STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis . TAUTA ATSIKVOŠĖKITE! NEBIJOKITE! JŪS DARBDAVIAI
 Alvydas Veberis  .  TAUTA ATSIKVOŠĖKITE! NEBIJOKITE! JŪS DARBDAVIAI


Alvydas Veberis

 

TAUTA ATSIKVOŠĖKITE! NEBIJOKITE! JŪS DARBDAVIAI

 

 

Tik dėl vienos mergaitės Garliavoje žmonės iš visos Lietuvos budėjo dieną naktį net kelis metus. Baigiant sunaikinti Lietuvą neturi būti kelių valandų ar pavienių mitingų laikas. Budėti tol, kol visi išlaikytiniai bus nušalinti nuo ,,tarnystės", naikinant Lietuvą. Tą reikėjo daryti iš karto po 2021 m. gegužės 15 d. ,,Šeimų maršo" mitingo. Aš organizatoriams siūliau. Dabar išlaikytinimas  leidžiama pasiruošti, kad patys organizuotų riaušes, suverčiant kaltę TAUTAI.

 

Visur kvailių pilna. Keisti prašymai, nuimti vieną ar kitą ministrą, kai pastatomas dar baisesnis. Vis trūksta išminties ir proto. Kiek pasikeitė prezidentų? Kuris tarnavo Lietuvai? Ar nors vienas išėjo į Daukanto aikštę atsakyti kur Garliavos mergaitė Deimantė? Apie antrą-Orintą niekas net nebekalba. Apsimeta, kad nežino. Visi išdavikai. Laksto, priši...kelnes už Judo sidabrinius, ,,tvarką" daryti svetur. Todėl priešų ir šalies nuosmukio vežimu nepaveši. Tai juos rusai, baltarusiai, kinai... puola.

 

Priminsiu paskutinio mitingo 2021-08-10 d. prie Seimo TAUTOS reikalavimą: LAUK, LAUK, LAUK. Būtina iš anksto sudaryti laikiną TAUTOS branduolį iš žinomų dorų, sąžiningų piliečių, o vėliau be jokių partinių sąrašų išsirinkti Lietuvos patriotus, o ne bevaikių ,,bobų'' (kgb) valdžią. Jos jau turi Paties Dievo bausmę, o nori kad per jas kentėtų visas pasaulis. Prisiminkime Abraomo žmonos SAROS kančią. Nereiktų pamiršti, kad TAUTA - darbdavys, o ne išlaikytiniai, kurie privalo tarnauti darbdaviui. Jie turi vykdyti tautos valią.

 

Jokių leidimų, atstumų nuo pastatų darbdavys neturi laikytis. Tai vergo sindromas. Tokiems mitingo organizatoriams - bailiams ne vieta organizuoti mintingus ir bijoti baudų, kalėjimo. Tuomet tegul sėdi, kaip pelės po šluota. Prisiminkime, kaip TSRS Prezidentas auklėjo savo biurokratus: ,,Jei tauta panorės gaudysit ir peles, nes jūs jų duoną valgot". Mūsų vergai užsileido ant tiek, kad kaip ėjo, taip eina kupras surietę. Laikas išsitiesti. Dievas teisiųjų pusėje. Galima pagirti Šimašių, kuris neduoda leidimo mitingams. Neduočiau ir aš.

 

Išlaikytiniai iš anksto žino, kad mitingas vyks išsakant priekaištus valdžiai. Tai kam jų klausytis? Geriau neleisti, o nepaklusniuosius bausti, nes ubagais paversta tauta neturi pinigų net baudai susimokėti. Pasikartosiu,- DARBDAVYS tarno neturi prašyti jokių leidimų, laikytis atstumų, kai nusikaltėliai pažeidinėja LR Konstituciją, tautos priimtus įstatymus, tarptautinę teisę, o ne išsigimėlių kuriamus įstatymų traktatus apginant save.

 

Baisiau negali būti, kai tautos tarnai neįleidžia Darbdavių į Seimo rūmus, kitas valstybines įstaigas. Tai kieno lėšomis jie pastatyti, kas šitiems niekšams algas ir visas kitas išlaidas moka? Rugsėjo 10 d. gal TAUTA atsikvošės? Visos Valstybės institucijos (krašto apsauga, policija, armija...)privalo tarnauti ir ginti žmones, o ne valdžią, kai ši vykdo nusikaltimus. Kas čia neaišku? ,,Asilai' tegul pasiskaito ,,Priesaiką". Pasirašo, perskaitę iš lapuko ir pamiršta? O ką prisiekinėja prieš Dievą tardami žodžius?- ,,Tepadeda man Dievas".

 

Dievas - TIESA. Jis niekada nusikaltėliams nepadeda vykdyti nusikaltimus. Tironai vykdo šėtono valią, nes jis melagis ir žmogžudys. Tiek Seimo, Vyriausybės, LRT ir kt. pastatai privalo likti TAUTOS, o ne išlaikytinių nuosavybe. Kuo greičiau, be jokių skrupulų, vyt juos LAUK.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nuc2o1UjD5c