STRAIPSNIAI

2021-05-13. Alvydas Veberis . MILŽINŲ KAPAI
2021-05-13. Alvydas Veberis .     MILŽINŲ KAPAI

Alvydas Veberis

 

 

MILŽINŲ KAPAI

 

 

 

 

 


Panevėžiečiai ryžtingi. Pasiruošę Didžiajam šeimų maršui 2021. Gretos auga, kaip ant mielių, nes žmonių kantrybė baigėsi. Ką tik vieningai, didžiule automobilių grandine, apjuostas  Panevėžys. Organizatoriai kvietė visus nesėdėti ant sofkučių, bet pakilti į žutbūtinę kovą.   Į brolišką susitikimą Vingio parke 2021-05-15 d. pasitarti, kaip gyvensime toliau. Parsidavėliai (chameleonai) tegul pajunta, kad tauta gyva ir neleis, kad niekšai ją sunaikintų! Tegul žemė dega po jų kojomis!


Nebijokite! Panevėžiečiai skaito, kad būtina keisti nevykėlius, naikinančius Lietuvą ir tarnaujančius svetimšaliams, dorais, sąžiningais tautos sūnumis ir dukromis, kurie pasikliauja Dievu ir Jo įsakymais. Kol kas apie Kūrėją retas kuris garsai išdrįsta kalbėti, nors Lietuva pamaldi šalis. Kodėl mažai kas susimąsto, kad ne tą  Dievą garbina? Pasaulis   nyksta. Lietuvos Nepriklausomybės 30 metų atnešė tik nelaimes,   skriaudas, ligas,  susipriešinimus ir baimes. 

 

https://youtu.be/bUz-ldZcgA0

 

https://studio.youtube.com/video/bUz-ldZcgA0/edit

 

 


Po žygio, aktyvus visuomenininks  Donatas Golubevas egzaminavo panevėžiečius, kas jiems žinoma  apie kunigą, profesorių XIX ir XX a. lietuvių romantizmo poetą Maironį (Joną Mačiulį), kuris yra parašęs tokius Lietuvoje žymius kūrinius kaip „Trakų pilis“, „Lietuva Brangi“... Keletą eilučių padeklamavo iš jo kūrinio ,,Milžinų kapai“ 

 

 

 

 

 

 nuotr. Donatas skaito Maironio eiles ,,Milžinai"

 

Kur lygūs laukai,
Snaudžia tamsūs miškai,
Lietuviai barzdočiai dūmoja;
Galanda kirvius,
Kalavijus aštrius
Ir juodbėrį žirgą balnoja.

Nuo Prūsų šalies
Kaip sparnai debesies, (2x2)
Padangėmis raitosi dūmai.
Tai gaisro ugnis
Šviečia dienas naktis, (2x2)
Liepsnoja ir girios ir rūmai.

Tarp tyrų plačių
Ne staugimas žvėrių;
Oi ne! Tai našlaitės lietuvės.
Ar verkia sūnaus,
Ar bernužio brangaus,
Kurs jų nebegins, gal pražuvęs?

Lietuvių pulkai,
Kaip apsako žvalgai, (2x2)
Ties Kaunu per Nemuną plaukia.
Po kaimus šauklys,
Jo putotas arklys, (2x2)
Į kovą lietuvninkus šaukia.

Klaidu tarp miškų !
Vien tik ugnys gaisrų
Per Lietuvą kelią parodo.
Užtemęs dangus
Mėto tankius žaibus;
Beklaidžiot svečiams nusibodo.

Sutrinko miškai,
Lyg Perkūnas aukštai, (2x2)
Ir štai netikėtai lietuviai
Tarytum ugnis,
Kad ant stogo užšvis, (2x2)
Apraitė kryžiuočius užgriuvę.


https://www.youtube.com/watch?v=F2YZjrP9xGU