia daryti. Straipsnį išspausdino ,,Laisvas laikraštis" Lietuvai, mano Fondo ,,Biblijos studijos" svetainė ,,Tiesos kariai", išplatinau internete, išsiunčiau ,,Šeimų Sąjūdžio" organizatoriams bei i tiems Seimo nariams, kurie  pritaria  idėjoms, kad išsaugoti Lietuvą ir realiai padeda jos gyventojams. Gaila, kad tokių mažuma.

 

Už Tiesos sakymą mėnesiui mane užblokavo. Tai nebe pirmą kartą. Dar gerai, kad ne taip, kaip JAV Prezidentą D.Trampą keliems metams! 

 

Renginys įvyko. Scenarijus  panašus, kurį pasiūliau.  Renginį vedė puikus oratorius A.Orlauskas. Prasidėjo malda. Tačiau kas tą maldą pradėjo ir ar ta malda, kurią siūliau?  Vienintelė malda ,,Tėve mūsų" buvo perduota Kristaus mokiniams ir visi tikintieji ją žino. Maldą, savais keliais sakiniais, pasakė egzorcistas A.Valkauskas, kuris tarnauja Romos katalikų bažnyčiai (Babelei-ištvirkėlių namams,- turtų godulys, nesibaigiantys pedofilų skandalai...).

Vieną dieną, užsivilkęs suknios pavidalo aprangą, apsistatęs stabais (drožiniais), išvarinėja iš apsėstųjų velnius, kitą dieną šlaksto vandeniu (tipo šventina) ginklus, kad jais kariai vykdytų žmogžudystes ir jiems sektųsi. Ką tuo klausimu sakė Kristus?  „Kišk kalaviją (ginklą) atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus". (,Mt 26,52)  

 

Ir dar: - priešus reikia mylėti. Juos nugalėti galima tik  Dievo Žodžiu, kuris aštresnis už dviašmenį kalaviją. Galima pastebėti ir tai, kad  organizatoriai  bailiai. Prašinėja iš policijos apsaugos, leidimų, jiems dėkoja, mėgaujasi tuo, kad juos suteikia išlaikytiniai! Tai kas darbdaviai? Tauta, ar išsigimėliai, kurie ,,ėda" tautos sūriu prakaitu uždirbtą duoną ir baigia sunaikinti Lietuvą? Jie privalo, net tik paprašius leidimų, juos išduoti, bet visomis išgalėmis tenkinti visus teisėtus piliečių reikalavimus.  Priešingu atveju, juos vyt visus  žąsų ganyt.

 

Savo laiku, Tarybų Sąjungos vadovas M.Gorbačiovas Kremliuje aiškino savo šalies biurokratams,- ,,kad jei tauta panorės, gaudysit  net peles. Gal nežinot kieno duoną valgot?"

 

Galimai pridėjęs į kelnes, ,,Laisvės partijos" liberalus  veikėjas R.Šimašius išdrįso net neduoti naujo leidimo tautai?! Iš kur ponaičiui tiek drąsos? Jo neprašyti, nemaldauti, nebūti pažemintais vergais... Susirinkus į sueigą,  jį patį, papilus smėlio Lūkiškių aikštėje,  palikti  ,,pliažintis" visiems laikams, kad ir kiti žinotų, kad tauta aukščiau visokių šimašių, raskevičių, armonaičių ir neteisėtai į valdžią  sulindusios  ,,bobų'' karalystės. 

 

,,Šeimų maršas" įvyko, tačiau dešimtmetį draskoma N.Venckienės šeima liko be atgarsio! Kur slepiamas įrašas, kaip buvo grobta mergaitė? Nuo tautos  iki šiol slepiama Tiesa, o nekalta teisėja tebetampoma po teismus! Bijomasi pedofilų? Kodėl pasislėpusio prezidento abstraktus video įrašas parodytas, o išdraskytos šeimos video liko paslaptyje?

 

Organizatoriai, vien plepalais nepateisinsite gyventojų lūkesčių. Reikalingi žodžiai ir neatidėliotini konkretūs darbai. Bijomasi? Taip, pedofilai  galingi, bet Dievas galingesnis. Jis daugybę kartų perspėjo : ,,NEBIJOKITE! ,,Nieko nėra uždengta, kas nebus atidengta". Šeimų maršo organizatoriams noriu priminti, nedarykite tokių klaidų kokias padarė tironai Ukrainoje, Baltarusijoje... norėjo užgrobti tas šalis, prisidengdami  demokratija, žodžio laisve, teisingumu...

 

Garsiai trimitavo, kad reikia kuo daugiau aukų ir kraujo!? Gal  A.Paleckis teisus, sakydamas, kad šaudė savi į savus, nes sovietiniai kariai neturėjo kovinių šovinių. Tuo įsitikinau bendraudamas su kariais Panevėžyje. O dėl ,,dėdulės" tautų kiršinimo  daug liudininkų savo nuomonę viešai išsakė ir neabejotinai tai yra tiesa.  

 

Mūsų tautos padlaižiai tarnauja  užjūrio  globalizacijos  tironams. Jie su vakcinomis įkalino visą žmoniją ir netrukus  sunaikins pasaulį. Toks jų globalizmo  planas. Net neleidžia profesionaliems tos srities mokslininkams pasisakyti. Juos ignoruoja, baudžia, netgi žudo. Ar tokios pabaigos laukia užzombinta melu tauta skubėdama dykai gauti skiepo? Nepamirškite, kad veltui  tik sūris pelėkautuose.V.Landsbergio žmona prieš mirtį sakė, kad gali jau ramiai ilsėtis, nes šioje žemėje atliko visus darbus.  Pridūrė, kad profesoriui dar  liko nebaigti darbai.

 

Gal turėjo omenyje, kad dar nebaigė  išnaikinti tautos?  Visa tai gana  profesionaliai, kaip šachmatų lentoje, sėkmingai daroma. Pusės Lietuvos  jau neliko. Siūlau visiems semtis Dievo išminties, Jo palaimos, Ramybės ir taikios kovos, pakeičiant ,,pašvinkusius" išlaikytinius-marionetes.  Jie tarnauja svetimiems bei savo interesams. Tegul pasižiūri į prezidento  A.Lukašenkos cypiantį Baltarusijos opozicijos aktyvistą ir blogerį, informacinio kanalo „Nexta“ įkūrėją Ramaną Pratasevičių.

 

Manau, išgaruos visa drąsa, dirbant už Judo sidabrinius, o už padarytus nusikaltimus  teks  atsakyti. Dievas lėtas pykti, bet be bausmės nepalieka nei vieno. Susidarė labai didelė eilė.

 

 http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/2021-04-25--alvydas-veberis--neskaldyti---vienyti--nebijoti---558.html

 

KELKIS LIETUVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nuc2o1UjD5c