STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis . 2023-02-10. KADA KUNIGAS EGIDIJUS VENCKUS TEISUS IR KADA MELUOJA?
 Alvydas Veberis . 2023-02-10.   KADA KUNIGAS EGIDIJUS VENCKUS TEISUS IR KADA MELUOJA?

 

Alvydas Veberis

 

KADA KUNIGAS EGIDIJUS VENCKUS TEISUS IR KADA MELUOJA?

 

 

„Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma“. (Mt 10, 24–33)

 

 

,,Dar vienas dvasininkas tikinčiuosius gąsdina skiepais ir velniu. Šiaulių katedros klebonas Egidijus Venckus per pamokslą skelbė, kad nuo skiepų miršta žmonės, kad netrukus visi būsime sužymėti lustais ir nešiosime velnio ženklą „666“. Šiaulių vyskupas sako kalbėjęs su kunigu šia tema, bet atvirai jo nesmerkia“,- rašo Zina Paškevičienė publikacijoje ,- Šiaulių kunigo išsišokimas Mišių metu sukėlė skandalą: pasiskiepijusius gąsdino velniu – visi būsime sužymėti lustais ir ženklu „666“. LRYTAS.TV LIETUVOS DIENA 2022-01-09 16:27

 

2022 metų sausio 11 d. atbudau apie 3 val. nakties. Tokiais atvejais paimu kažką paskaityti arba internete ieškau pažiūrėti, kas įdomesnio dedasi pasaulyje. Peržiūriu filmus, naujienas. Užkliuvo Zinos Paškevičienės straipsnis apie Šiaulių Petro ir Povilo katedros klebono  Egidijaus Venckaus išsišokimą Mišių metu, kai buvo sukeltas skandalas. Mat kunigas gąsdino velniu ir tai, kad visi bus sužymėti žvėries ženklu ,,666‘‘.

 

Mane sudomino toks kunigo poelgis. Garsiai išdrįso pasakyti tai, kas Biblijoje-Šventame Rašte  išpranašauta prieš daugiau nei 2000 metų. Klebonas pasipriešino ne tik savo tiesioginio vadovo vyskupo Eugenijaus Bartulio (kuris pasiskiepijo), bet ir Romos katalikų bažnyčios popiežiaus Pranciškaus raginimams skiepytis nuo neva siaučiančio koronaviruso. Pasaulis suglumęs stebi įvykius.  Lengvatikiai paklusta politikų ir tironų užmačioms. Kai kurie galvotrūkčiais puola skiepytis gaudami ,,premiją" su 100 eurų kupiūra. Susidaro eilės, kaip bado metu prie duonos. Mat tironijai  reikia žymiai sumažinti populiacijos skaičių. Vietoje 8 mIlijardų palikti du ar dar mažiau.

 

Šia žinia pasidalinau atskiruose portaluose pagirdamas kunigą E.Venckų už drąsą. Nutariau padėkoti asmeniškai. Tik ryto sulaukęs paskambinau. Pokalbio metu sužinojau, kad klebonas vienoje vietoje gerai žino Šventą Raštą, kas jame rašoma, kitose vietose absoliuti tamsa arba išsisukinėjimas. Išsiaiškinau, kad ,,Kryžių kalne“ ant mano pamato, nuvertę Dekalogą su dviem akmens plokštėmis, pasistatė betoninę Marijos skulptūrą būtent su klebono ir vyskupo E.Bartulio žinia. Jis ją pašventino su parapijiečiais. E.Bartulis daugelį kartų  neigė, kad ką nors žino apie tuos įvykius. Jam talkino ir jų parapijos dekanas. Įdomu ar jie aplamai žino, kad Dekaloge yra vienas iš įsakymų NEMELUOK? Gal todėl jie, kaip politikai, be perstojo meluoja, iškraipo net Dekaloge Dievo parašytus įsakymus. Todėl jiems nebelieka kito kelio, kaip slėpti tiesą.

 

Klebonas be užuolankų ne tik apie skiepų žalą rėžė mišių metu, bet pasakojo, kad Dekalogas ,,Kryžių kalne" yra  perstatytas į kitą vietą. O iš ten vėl nuimtas, bet kažkur yra. Pažadėjo surasti ir atstatyti. Tamsos kunigaikščio  jėgoms talkina Pasvalio ūkininkas Petras Karoblis. Jis ,,Kryžių kalne“ nuo seno  daro sumaištį,- leidžia Marijos radiją, drumsdamas to piliakalnio ramybę.  Talkina katalikų bendruomenei slėpdamas tiesą. Ne kartą pradangino mano perspėjančias granito plokštes,- NESILENK STABAMS, NEKVAILINK SAVĘS, DIEVĄ GARBINK.

 

 

 

 

nuotr. Dekalogas su neiškraipytais Dievo įsakymais. Šalia nakčia P.Karoblio pastatytas raudonų plytų pamatas (privalėjo nugriauti)

 

Pasistatė nakčia greta mano pastatyto pamato Dekalogui, raudonų plytų pamatą, kuriame tikinčiųjų klaidinimui  padėjo Marijos skulptūrėlę, apkarstytą rožančiais, paveikslais... Po kiek laiko   Dekalogas, su neiškraipytais Dievo įsakymais, buvo mėtomas tai vienoje, tai kitoje vietoje. Galiausiai jo neliko.

 

 

nuotr. Šiaulių parapija Dekalogą nuvertė, vėliau paslėpė.  Ant mano pamato klebono E.Venckaus užsakymu pasistatė stabą tikinčiųjų mulkinimui.

 

Šiaulių policija, prokuratūra niekaip nesuranda nusikaltėlių. Pradėtą ikiteisminį tyrimą toks Šiaulių apylinkės prokuratūros  prokuroras Sigitas Dobiliauskas nutraukė, nors ,,Kryžių kalne“ samdoma apsaugos tarnyba, pilna vaizdo kamerų, bet... įvyko ,,stebuklas“. Dingo DEKALOGAS

 

Praėjo keletas metų.  Visi padaryti nusikaltimai, tiesiai į mano ausį, iš paties klebono lūpų.  Ar tai ne stebuklas? Išaiškėjo policijos, prokuratūros neįgalumas, vyskupo E.BARTULIO MELAS. O jis juk Dievo tarnas! Nieko keisto, nes tarnauja Antikristo bažnyčiai. O ji paversta prekiautojų, tarsi plėšikų landyne. Ten melas, sukaupti didžiuliai lobiai, didžiausi nusikaltimai pedofilijos skandaluose... Kiek atimta gyvybių  kryžių karuose, kiek apgaulės  indulgencijų prekyboje...!? Daug žalos tikintiesiems padaryta įsakymų pakeitime Dekaloge. To pasekoje  garbinami paveikslai, drožiniai, įvairūs stabai, pačių prigalvoti nuodėmingi šventieji...  Pakeista Dievo palaiminta, pašventinta poilsio diena iš savaitės septintos dienos (šeštadienio) į sekmadienį (tai pirmoji savaitės darbo diena) ..! Begalė kitų pažeidimų jų bažnyčioje.  Trys paskutiniai popiežiai už tuos nusikaltimus  atsiprašė.

 

Klebonas Egidijus Venckus pasakojo, kad skulptūros pastatymas jam brangiai kainavo. Sumokėjo net 7000 ! Priminė ir tai, kad N.Testamente Kristus niekur nepaminėjo, kad negalima garbinti skulptūrų, o  izraelitų  aukso veršio garbinimas, tai tik seni laikai. Suprask, kad šiems laikams Dievo Žodis ir Jo įsakymai nebegalioja.   Todėl vietoje mano pastatyto ir įrengto momumento (Dekalogo ant 2 granito ir perspėjimo plokščių)  nusprendė  atstatyti buvusią Marijos skulptūrą, kuri po popiežiaus Jono Pauliaus II maldų sudegė neatpažįstamai. Liko tik juodų nedėgulių stabarai. Klebonui Šiluvos Marija, kurią jis pirmą kartą pamatė būdamas 21 metų jaunuolis ir pastatyta betoninė moters su kūdikėliu skulptūra ,,Kryžių kalne“, ant mano pamato, nuvertus DEKALOGĄ,  tai tarsi padėka Marijai už tai, kad ji kleboną   atvedė į kunigystę. Man atrodo kitaip. Tai velnio darbas.  

 

Aš bandžiau kunigui prieštarauti, kad velnias gali pavirsti ne tik Marija, bet šviesos angelu. Minėjau, kad stabų garbinimas pasmerktas. Klebonas tikėjo jam įteikta tiesa. Sakė, kad bučiuoja stabą, o akis nukreipia į dangų. Tipo garbę atiduoda nematomai būtybei per materialią betoninę skulptūrą. Tai kur tokie Dievo tarnai gali nuvesti tikinčiuosius? Tik į pragarą. Aš pareiškiau, kad privalės atlaisvinti mano pamatą ir turės ten likti Dekalogas.

 

Vyskupui talkino ir jų parapijos dekanas. Sakė,  kad nesugebėsiu įrodyti, kad aš tą pamatą pastačiau.  O jei ir aš įrengiau, tai dabar nebus jokios skriaudos. Pagal jį, aš  pastačiau pamatą, o jie padarė skulptūrą. Dekalogą E.Venckus žadėjo pastatyti pačioje garbingiausioje vietoje. Teko laukti, kol tai įvyks. Policija, prokuratūra privalėtų   atnaujinti sustabdytą baudžiamą bylą ir kaltuosius nubausti. Gal dabar sugebės surasti visus kaltininkus, nes jie tiek  šiame, tiek mano ankstesniuose   straipsniuose buvo   įvardinti.  Nieko nežinanti apsimetė ir už piliakalnį atsakinga Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė. Tad tokia ta katalikų bažnyčios nusikaltėlių ,,šaika". Niekuo nesiskiria nuo politikų ,,gaujos". Gal Siamo dvyniai?

 

Po daugkartinių pokalbių su vyskupu E.Bartuliu  ir klebonu E.Venckumi, neseniai vėl liepsnojo Kryžių kalnas. Dingęs Dekalogas ne tik neatstatytas, bet pasiteisino, kad sudegė! Manau, kad kol nebus atstatyta TIESA, jų parapijos tarnai turės dar ne vieną perspėjimą. Jiems jie atneša didžiulius nuostolius ir praradimus.  Degs ne tik bažnyčios ir jose sukrauti turtai, bet kaip įtariamasis K.Bartoševičius, kentės asmeniškai  patys.  Paniekinti Dievo Žodį, Jo įsakymus žymiai  didesnis nusikaltimas, nei padarytas nusikaltimas prieš nuodėmingą žmogų. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0jp7oJxvyjU