STRAIPSNIAI

2020-03-09. Valentinas Repšys. KĄ GINA PANEVĖŽIO POLICIJA

Valentinas Repšys,

LPf "Biblijos studijos" vadovas

 

 

 

Ką gina ir kam padeda Panevėžio policija

 

"Ginti, saugoti, padėti" - tai visiems žinomas policijos šūkis. Skambus ir geras. Tik va jo prasmė pasidarė visai nebeaiški, kai praktiškai susidūriau su Panevėžio policijos darbu. Pareigūnų veiksmai rodo, kad iš tikrųjų jie nusiteikę ginti ne mus, padorius piliečius, o nusikaltėlius.

 

 

Pigūs vergai

 

Našlaičiai – labiausiai neapginta ir pažeidžiamiausia visuomenės grupė. Iš vaikų namų jie išeina be socialinių įgūdžių, visiškai neparuošti gyvenimui, kuris yra daug žiauresnis nei patiriamas globos įstaigose. Kaip taisyklė, jie greitai tampa fizinio ar seksualinio išnaudojimo aukomis. Vienas toks nelaimėlis Kęstas Šimašius, nors ir smarkiai įgąsdintas, rįžosi pabėgti nuo savo išnaudotojų ir vėl kreipėsi pagalbos į mus, paramos - labdaros fondą „Biblijos studijos“.

 

Fondas jau ir anksčiau yra ne kartą gelbėjęs šį našlaitį iš kritinių situacijų. Kęstas nerūko, nenaudoja alkoholio, darbštus, paklusnus, sąžiningas, nemokantis skaityti ir rašyti – idealus vergas-prekė. Ėjo per įvairių vertelgų rankas – tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, vergavo pas Papilės verslininkus Rimkus (video). Visus šiuos našlaičio kelius reguliavo panevėžietis Tomas Jasinskas, oficialiai veikiantis po našlaičių globos fondo priedanga, o neoficialiai – aprūpinantis pigia darbo jėga savo aplinkos žmones. Ir, matomai, ne už ačiū.

 

Dėl gero Kęsto charakterio, T.Jasinskas nusprendė niekam jo nebeperleidinėti, o pasilikti savo žinioje. Įtaisė prižiūrėti savo seną krikštamotę, II grupės invalidę, gyvenančią vienkiemyje prie Troškūnų, iš kurio Kęstas jau kartą buvo pabėgęs, bet paskui vėl buvo atgal įviliotas.

 

Padėti našlaičiui - problema

 

Kęstas pas mus atsirado išsekęs, psichologiškai sugniuždytas, stresinėje būsenoje. Buvo reikalinga skubi specialistų ir medikų pagalba. Deja, pasirodė, kad jis neturi asmens dokumentų - T.Jasinsko žmona Asta yra paėmusi iš Kęsto tapatybės bei banko korteles ir nenusiteikusi jų atiduoti. Paprašėme policijos padėti juos atsiimti. Šie atsakė, kad per dvidešimt (!) dienų reikalą išspręs, ir nė motais, kad našlaitis jau šiandien negali net valgyti nusipirkti.

 

Tiesa, jau kitą dieną prisistatė policijos ekipažas, bet ne dėl Kęsto dokumentų, o pagal Jasinskų grupuotės iškvietimą, neva Kęstas yra pagrobtas ir reikia patikrinti, ar jis dar gyvas. Įsitikinę, kad iškvietimas melagingas, pareigūnai susiruošė išvažiuoti. Paprašėme ta pačia proga užsukti pas Jasinskus ir padėti Kęstui atsiimti dokumentus. Šie paaiškino, kad tai nesąs jų iškvietimo tikslas ir padėti nepriklauso...

 

Kaip apsiginti... nuo "angelų sargų"

 

Pradėjus rūpintis našlaičio bėdomis, prasideda neaiškūs dalykai. Skambina moteris iš savivaldybės ir uždavinėja gana keistus klausimus apie Kęstą. Paprašius pasisakyti pavardę, padeda ragelį. Vėliau paaiškėja, kad tas telefono numeris priklauso Astai Jasinskienei. Pats Kęstas irgi atakuojamas neaiškiais skambučiais.

 

Į butą prisistato socialiniai darbuotojai, neva norintys Kęstui padėti, nors jų pagalbos niekas neprašė. Savo pavardes pasisakyti atsisako. Įtartinai keista, nes tik aferistai savo pavardes slepia – sąžiningi žmonės taip nedaro. Įtarimai dar labiau sustiprėja, kai po jų vizito tuoj pat prisistato policijos ekipažas. Panašu, kad socialiniai dabuotojai buvo tik pasiųsta žvalgyba.

 

Kęstas dar nėra pilnai atsigavęs nuo patirto streso. Bijo būti vienas. Pamatęs pareigūnus, pradeda drebėti kaip epušės lapas ir negali pratarti nė žodžio, mat Jasinskų yra tiek įgąsdintas policija, kad neva ji atvažiuos ir išveš į "psichinę"... Būna dienų, kad policija pas mus apsilanko ne po vieną kartą. Tai jau panašėja į psichologinį terorą. Ir ne tik našlaičio atžvilgiu.

 

Nenoriu tikėti, kad Panevėžio policininkai yra tokie kvaili, kad nesugebėtų įvertinti iškvietimų pagrįstumo, ir dar tuo pačiu adresu. Vienintelis logiškas paaiškinimas – jie gauna komandas iš aukščiau. Kas jas duoda? Kokiu tikslu? Kas organizuoja visą šį šaršalą? Šito kol kas negaliu pasakyti, bet pabandysime išsiaiškinti per atitinkamas institucijas.

 

Čia paminėjau tik dalį policijos veiksmų, kurie kelia abejonių jų teisėtumu. Panašu, kad ši istorija su našlaičiu yra tik pretekstas, puolimo prieš visuomenininkus - našlaičių gynėjus, pradžia. Tad, kaip sakoma, laukite tęsinio...

 

https://www.youtube.com/watch?v=sa4apQ-EMiw

 

Šiame video ,,globėjai'' Rimkai, iš kurių teko gelbėti Kęstutį 

 

https://youtu.be/kVcpuLdzzY4