SĄVOKOS

NACIONALIZMAS

Nacionalizmas – tautiškumu grindžiama politinė, socialinė ir kultūrinė ideologija. Tautiškumą laiko viena iš esminių žmogiškųjų vertybių, objektyvia žmogiškosios būties išraiška. Pagal tautiškumo esmės sampratas ir svarbos akcentus galima skirti biologinį, kultūrinį, kalbinį, politinį, socialinį, moralinį, religinį nacionalizmą, o taip pat – įvairias mišrias formas.
Politikoje nacionalizmui būdingas požiūris, jog tauta yra valstybės pagrindas: kiekviena tauta turi teisę kurti savo tautinę valstybę savo etninėse istorinėse žemėse, o tautinės valstybės paskirtis – atstovauti šios tautos idealams ir interesams.
Lietuviškas „nacionalisto“ sąvokos atitikmuo – tautininkas, „nacionalizmo“ – tautininkystė.