STRAIPSNIAI

2020-09-16. NEKASK DUOBĖS KITAM, NES PATS ĮKRISI
2020-09-16. NEKASK DUOBĖS KITAM, NES PATS ĮKRISI

Alvydas Veberis

 

NEKASK DUOBĖS KITAM, NES PATS ĮKRISI

 

Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina.

 Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų

įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių.“

 

Pagal šią patarlę vyksta  įvykiai Garliavos  byloje – žudikėje. Kasdami duobę nekaltiems, patys taip gyliai įkrito, kad griebiasi bet kokio menkniekio, kad galima būtų nubausti N.Venckienę.  Nenustebčiau,  kad už jos nuteisimą  bet kokia kaina,  laukia atlygis. Greičiausiai pareigų paaukštinimas. Ankstesni tų įvykių veikėjai, - prokurorai, teisėjai jau atsiėmė savo dalį. Prokurorai liko išteisinti ir paaukštinti pareigose. Kai  kurie    net gavę  valstybinius apdovanojimus.

 

Daugelis jau supranta, kad su šia byla teisėsauga  parodė melo raupų suėstą veidą.  Žino ir tai, kad    reikės atsakyti už dešimtmetį daromus nusikaltimus ne tik prieš nužudytus įtartinomis aplinkybėmis liudytojus. Teks atsakyti ir už tai, kad  be įrodymų  beveik dvejus metus N.Venckienei jau teko išbūti įkalinime ir  jau dešimt metų neturi ramybės.  Galutinai baigia atsiskleisti, kas tikrieji ,,pūliniai“. G.Kryževičius ir  korumpuotas nusikaltėlių klanas, ar N.Venckienė?

nuotr. Prokuroras D.Jakutis šnairai žvilgčioja į objektyvą, o Deimantės ir Laimos Stankūnaitės gynėja N.Grubliauskienė stengiasi visada slėptis, nors ir taip veidas   uždengtas kauke. Ko jie taip bijo? Vieni reklamuojasi didžiausiuose miesto gatvėse stenduose, o kiti bijo net savo šešėlio! Gal nusikaltę?

 

Visa našta užkrauta Panevėžio apygardos teismui, kad būtų išnarpliota ši byla ir padėtas taškas. Žinia, kad Panevėžio teismai nesiskiria nuo LR korumpuotų teismų. Šioje byloje jau buvo ne vienas teismo sprendimas, kai sveiku protu jų paaiškinti negalima. Kas įvykius seka, tiems tos nutartys jau žinomos. Netgi teisėjai įsižeidę už pasakytą tiesą,

 

Panevėžio teismų dėka,  sukurpė atskiras bylas N.Venckienei, jos mamai Laimutei Kedienei. Kas be ko, nusikalstamas klanas jas laimėjo. Per daugiau nei aštuonerių metų laikotarpį korumpuoti teismai, talkindami vieni kitiems, laimėjo begalę bylų.  Jas  sukurpė Neringai bei jos  šalininkams, kurie teismuose sakė Tiesą.  Tačiau mafijai reikėjo išgirsti ne sakomą tiesą, bet nubausti Tiesos ieškotojus.

 

Didelę dalį jų nubaudė, kitus nužudė ir jų mirties aplinkybių niekas iki šiol  netiria. O kam? Klanas ir taip žino, kad tai padaryta, galima spėti,  jų rankomis.  Pasinaudojo melagio Mindaugo Žalimo, G. Černiausko, V. Keršio, M.Kuprevičiaus... parodymais. Keista ir tai, kad tos paties M.Žalimo parodymais prokurorai išteisinti, o aklas D.Kedžio draugas R. Ivanauskas atsidūrė įkalinime! G.Černiauskas irgi ,,nenešė“ mergaitės. Tam pritarė bent keli Lietuvos teismai!   Taip akylai slėptas video įrašas, rodo ką kitą. 

 

Įrašas, per klaidą, pakliuvo tiesiai į politiškai ir teisiškai persekiojamos N.Venckienės rankas. Jame  akivaizdžiai matosi, kaip įsirėžęs G.Černiauskas tempė mergaitę, panaudojęs jos kojoms kovinius veiksmus, kad negalėtų priešintis. Tam grobimui jis ruošėsi iš anksto. Viešai visuomenei rodė, kaip jis treniruojasi su analogiško svorio savo sūnumi.

Tai akivaizdūs nusikaltėliai.  Korumpuoti LR teismai tiki melagiais, bet ne tais, kurie sako Tiesą. Todėl turime griūvančią Valstybę, pastatytą ant melo pamatų.

 

Panevėžio apygardos teisme byla vilkinama. Teismo kolegijos sudėtis nepasikeitusi. Posėdžiams pirmininkauja teisėjas V.Meidus, Jolanta Raščiuvienė, Valdas Ciesiūnas. Trečias posėdis, kai neliko nei vieno sisteminės žiniasklaidos ,,skaliko“. Užduso  ar išsigando bausmių už dešimt metų skleidžiamą melą?

nuotr. teismo salėje prieš posėdžio pradžią

 

Į teismo posėdžius suvažiuoja dalyviai ir stebėtojai iš  visos Lietuvos. Keista, kad  posėdžiai vyksta iki pietų.  Šį kartą nepilnai dvi valandas per kurias apklausti trys liudininkai.

 

Teismui liudijusi psichologė Ieva Sripeikienė, pasakojo, kad  su Deimante dirbo nuo 2011 m. gruodžio mėn. Ji savo  darbą  atliko pagal Kauno rajono vaikų teisių tarnybos darbuotojos Janinos Dabašinskienės nurodymą.  Paliudijo, kad mergaitė su mama nenoriai bendraudavo,  vadino ją vardu Laima, buvo prisirišusi prie tetos Neringos, niekur iš tų namų nenorėjo eiti.  Dėl kokių priežasčių jų tokie santykiai ji nežinojo.  Tai nebuvo jos užduotis sužinoti ar tuo klausimu  tardyti mergaitę.

 

Liudytojas Egidijus Karoblius sakė, kad dirbo tuo metu gelbėtoju. Buvo pasiųstas padėti ir atlikti veiksmus reikalingus  priverstinio teismo sprendimo vykdymui. Tą 2012.05.17 d. 5 val. ryto, jis  išklausė instruktažą, kuriam vadovavo Kauno rajono apskrities komisaras R.Oželis. Smulkiau apie įvykius neatsiminė, todėl teisėjas V.Meidus pagarsino jo parodymus duotus ikiteisminiame tyrime. Pasakojo, kad namo durų atidarymui naudojo laužtuvą, pjūklą ir kitas priemones, nupjauti užraktus, išdaužti  langus, atidaryti vartus, kad patektų prievartą vykdę pareigūnai   į vidų, pagal antstolės S.Vaicekauskienės nurodymą.

 

Liudytojas kunigas Jonas Varkala priėmė priesaiką, kad nieko nenutylės ir sakys tik Tiesą. Kaip ir dera kunigui, ištarė žodžius: ,,Tepadeda man Dievas“. Kalbėjo garsiai, kad visi salėje sėdintys girdėtų. Teisėjui pasirodė, kad kalba per garsiai.  Bandė nutildyti.  Paprastai teismo posėdžiuose  tiek prokurorai, tiek teisėjai šnara sau po nosimi, kad salėje neįmanoma nieko girdėti. Padaryti pastabą tokiems teisėjams neįmanoma, nes išlaikytiniai  save laiko ,,dievais“. Jei kas bando pasakyti  repliką, tuoj  išvaro iš salės arba gąsdina baudomis. Mikrofonai taip pat nutildyti arba padėti kuo toliau nuo pašnekovų.

 

Kunigas J.Varkala pasakojo, kad dalyvavo Garliavos įvykiuose, kaip pilietis, vedinas sąžinės. Jam buvo gaila vaiko, jo kančios. Stebėjo įvykius, nes žinojo, kad ne pirmą kartą,  mergaitė norima pagrobti jėga. Jis suprato, kad  Valstybės vardu vykdomas nusikaltimas ir žinojo, kad bus panaudotas smurtas  prieš mergaitę.  Jis papasakojo smulkiai visas detales, ką prisiminė.

 

Matė didžiulę pareigūnų armadą, nuo kurios visi  Kedžių kambaryje buvę svečiai ir to namo gyventojai, buvo šoke. Mergaitė virpėjo, nežinojo, ką daryti. Griebėsi ir buvo  prisispaudusi  prie  Neringos, kuri sėdėjo ant kėdės. Tvirtai  laikėsi įsikibusi į jos kaklą. Neringa ją  bandė guosti ir  raminti, tačiau ir pati  buvo sukaustyta baimės. Vaikų teisių darbuotojoms ir antstolei Vaicekauskienei, globėja Neringa neprieštaravo, kad mergaitė būtų paimta gera valia. Sakė, kad tegul motina pasiima už rankos ir vedasi.

 

Mergaitė pati nenorėjo eiti. Motiną vadino vardu Laima.   Ji visomis išgalėmis prieštaravo eiti su biologine mama. Ją nuo Neringos, panaudoję smurtą ir jėgą,  atplėšė vaikų teisių gynėjos ir pareigūnai bei pati Laima Stankūnaitė. Prieš antstolei ir pareigūnams atidarant duris, Neringa  liepė geranoriškai atidaryti jas, tačiau ten šeimininkavo Petras Jonušas. Minėjo, kad juo, kaip ir visais kitais,  pasitikėjo Kedžių šeima.  Kunigas įtarė, kad P.Jonušas galimai provokatorius.  Jis iš namo vidaus užrėmė duris pagaliu, jas užrakino, išėmė raktą.

 

Reikia pastebėti, kad Petro Jonušo iniciatyva kambaryje buvo pastatytos vaizdo kameros. Vykstant mergaitės pagrobimui  pareigūnai žinojo jų vietas ir kameras nusuko. Vieną kamerą P.Jonušas, matant pareigūnams pasuko, kad matytųsi vaizdas kambaryje.  Tuo galima spėti, kad jis atkreipė pareigūnų dėmesį, kad ne visos kameros nusuktos. Tuomet ir ta kamera buvo nusukta. Be to buvo darytas slaptas įrašas, kurį pasigrobė tas pats P.Jonušas. Tai sužinojusi N.Venckienė vargiai iš jo įrašą išsireikalavo.

 

Galima numanyti, kad  atidavė tik dėl to, kad neįtartų, kad jis provokatorius, kaip ir daugelis ten buvusių, kurie vėliau melavo ir liudijo prieš Neringą. Iš jų galima paminėti apsaugą, kuri neva saugojo mergaitę. 2012.03.23 užsidėję maskuotei kaukes, tie patys saugotojai, slapta bandė mergaitę pagrobti. Panaudojo smurtą ir jėgą.    Tuo metu jie sužalojo A.Skučienę, senukus Kedžius, Deimantę. Globėjos N.Venckienės namuose net nebuvo. Provokacijas galimai atliko sistemos infiltruoti asmenys V.Keršys, M.Kuprevičius, daugelis sisteminių žiniasklaidos ,,skalikų“...

 

Ikiteisminio tyrimo metu Neringa Venckienė reikalavo, kad būtų apklaustas Petras Jonušas. Šis jos reikalavimas nebuvo įvykdytas. Prokuroras D.Jakutis teismui  bandė paaiškinti, kodėl neapklaustas.  Teismas nutarė, kad jo paaiškinimas nėra kliūtis apklausti.   Priėmė nutartį, kad bus iškviestas apklausai sekančiame posėdyje, kuris įvyks šių metų  spalio 5 d.