STRAIPSNIAI

KREIPIMASIS Į LIETUVOS PILIEČIUS 2019 11 12.
 KREIPIMASIS Į LIETUVOS PILIEČIUS 2019 11 12.

Nebedejuokim, kodėl nėra teismuose teisingumo, apėmė liūdesys, nusivylimas Valstybe... Susirūpinkim ir išdrįskim pasakyti svarbiausią priežastį,- nebeliko vietos Dievui - dvasinėms vertybėms. Pripažinkim, kad spjaudom savo užsispyrimu ir tradicijomis Jam į veidą. Gana lakstyti ir barškinti rožančius, melstis Dievo kūriniui Marijai ir kitiems žmogaus išgalvotiems šventiesiems, klūpėti prieš kryžius, paveikslus, stabus, užpirkinėti mišias...

 

 

Ekskunigui Jonui VARKALAI privalu žinoti, kad šio pasaulio kunigaikštis velnias: melagis ir žmogžudys. Kur jo buveinė? Vatikanas-Romos katalikų bažnyčia (Babelė-ištvirkėlių irštva). Tuomet slypi ir atsakymas, kodėl nėra teismuose TIESOS, o valdžia laksto palaiminimo pas šio pasaulio kunigaikštį ar jo tarnus. Raginu, atsikvošėkit! Dievas jokiems savo kūriniams savo garbės neperleido, tame tarpe ir Marijai. Vienintelis TARPININKAS tarp Dievo ir žmogaus, Jo atsiųstas į žemę Sūnus-Kristus.


https://www.youtube.com/watch?v=-ZwazGlOLfY&feature=share&fbclid=IwAR3KJJzD_iq_m4CMG0kDujn_X-og3P4fKuhamJALYzk5Qpv15ndV8ac-mxc