STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. 2023-03-14. TEISINĖS SISTEMOS PATYČIOS
 Alvydas Veberis. 2023-03-14.  TEISINĖS SISTEMOS PATYČIOS


Alvydas Veberis


                   TEISINĖS SISTEMOS PATYČIOS

 

 ,,Neturėsi kitų dievų, tiktai mane. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai karai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų". Šį įsakymą iš Dekalogo Romos katalikų bažnyčia išmetė ir bijo, kad niekas neatskleistų Tiesos. Pastatytas Dekalogas ,,Kryžių kalne" katalikams buvo dūris į paširdžius. 

 


Kas susidūrė su teisine sistema puikiai žino, kad Lietuvoje TIESOS ieškoti, tas pats, kaip paparčio žiedo Joninių naktį. Jos nėra.


Yra Šiauliuose toks prokuroras Sigitas Dobiliauskas. Jis kuravo Šiaulių AVPK VP Kriminalinės policijos skyriuje atliekamą ikiteisminį tyrimą, kur aš esu pripažintas nukentėjusiu pagal LR BK 187 str. 1 d. (turto sugadinimas) t.y. atliktas vandalizmo aktas ,,Kryžių kalne". Nugriautas ir išniekintas Dekalogas su 2 granito plokštėmis. Savavališkai ant mano įrengto pamato pastatytas stabas (betoninė moters skulptūra) tikinčiųjų mulkinimui. Nuo pat pradžios įtariau, kas tai galėjo padaryti ir prašiau, kad būtų apklausta eilė liudininkų.

 

Deja, buvo atlikti nereikšminiai pašaliniai veiksmai, kurie nenustatė nusikaltėlių ir įvykių aplinkybių. Šis ikiteisminis tyrimas tęsėsi daugiau nei dešimt metų. Pagaliau nusikaltėlis pakliuvo į mano rankas. Tai Šiaulių Petro ir Povilo katedros klebonas Egidijus Venckus. Aišku, apie tai viską žinojo ir parapijos vyskupas Eugenijus Bertulis ir kiti įvykio dalyviai. Tačiau visą dešimtmetį tai neigė. Neįgaliai prokuratūrai įdaviau video įrašą. Straipsnio gale pokalbio įrašas su vienu iš pažeidėjų E.Venckumi (http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/-alvydas-veberis---2023-02-10----kada-kunigas-egidijus-venckus-teisus-ir-kada-meluoja--719.html)

 

https://www.youtube.com/watch?v=0jp7oJxvyjU

 

Ne gana to, kad neapklausti mano įtariamieji liudininkai, bet tas pats S.Dobiliauskas atsiuntė visą įvykių išklotinę ir dabar pasiūlė kreiptis dėl žalos atlyginimo civilinio proceso tvarka. Kaip tokie prokurorai aplamai gali dirbti?! Ne gana to, kad bylą vilkino virš 10 metų, pats nustačiau nusikaltėlius, o jis NUTARIME rašo, kad nuo mano pamato skulptūros nukelti negalima, nes ji pašventinta!!! Matyt nieko kito nelieka, kaip važiuoti į Šiaulius ir S. Dobiliauską ne tik su krapyla pašlakstyti, bet visą kibirą ant galvos išpilti. Gal atsikvošės? Bus pašventintas. Reikia manyti, kad žmogus bijo galinėtis su vyraujančia Romos katalikų bažnyčia.

 

Ji Biblijoje įvardinta Babele (ištvirkėlių namai). S. Dobiliauskai, ne velnio reikia bijoti, bet Gyvojo Dievo. Jis sukūrė pasaulį ir visa kas jame. Nuo mano pamato būtina nuimti stabą, nes tai Dievo įsakymas. Kad Dobiliauskui liktų daugiau laiko rašinėti niekus, tai įkeliu keletą nuotraukų, kuriose parašytas Dievo Žodis. S.Dobiliauskai, attmink ir gerai įsižiūrėk, kad nereiktų nuo Dievo rykštės bėgti per visus Šiaulius, kaip Kristus rimbu veją popiežių. Stabų garbinimas, tai tarnystė velniui. Nenorėčiau, kad tau S.Dobiliauskai, E.Bartuli, E.Venckau... ir visiems jūsų pagalbininkams padai sviltų, kaip pastoviai degantis Kryžių kalnas. Už Dievo Žodžio paniekinimą (DEKALOGO) sunaikinimą sudegė dešimtys katalikų bažnyčių, Tytuvėnų vienuolynas. Iki šiol ,,Babelės" tarnai nepasimokė.