STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. AR ANGELAI SARGAI PATEISINA SAVO VARDĄ?
  Alvydas  VEBERIS.  AR ANGELAI SARGAI PATEISINA SAVO VARDĄ?

Gavau telefoninį pranešimą iš vieno globotinio – neįgalaus našlaičio, kuris šiuo metu

randasi  Šilutės mieste. Jis pranešė, kad bute siautėja girtas sesers Ligitos Bartkutės  sugyventinis Darius Dragenis. Incidentas vyksta viename  Geležinkelio gatvės Nr 7 name. Apie vykstantį incidentą paskambinau tel.112, nurodžiau tikslų adresą ir papasakojau kas vyksta.  Įvykius sekiau nuotoliniu būdu.  Mano fondo globotinis-našlaitis svečiavosi pas savo seserį Ligitą Bartkutę. Sesuo Ligita (įvairialypė  asmenybė), išsigandusi sugyventinio Dariaus agresyvumo, su dvylikamečiu, vieno iš savo  sutuoktinių, sūnumi išbėgo iš namų, o vyresnį  nesantuokinį  septyniolikmetį sūnų, paliko namuose su savo broliu.

 

Barniai, nesantaika ir smurtas šioje šeimoje vyksta ne pirmą kartą. Šiuo metu D.Dragenis už smurtą prieš savo sugyventinę  Ligitą Bartkutę  turi atlikti bausmę.  Kol kas randasi laisvėje.  Jis  yra trijų savo biologinių vaikų tėvas. Su šeima išsiskyręs ir gyvena trečius metus pas sugyventinę  Ligitą Bartkutę. Aš apie įvykį, girdėdamas kaip šėlsta bute girtas D.Dragenis,  pranešiau Šilutės policijos komisariatui.

 

 

Atvykusius pareigūnus agresorius   pasitiko su peiliu rankoje, manydamas, kad grįžo jo sugyventinė Ligita. Dabar galima tik spėlioti ar peilis būtų sugyventinei  panaudotas. Pareigūnai vietoje to, kad išsiaiškinti situaciją, klausinėjo agresoriaus ir aukos, kas apie įvykį pranešė.

 

 Aišku, jie to nežinojo ir aiškino, kad nežinantys.  Aš paskambinęs tel. 112, o vėliau susisiekęs su policijos komisariatu, aiškiai  prisistačiau ir pasakiau, kad skambinu iš Panevėžio. Perdaviau savo telefono numerį, kad pareigūnams galėsiu suteikti visą informaciją smulkiau, nes įvykius sekiau.  Pasakiau, kad vyksta tame bute negeri dalykai, kurie gali peraugti į nenuspėjamus veiksmus. Atvykę pareigūnai, neišsiaiškinę situacijos, apsisukę išvyko atgal vos kartu su savimi neišvežę aukos už skambučius, kuriuos agresyvusis Darius melagingai jiems pasakė,  kad skambina našlaitis. Pareigūnus melu  įtikino, kad daugiau našlaitis nebeskambins, nes  jis atims ryšio priemonę.  Aš ir toliau sekiau įvykius.

 

Girtas Darius, pareigūnams išvykus, dar daugiau įsisiautėjo. Sesers brolį  naktį varė iš namų, realiai grasino susidorojimu, liepė eiti  jam ieškoti kur yra pabėgusi našlaičio sesuo Ligita (jo sugyventinė). Našlaitis, ištiktas  šoko dėl agresoriaus veiksmų, aklai ėjo ieškoti, bet nesėkmingai.  Iš kur galėjo svečias  žinoti, pirmą kartą savo gyvenime aplankydamas seserį svetimame jam mieste, kur sesuo su mažamečiu sūnumi  naktyje blaškosi?  Našlaičiui grįžus į butą D.Dragenio įtūžis vis didėjo, jis siautėjo. Visą tai, aš  girdėdamas, dar sykį kreipiausi į Šilutės komisariatą, kad užkirstų kelią, kad incidentas nesibaigtų liūdnesnėmis pasekmėmis.

 

Man duotu telefonu su naktį budėjusiais pareigūnais susisiekti negalėjau.  Niekas neatsiliepė. Tik apie tai, dar kartą informavus tel. 112,  už daugiau kaip valandos laiko, policijos darbuotojai  susisiekė su manimi. Nuvyko į įvykio vietą antrą kartą.

Vietoje to, kad užkirsti kelią nusikaltimams, pareigūnai dirba niekinį darbą

ir švaisto valstybės skirtas lėšas.

 

Rado jau žiauriai sudaužytą  globotinį. Iškvietė medikus ir išvežė nukentėjusį į ligoninę. Nusikaltėlis Darius Dragenis iš policijos panosės pabėgo. Gerai,  kad be Kalašnikovo. Tai vėl, kaip Vilniuje reiktų 3000 pareigūnų armijos, kad sugautų! Šiandien susisiekiau su Šilutės m. budinčia dalimi. Audrius Lukošius pasakė, kad apie įvykį  yra surašytas tarnybinis pranešimas, kuris nukeliaus tolimesniam tyrimui pas įgaliotinį. Pasakė, kad kol nėra parašyto aukos pareiškimo pareigūnai jokių veiksmų nesiima, nes yra tokie įstatymai. Paklausus o mano skambutis ir pranešimas apie įvykį, jiems nieko nesako? Atsakė, kad reikalingas pareiškimas būtent aukos. Dar pridūrė, kad jie pradeda tyrimą tik tada, kai jau yra negyvas žmogus. Še, tau boba ir devintinės! Vadinasi kai auka negyva, tada ji privalo parašyti pareiškimą, kad pradėtų tyrimą!!!

 

Ne veltui dega žmonės bagažinėse arba ,,angelai sargai“ nuvyksta tada, kai jau nukentėję tampa lavonais arba sužaloti. Šį kartą taip ir įvyko.  Turiu pastebėti, kad šio incidento auka - fondo globotinis nemoka nei skaityti, nei rašyti.  Tai privalėjo išsiaiškinti nuvykę į įvykio vietą pareigūnai ir surašyti patys, o ne vykti tuščiam pasivažinėjimui ar užsidėti pliusiuką, kad reaguoja į skambučius. Reikalinga išmintis, darbo kokybė, o ne etatų užėmimas. Susisiekus su Šilutės r. įgaliotinių viršininku šis apie įvykį nieko nežinojo ir perdavė telefono numerį tos zonos (geležinkelio gatvės) įgaliotinės Julijos Šicienės. Pastaroji pasiguodė, kad daug darbo ir operatyviai tirti visų nusikaltimų nespėjanti, nes dirba viena. Tai pilnai suprantama. Ji pažadėjo aplankyti nukentėjusį ir aptarėme tolimesnius veiksmus.

 

.Man jau žinoma, kad įgaliotinė J.Šicienė nukentėjusius aplankė. Naktį pabėgęs D.Dragenis iš policininkų panosės slapstėsi miške. Man jis  apie 17 val. skambino, atsiprašė už visus nepatogumus, įžeidinėjimus. Keliais ėjo ir atsiprašinėjo savo sugyventinės Ligitos Bartkutės, jos brolio.  Jį į namus sugyventinė Ligita eilinį kartą priėmė, nors dar prieš mėnesį baustas už panašius veiksmus.  Agresyvusis D.Dragenis dar nėra atlikęs paskirtos 17 parų arešto bausmės. Aš jam atsiprašinėjant  pasakiau, kad už viską teks atsakyti įstatymo nustatyta tvarka. Pakelti ranką prieš neįgalų našlaitį, tai tas pats kas pakelti ranką prieš Dievą. Dievas tokius gina. Kadangi esu Dievo tarnas, aš irgi. Šį kartą atsiprašinėjimai nepadės. Sugyventinė prašė manęs ir našlaičio apie įvykį nutylėti, nes sugyventiniui grėstų nauja reali laisvės atėmimo bausmė. Ji  skundėsi, kad viena bus  nepajėgi maitinti savo išsiskyrusių  dviejų vyrų atžalų. Ji niekur nedirba. Gyvena iš soc. pašalpų. Aišku viena, kad viskas priklausys nuo to,  kokie bus tolimesni pareigūnų veiksmai. Tankiai jie neprognozuojami.

 

Neprognozuojami ir iki visiško nuosmukio kritęs didelės dalies LR teisėjų elgesys.   Teisius nubaudžia, kaltus išteisina. Kitame atvejyje, ginant man fondo globotinį-našlaitį panevėžietį M.Valintėlį, kuris nepadarė jokio nusikaltimo, tokie teisėjai įkalino.  Prisipažinimą ,,išmušė“ smurtu. Valstybinį kaltinimą, be jokio liudininko, apart alkoholiko J.Stanislovaičio parašyto melagingo pareiškimo,  palaikė Panevėžio apylinkės prokuroras Vygintas Mažuika. Dabar pakeltas pareigose. Jau teisėjauja.

Panevėžio apylinkės teismo, tabokais apsirūkiusi buvusi teisėja, Daiva GADLIAUSKIENĖ mane už pagalbą našlaičiui nubaudė irgi įkalinimu, kad į jų niekšišką darbą nesikiščiau.  Apygardos prokurorė,  kad neteikčiau pagalbos skriaudžiamiems globotiniams, prašė mane nubausti tik bauda.   Ji stebėjosi D.Gadliauskienės įžūlumu ir drąsa bausti mane įkalinimu.  Ne veltui tokių gadliauskienių ir į ją panašių  adresu pasipila iš dorų piliečių ne patys gražiausi epitetai, kaip antai: išgamos, banditai, šiukšlės, išsigimėlių gaujos  ir pan.  D.Gadliauskienė būdama teisėja teisė, o dabar perėjo į kitą fronto pusę,- advokatauja t.y. nusikaltėlius gina. Juk patogu. Visa gaujos – teisingumo mafijos virtuvė sava!