STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. PANEVĖŽIO MAFIJOS KERAI PANEVĖŽYS 2018-07-06
 Alvydas VEBERIS. PANEVĖŽIO MAFIJOS KERAI                                            PANEVĖŽYS     2018-07-06

 

 

LR Generalinei Prokuratūrai, generaliniui prokurorui Evaldui PAŠILIUI

LR STT  direktoriu. Žydrūnui BARTKUI 

 

ir kitoms tarnyboms, visuomeninėms organizacijoms, visuomenės žiniai apie prievartinę senolių dvasinimo politiką...

 

 

           SKUNDAS

 

 

dėl nusikalstamų veikų Panevėžio savivaldybėje  ištyrimo

 

pagal BK 294 str. 1d., 228 str. 2 d., 148 str., 154 str. 2 d., 24 str. ir 300 str.

 

 

 Nuo 2017-01-23 d. mano įsteigtas labdaros-paramos  ,,Biblijos studijos“ Fondas, dėl Panevėžio savivaldybės soc. skyriaus aplaidaus darbo-neveikimo, globoja vienišą 92 metų senolę Mariją Viktoriją Kasiulienę, kuri tuo metu gyveno Statybininkų g, Panevėžyje.  Šiuo metu apgyvendinta Lavėnų soc. globos namuose, Pasvalio r.

Pasitikėdama Fondo savanoriais ir asmeniškai manimi, kad galėtume jai talkinti parašė man generalinį įgaliojimą. Aptarę jos itin blogas gyvenimo sąlygas, skolas visoms įmonėms ir organizacijoms, sveikatos būklę su UAB Kniaudiškių šeimos klinikos gydytoja Aldona-Marija Patkauskiene bei  kaimyne Aldona Genovaite Simonaityte gyvenančia  gretimame bute nusprendėme, kad jai būtina  nuolatinė 24 val. paroje globa.

 

Kol buvo priimtas toks  sprendimas iki 2017-04-20 d. Fondas atliko visus neatidėliotinus darbus, kad išspręsti jos gyvenimo sąlygas. Apie soc. skyriaus aplaidumą Fondas informavo pradžioje tik  Panevėžio r. savivaldybės klerkus. Kai šie nepriėmė jokių priemonių senolės priežiūrai ir būtinai pagalbai, tuomet su šia senolės istorija   supažindinau  LR Prezidentę, LR Teisingumo ministeriją, LR vidaus reikalų ministeriją, Soc. apsaugos ir darbo ministeriją, Panevėžio prokuratūrą,  Panevėžio policijos skyrių, kad gintų senolės viešą interesą, o kaltus asmenis nubaustų už svo pareigų neatlikimą.

 

 

Vidaus reikalų ministerija nurodė Panevėžio apygardos prokuratūrai spręsti klausimą apie ikiteisminio tyrimo pradėjimą dėl  Panevėžio m. savivaldybės administracijos ir socialinių pasalugų centro darbuotojų galimai nusikalstamų veiksmų.  Panevėžio apygardos  prokuratūra savo ruožtu permetė skundą  Panevėžio AVPK. Jų darbuotojas vyr. tyrėjas Andrijus Bareikis pradėjo paviršutinišką ikiteisminį tyrimą, kuriame aiškūs atliktos tyrimo medžiagos prieštaravimai, kurie matosi plika akimi.    2017-02-14 Nr. IBPS-S-19202 ikiteisminį tyrimą jis nutraukė. Nutarimas apskųstas Panevėžio apygardos prokuratūrai reg. 2017-02-22, tačiau prašymą vyr. prokurorės R.Tamelienės 2017-03-03 Nr. 6-S-4472 nutarimu, atsisakyta patenkinti.

 

Dėl sveikatos stovio M.V.Kasiulienė laikinai globai nuo 2017-04-20 d.-2017-10-21 d.  tik Fondo  dėka buvo apgyvendinta Lavėnų soc. globos namuose, Pasvalio r.

Per šį laikotarpį Fondas stebėjo senolės adaptaciją, lankė ne rečiau kaip kartą ar du kartus mėnesyje. M.V.Kasiulienė ne kartą bėgo iš tų namų į Panevėžį, prašėsi kad ją parvežtume namo. Globos namai po kelių bandymų ištrūkti, ją užrakino kambaryje, neleido iš jo išeiti, išėmė lango rankenas, nes kartą buvo išlipusi pabėgti nakčia į Panevėžį per langą. Žodžiu,- įkalino. Tuo metu Fondas ieškojo išeities, kaip ją galima būtų paimti iš ten, nes ji buvo veiksni, sąmoninga, tik turinti senatvės nepatikslintą  demensiją (trumpalaikės atminties praradimas). Šiuose namuose gyveno jauni ir vyresnio amžiaus žmonės neveiksnūs, turintys psichinę negalią. Kai kurie ligoniai mūsų atsilankymo metu susimušdavo, administracija į tai nereaguodavo, apsaugos tokiems atvejams nebuvo. Matėme, kad jai ten  gyventi nesaugu. Iš jos dingdavo asmeniniai daiktai, nuvežtos lauktuvės, maisto produktai, skanėstai.

 

Kaip vėliau sužinojome, kad 2017-06-05 buvo gautas Panevėžio m. savivaldybės administracijos Soc. reikalų skyriaus pareiškimas dėl Marijonos Viktorijos Kasiulienės viešo intereso gynimo turtiniuose santykiuose dėl mano įgaliojimo panaikinimo, mainų sutarties su S.Marcinkevičiu ir Uzufrukto-dovanojimo sutarties su Fondu  panaikinimo.

Prasidėjo teismo procesai, net tik Panevėžio apylinkės teisme, bet ir Pasvalio apylinkės teisme  kuriuose aš, kaip M.V.Kasiulienės įgaliotas asmuo nežinojau ir nedalyvavau.

 

Pasirodo, kad man, kaip įgaliotam asmeniui laikinai globai su Fondo Vadovu Svajūnu Marcinkevičiu  pristačius M.V.Kasiulienę į globos namus, tuoj pat be mano žinios, kaip įgalioto asmens, apgaulės būdu, buvo parašytas vyr. specialistės R.Žeimienės prašymas, apgyvendinti senolę globos namuose nuolatinai. Ji tą prašymą parašė 2017-04-18 d. dar net negyvenant senolei šiuose namuose. Kaip teisme atstovaujanti Panevėžio savivaldybę, pareiškė darbuotoja, kad tokį prašymą išsiuntė paštu ir pati M.V.Kasiulienė pasirašė. Tai galėjo padaryti tik apgaulės būdu arba M.V.Kasiulienė buvo apgauta, nes dėl regėjimo problemų ji perskaityti teksto negalėjo. O be to visą laikotarpį bėgo iš šių namų, buvo nepatenkinta, tai kaip nuo pirmos dienos galėjo pasirašyti dar nesusipažinusi su tų namų aplinka, sąlygomis? Tuo tarpu primygtinai R.Žeimienė tokio prašymo tuščius lapus buvo įbrukusi man, prieš nuvežant į Globos namus.  M.V.Kasiulienė jo nesutiko pasirašyti ir toks prašymas buvo atmestas.

 

Paskutinį kartą mums lankant senolę 2018-02-08 M.V.Kasiulienė prašė ir pasirašė (prieš tai su ja suderinus), kad ji norinti apsigyventi Panevėžio VŠĮ Šv. Juozapo globos namuose. Prašymas įreg. Savivaldybėje bei 2018-02-09 d. globos namuose.

Panevėžio apylinkės teismo proceso metu 2018 gegužės mėn. sužinojau, kad M.V.Kasiulienė padaryta neveiksni ir nuo 2017-05-31 d. pagal Panevėžio soc. skyriaus sprendimu Nr. PAG-70  pervesta Lavėnų globos namuose gyventi nuolatinai, be mano (apgaulės būdu), kaip įgalioto asmens žinios. Nuo 2018-02-14 d. Pasvalio m. teismas pripažino M.V.Kasiulienės globėjais Lavėnų globos namus (man, kaip įgaliotam asmeniui apie tai nežinant).

2018-02-09 d. man ir kitiems asmenims nuvykus iš Panevėžio  A.G.Simonaitytei,  Anykščių r. V.Repšiui, A.Niekiui aplankyti M.V.Kasiulienę mums administracijos darbuotojai neleido jos lankyti ir iškvietė Pasvalio pol. komisariato darbuotojus, kurie pagal Lavėnų soc. globos namų direktoriaus įsakymą 2018-02-09 d. mus išprašė. Man ir kitiems atsilankantiems  toks įsakymas nebuvo žinomas.

 

 

Aš šį įsakymą keletą kartų skundžiau ir prašiau paaiškinti, kaip M.V.Kasiulienės įgaliotas asmuo,  ką tai reiškia ir kodėl tie veiksmai  atliekami slapta? Atsirašinėjimai vyko iki 2018-06-21d. Atsakymą iš Lavėnų soc. globos namų pridedu.

Mano supratimu visa ši istorija vyksta dėl to, kad Panevėžio soc. skyrius piktnaudžiauja savo tarnybine padėtimi, nesurūpina soc. remtinais žmonėmis.  Jų tikslas prasiskolinusius asmenis išmesti už skolas iš būsto, juos nusavinant (Fondas turi informacijos apie tokius asmenis su Vladu Abromavičiumi, Egidiju Strikaičiu, Emilija Elena Ivanova, daugiavaike 11 asmenų šeima Rita Kursiene, Vilmante Auglyte ir kt.). Tokia padėtis egzistuoja visoje respublikoje.

 

Teko man asmeniškai dirbti vienuose globos namuose ir turiu   neigiamą požiūrį į globos namų darbą.  Kas liečia šį konkretų atvejį akivaizdžiai Panevėžio soc. skyrius (vedėjas V.Michailovas, vyr. specialistė R.Žeimienė) piktnaudžiauja savo tarnybine padėtimi, pervedę apgaulės būdu senolę nuolatinei globai (senolę įkalino).  Taip pat įtariu , kad galimai savavaldžiauja Lavėnų soc. globos namų direktorius E. Kriščiūnas neleisdamas man ir kitiems asmenims (V.Repšys, G.A..Simonaitytei, Sh. Katavičienei, A.Niekiui) lankyti Fondo globojamą senolę M.V.Kasiulienę, neteikdami informacijos man bei kitiems lankytojams, kaimynams  apie jos sveikatos būklę.

 

Prašau išsamiai ištirti Panevėžio savivaldybės soc. skyriaus darbo šaltą  atsinešimą į darbą, galimai savivaldžiavimą bei aplaidų neveikimą, galimai klastojant dokumentus, tikslu pasisavinant soc. remtinų prasiskolinusių asmenų  turtus. Šiuo konkrečiu atveju M.V.Kasiulienės. Taip pat ištirti galimai savivaldžiavimą Lavėnų soc. globos namų direktoriaus E. Kriščiūno veiksmus, neleidžiant man, įgaliotam M.V.Kasiulienės atstovui  lankyti senolę bei sudarant dirbtines  kliūtis, kai be mano žinios nustatinėjamas senolės  veiksnumas, kuri turi tik senatvės demensiją (trumpalaikės atminties stoka) , galimai tikslu užvaldyti jos asmeninį turtą ir neleidžiant jai pačiai su įgalioto asmens (mano) pagalba rūpintis jos gyvenimu.

 

Prašau mane supažindinti su proceso tyrimo eiga apie tai informuojant rašytinai.

Papildomai Fondas turi daug dokumentų, išrašų iš M.V.Kasiulienės med. komisijų ir psichiatrų pažymų ir kt. informacijos apie šią istoriją. Paprašius proceso tyrimo metu pateiksime.

Šiuo  metu Panevėžio apylinkės teisme vyksta administracinės bylos teisminis procesas dėl notarų veiksmų (2-ojo biuro Žydrūnė Barovskienė, 3-jo Pavel Dobrynskij, 1-jo Aldona Šarmavičienė) išduodant įgaliojimus, mainų ir Uzufrukto-dovanojimo sutartis. Atsakovas Svajūnas Marcinkevičius. Aš, 3 notarai, Panevėžio savivaldybės atstovė,  Lavėnų globos namų atstovas šioje byloje, dalyvaujame kaip  tretieji asmenys. Kitaip sakant mafija įjungė atbulinę pavarą ir tipo pateisindami kelių metų aplaidų nusikalstamą Panevėžio m. savivaldybės ir soc. skyriaus klerkų darbą, dabar ,,gina " senolės viešą interesą, apklatindami Fondo vadovą Svajūną Marcinkevičių, 3 notarus, Fondą. 

 

 Susipažinimui pridedu 12 priedų: