STRAIPSNIAI

KOVA UŽ UŽDANGOS
 KOVA UŽ UŽDANGOS

                                KOVA UŽ UŽDANGOS

 

 

Geroji žinia kiekvienam, kuris nori gyventi. Būtina perskaityti. Bus daugiau naudos, nei gyventi nežinioje ir blaškytis, kaip nendrė vėjyje

Karas ir neramumai, smurtas ir žmogžudystės, badas ir skurdas, tornadai, potvyniai, žemės drebėjimai… Nieko naujo.
Vis dėlto šiandienos karta susiduria su naujais ir sudėtingais iššūkiais: aplinkosaugos problemomis, genetine inžinerija, klimato kaita, mitybos epidemijomis ir kt. Taip pat daugelis iš mūsų matome, kad mūsų visuomenė tolsta nuo pagrindinių moralinių vertybių.


Knygų knyga, Biblija-Šventas Raštas, turi ką pasakyti apie mūsų dabartinę padėtį. Tai ypač svarbu tiems, kurie ieško paaiškinimo ir nori žinoti, kas įvyks ateityje! Iki šiol Biblijos pranašystės niekada neapvylė! Todėl tikime, kad išsipildys ir paskutinės pranašystės.


,,Jis vertė visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargšus, laisvuosius ir
vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad nė vienas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo ar žvėries vardo, ar jo vardo skaičiaus“ (Apreiškimo 13:16-17)


Ar šiomis dienomis ne tai vyksta? Įgauk Dievo Išminties ir rask laiko perskaityti. Neatidėliok, nes gali būti per vėlu. Taip nutiko Nojaus, Gomoros ir Sodomos laikais. Taip jau vyksta šiomis dienomis.


http://endtime.net/lithuanian/Kova%20uz%20uzdangos.pdf