STRAIPSNIAI

2022-01-08. ANTROJI LIETUVA


                             ANTROJI LIETUVA

 

 

Nida Vasiliauskaitė pasako daug tiesos. Yra gerų minčių, bet kai kuriuose dalykuose negalima sutikti. Vėjai. Ypač nepaklusti valdžios įsakymams dėl kaukių dėvėjimo. Gera kalbėti, jei nereikia baudos mokėti. Ką daryti tai močiutei, kuri neturi pinigų duonai, o uždedama bauda 500 eurų už vieną atvejį? Jeigu nedėvėsi pastoviai, tai per neilgą laiko tarpą gausi tiek baudų, kad nepaneši savo likusį gyvenimą. Tokią valdžią reikia šluot, o ne pavieniui prieštaraut nevykdant. Reikia galvoti, kad tokie į valdžią nepakliūtų. Kaip tą padaryti, tai naujų partijų vadovų galvos skausmas. Jie turi galvoti, o ne atskirus žmones pjudyti nepaklusnumui.

 

Masiniuose renginiuose tai įmanoma padaryti, bet atskirai po vieną išgaudys. Ar nematome, kaip pavieniui nepaklusnūs traiškomi? Ir ne tik Lietuvoje, bet visame Pasaulyje. Jei Nida sutinka baudas mokėti ir kalėjime sėdėti už kiekvieną, tai tuomet mintis gera. Viena yra teoriškai kalbėti sėdint ekrane, visai kas kita tai įgyvendinti. Nenormalių valdžios sprendimų aplamai neturi būti. Juk jie tarnai, o darbdaviai tauta. Tą būtina kiekvienu atveju pabrėžti. Kas jiems duoną uždirba, kad gali nesiskaityti su tautos piliečiais? Galvokit, kaip tai padaryti, o ne žarijas žarstyti svetimomis (piliečių) rankomis.


Jeigu Landsbergis giriasi, kad vos ne vienas sugriovė Sovietų Sąjungą ir okupantus apjuosus Seimą išvarė, tai ko dabar trūksta, kad tai pasielgti (taikiu būdu) su savais? Gera proga buvo gegužės 15 d., kai pakilo visa tauta. Kuo baigėsi? Šnypštu. Kas neleido deginti laužus dieną naktį? Kas neleido neįleisti tarnų į nepelnytai užgrobtas darbo vietas (pagal klastojimus ir partinius sąrašus)? Jie ir toliau spėriai vykdo tautos genocidą. Kodėl nebuvo išmintingų organizatorių, kuriems rūpėtų Lietuva ir žmonių gerovė? Pasirodo, susirinko intrigantai, bailiai, kad suvedžiotų liaudį. Daugumoje buvo pliuškiai, kurių tikslas tas pats valdžios ,,lovys".

 

Kaip matome baigia subyrėti jų ,,šou" pasismaginimai. Iš naujo pakelti tautą nebus taip lengva, kol nebus stipraus karingo vado, kuris suburs liaudį. Pirmiausia vadas turi būti pavyzdys savo nuveiktais darbais, o ne pilstymu iš tuščio į kiaurą. Tiesą sakant, vadas yra,- Dievas. Kas Juo pasitiki ir vykdo Jo įsakymus? Kol kas tokio nebuvo. Kai kurie tik per iškoštus dantis priimdami priesaiką ištaria,- ,,Tepadeda man Dievas". Tuo ir pasibaigia, o toliau už Judo sidabrinius ne tik Lietuvą, bet ir tėvą motiną parduotų. Tai ko iš tokių norėti, kai sąžinė, moralė ne šio pasaulio dimensija? Dievas ir Jo įsakymai nesikeičia nei vakar, šiandien ar rytoj. Taip, kad nereikia aiškinti, kad yra 21 amžius ir mes kitokie. Žmogus toks pat. Vidinės vertybės privalo būti nepakitę. O kas nori pokyčių, jie vyksta. Tik ne į gera, bet į bloga,- susinaikinimą, kaip Nojaus, Gomoros ar Sodomos laikais.

 

https://laisvaslaikrastis.lt/antroji-lietuva-programa-2-dalis-tokios-partijos-programos-dar-nebuvo/